Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadme6 (1)


kako bi ”paradoks dvojčkov“ povezal z    najinim    prejšnjim primerom dveh vesoljskih