Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadžp2 (3)


Odgovor je mogoče posneti, mislim, že iz    najinih    dosedanjih besed.
Rajši ne, to bi preveč motilo potek    najinih    misli. ...
najinih korakov, ponavljajočih se gibov    najinih    nog, meri tako prostor - natančneje,