Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadme2 (4)


bil že večkrat zagnal, da bi sredi    najinega    pogovora povzel besedo, so mu pa bili
zdaj, ko se jaz spominjam tistega    najinega    večera v Štanjelu?
kotov še vedno ostaja 180, je površina    najinega    sveta ravna, evklidska; če se vsota
Spominjam se    najinega    pogovora na cesti pri Utovljah, pred