Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadže6 (1)


naslednjo mislijo, ki je zelo sorodna z    najino    sedanjo ugotovitvijo?«