Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadme3 (2)


jetnik Kristusa Jezusa, in brat Timótej    najinemu    ljubemu sodelavcu Filémonu, sestri
sodelavcu Filémonu, sestri Apíji,    najinemu    sobojevniku Arhípu ter skupnosti, ki