Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPsp5 (64)


Ljudje so poskakovali na    svojih    mestih in kričali, kolikor so mogli
nikoli naučili misliti, a kopičijo v    svojih    srcih, trebuhih in mišicah moč, ki
ustvarjati in katerih ne smejo kršiti v    svojih    delih, pesniti pa njim samim ni treba.«
kakor to, kar ta množica izraža na    svojih    zborovanjih.
Kako naj vztraja pri    svojih    prizadevanjih in kako naj doseže svoj
cilja, po katerem bi se ravnali pri vseh    svojih    dejanjih v zasebnem in javnem življenju,
navajeni njihovi starši, temveč po    svojih    načelih in po zakonih, ki smo jih prej
poznavalec stvari, ki jih prikazuje v    svojih    delih, mora biti šele pesniški posnemovalec«
sploh vsaka posnemajoča umetnost v    svojih    delih zelo oddaljeni od resnice in
in vendar se je modrost potrdila v    svojih    delih.«
»Kaj tako premišljujete v    svojih    srcih?
»Kaj premišljujete v    svojih    srcih?
Zavrnili so ga in si v    svojih    srcih želeli nazaj v Egipt.
Ko so to slišali, so se razsrdili v    svojih    srcih in škripali z zobmi proti njemu.
pričakoval, temveč so se z njim prerekali o    svojih    verskih vprašanjih in o nekem Jezusu,
osebno niso videli, da bi potolaženi v    svojih    srcih, združeni v ljubezni, obogateni
»Bog je po vseh    svojih    delih sedmi dan počival.«
pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v    svojih    srcih ne boste utrudili in omagali.
plačilo, ki ste ga utrgovali žanjcem na    svojih    poljih, vpije in klici žanjcev so prišli
Bodite trdni v    svojih    srcih, kajti Gospodov prihod je blizu.
Le Gospoda Kristusa slavite v    svojih    srcih.
je bilo napisano v knjigah, vsak po    svojih    delih.
In vsak je bil sojen po    svojih    delih.
pogajanja, ampak ultimativno vztraja pri    svojih    stališčih v slogu: vzemi ali pusti.
Kinšasi pa prosil, naj ostanejo na    svojih    mestih.
nihče ni rekel mama, ki živim sama v    svojih    sedemdesetih letih, od vseh zapuščena
V    svojih    otroških letih sem rad prebiral povesti
odkar obstoji, ni še nikdar varala v    svojih    mnenjih.
nemoči z veliko leseno žlico kakor je v    svojih    pastirskih letih požiral močnik in
listje do vratu, kakor je to delal v    svojih    mladih letih - in ko se je zgrel, mu
tičijo v blatu, težka bremena nosijo na    svojih    ramenih, da se jim hrbti širijo in
Martin Jakončič se ni varal v    svojih    pričakovanjih.
Res je, v    svojih    prvih doraščajočih letih je mnogokrat
kajpak tudi tokrat niso mogle zediniti v    svojih    mnenjih.
in važnim obrazom, kakršnega ima v    svojih    najlepših letih mati, ki ji na videz
Razveselil sem se ga kakor v    svojih    otroških letih.
brenčali, črn rogač se je pripeljal mimo na    svojih    prozornih, skoraj nevidnih krilih ter
spet se je črn rogač pripeljal mimo na    svojih    prozornih, nevidnih krilih ter lepo
pripovedujem, kako sem se pretepal v    svojih    mladih letih.
Na    svojih    prejšnjih svobodnih potovanjih sem
Dalaj Lama je v svetu poznan po    svojih    prizadevanjih za mir, za dialog, za
Ko so bogovi spet na    svojih    običajnih mestih, vozove razbijejo
naj bi bil človek sposoben doseči v    svojih    prizadevanjih skozi svoje izkušnje,
analizi dušnih strasti, enako kot v    svojih    drugih delih, zagovarja dualizem mišljenja
V    svojih    poznih tridesetih, ko je živel in poučeval
Anželo je ustrelil zajca... pri    svojih    letih!
presenečaš: po spoznanju si starejši kot po    svojih    letih!
bilo zavračanje očitkov, češ da se v    svojih    fizikalnih in filozofskih delih zavzema
tega, potem pa piše debele bukve o    svojih    odkritjih in občasno potuje v London,
”intersubjektivnosti“, kakor je Husserl v    svojih    poznejših delih imenoval fenomenološko
drugič, Husserl na nekem mestu v    svojih    predavanjih o času našteva takšne ”apriorne
Husserl se v    svojih    predavanjih podrobno ukvarja z vprašanji
Aristotela sklicevala inkvizicija pri    svojih    grozodejstvih.
vlogo mesta po naključju, to je, po    svojih    delih [...].
niti on, ki je bil sam izobčenec, v    svojih    delih ne omenja...
Kajti življenje je v    svojih    najglobljih virih odvisno od presežnosti...
Schelling bi pripomnil, vsaj v    svojih    mlajših letih, da je ravno občutje
Res pa je, da je tudi Schelling v    svojih    poznih delih v glavnem opustil tisti
Pa je Schelling tudi v    svojih    poznejših delih ostal panteist?
...in tudi v    svojih    poznih delih, v filozofiji mitologije
Schelling govori o razodetju šele v    svojih    poznih delih: razlika med ”klasičnimi“
filozofija narave, ki jo je zasnoval v    svojih    ”klasičnih“ delih, osnova tudi za njegov
predsedovanje Evropski uniji, že šestič v    svojih    tridesetih letih članstva v tej skupnosti.
nezakonito, saj so še naprej živeli v    svojih    legalno pridobljenih stanovanjih.