Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPsp3 (6)


umirali, ker se niso hoteli odreči    svojim    pravim prepričanjem.«
samo na pesnike in jih prisiliti, da    svojim    delom vtisnejo podobo dobrega značaja,
pomislil, nato pa sem se ves predal    svojim    čustvom, češ nocoj naj me nesejo, kamor
svojem okolju, vsaj navidezno tudi    svojim    letom, občutek imaš, da tudi svoji
sme in ne more ukazovati), prepustiš    svojim    veseljem.
maloprej zakoračil v vodo, vrne na breg k    svojim    oblačilom in si jih, še moker, drugo