Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadže4 (8)


Za    najino    raziskavo prihaja tvoj odgovor kot
se bo manifestiral prvič prav skozi    najino    ljubezen.
Zanimivo bi bilo narisati na zemljevidu    najino    današnjo svetovnico, čeprav le v dveh
Spomni se na    najino    knjigo.
   Najino    prispodobo bi lahko razširila tudi
Če to Bennettovo misel preneseva na    najino    prispodobo popolnega diamanta, bi lahko
Zdaj pa    najino    prispodobo dopolniva z zamislijo, da
duha“ kot idejo ideje lahko vključila v    najino    prispodobo?