Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadžp1 (1)


Ko so se    najine    oči srečale, se je zarežal, pristopil