Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVadžd4 (3)


Združiva    najini    začetnici!«
Potem sem    najini    nedolžnosti odpeljal proti vzhodu,
No, kako bova torej uskladila    najini    razlagi tega istega poskusa?