Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadmp2 (5)


vaša knjiga kakšno zvezo z zapiski    najinih    pogovorov?
hodiva enakomerno, tedaj število    najinih    korakov, ponavljajočih se gibov najinih
ampak vijuga levo in desno, je število    najinih    korakov, ki tej cesti sledijo, določeno
tistem sprehodu ste rekli, da število    najinih    korakov - ali na splošno periodičnih
Zapiske    najinih    pogovorov?