Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadže5 (4)


»Vse, kar je v    najini    moči,« je rekel Winston.
sama ve... in zakaj bi ji sploh pisal o    najini    preteklosti, saj nimava skupne prihodnosti.
V    najini    prispodobi, Janez, bi lahko rekla,
”transatributivno modusno identiteto“ ponazorila v    najini    prispodobi popolnega diamanta?