Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPse6 (73)


na kakšnem javnem procesu, kjer so s    svojim    pričevanjem zapletli še na stotine
Suženjsko prebivalstvo omogoča s    svojim    delom, da se tempo nenehnega bojevanja
delajo samo v mogočnikovo korist in ga s    svojim    delom osrečujejo - seveda sebe ne.
življenja; v hudem boju s smrtjo je s    svojim    znanjem dosegel veliko starost.«
da predmet v istem času in z istim    svojim    delom počiva in se giblje?«
8. »To sem torej mislil s    svojim    prejšnjim razločevanjem med predmeti,
še večji zasmeh, kakor ga zasluži s    svojim    imenom; pripoveduje namreč, da je bil
lahko usposobi, da s svojo močjo in s    svojim    spoznanjem razločuje med slabim in
Ali ne smem storiti s    svojim   , kar hočem?
S    svojim    izročilom, ki ga širite, razveljavljate
svojega srca, iz vse svoje duše, z vsem    svojim    mišljenjem in z vso svojo močjo.’
veliko drugih, ki so jim stregle s    svojim    premoženjem.
življenja, napolnil me boš z veseljem pred    svojim    obličjem.’
začetka, od svoje mladosti naprej, med    svojim    ljudstvom v Jeruzalemu.
zdelo vredno, da bi živeli skladno s    svojim    spoznanjem Boga, jih je Bog prepustil
Žena nima oblasti nad    svojim    telesom, marveč mož, enako pa tudi
enako pa tudi mož nima oblasti nad    svojim    telesom, marveč žena.
Nasprotno, trdo ravnam s    svojim    telesom.
S    svojim    mesom je odpravil postavo z njenimi
Reven brat naj se ponaša s    svojim    dostojanstvom, bogat pa s tem, da
vlačugo, ki je razkrajala zemljo s    svojim    nečistovanjem, in je maščeval nad njo
Najdù pa rajši sužnji s    svojim    telesom, kot s svojo dušo.
Kmetje se že enkrat ozro za    svojim    živinčetom in voščijo pastirjem:
Privila se je k njemu, zakrila ga s    svojim    šibkim telesom in zaprosila:
Zaživela je z vsem    svojim    življenjem.
oblikah v svojih književnih sestavkih s    svojim    za" in proti".
Tako na koncu s    svojim    življenjem pa Andreicich vendarle še
prevpije Chriznichev Rudi vse druge s    svojim    hreščečim tenorjem.
»Samo da me bo zdaj moril s tem    svojim    praznim čvekanjem.
težke prsi, priprla oči in gledala za    svojim    življenjem, ki je bilo že zdavnaj mimo.
drugi sin Ernest pa se je to leto s    svojim    dekletom ustvaril skupno ognjišče,
odpuščanja gospoda boga, ki so ga s    svojim    grdim početjem užalile, potem pa tudi
se je in se jezil sam nase, ker je s    svojim    trapastim in celo otročjim vedenjem
Pomlad je zdaj korakala v deželo z vsem    svojim    življenjem: trava je poganjala, lipe
spodrsnilo na okroglem kamnu in padel je s    svojim    bremenom.
Pogledala me je naravnost v oči s    svojim    dvojnim pogledom in z zamolklim mehkim
s svojo smrtjo, drugi s    svojim    težkim življenjem razširili spoznanje,
Pometaj pred    svojim    pragom!
njemu, tako da ga je skoraj zakrila s    svojim    bogatim telesom:
zemljo v podobi Venca Poviškaja, da bi s    svojim    trpljenjem zaslužila večno kraljestvo
vsaki dve minuti skočila v izbo in s    svojim    strokovnjaškim očesom pregledala obleko,
ni bila ravno primerna, ker se je s    svojim    veličastnim telesom komaj prerivala
Tako je pripovedoval s    svojim    večnim ‘pravim’ ...
dedec in pol; vsa vrata je zagradil s    svojim    tršatim telesom.
predenj, kakor bi ga hotela zaščititi s    svojim    telesom.
vrže Borisa na tla in ga pokrije s    svojim    telesom.
zakrival ga je s    svojim    tršatim telesom, njegova glava pa je
strahote peklenskega gorja, ki ga s    svojim    pregrešnim življenjem pripravlja sebi,
ni samo oče, temveč da je človek s    svojim    življenjem.
iz rok, se postavila pred skrinjo s    svojim    velikanskim telesom in rekla, da se
prosojnost je hlapec Cene razbijal s    svojim    bobnečim, zateglim vpitjem.
Klopotec me je sladko uspaval s    svojim    enakomernim klopotanjem:
pomočil mlat v vodo, da bi nadaljeval s    svojim    klepanjem.
Tako je bil zadovoljen s    svojim    starim telesom, da bi ga najrajši potrepljal.
In klopotec me je sladko uspaval s    svojim    enakomernim klopotanjem:
»Napiši tablico s    svojim    imenom in jo pribij na steno v hodniku,
nenadoma prikazala gospa Bordinova s    svojim    zelenim ogrinjalom in knjigo Pigaulta‐Lebruna,
Gospod grof je s    svojim    vedenjem spominjal na ‘manire nekdanjega
potem pa skočil nanjo in jo pokril s    svojim    perjem, da je skoraj ni bilo videti.
»Naj gre nekam s tem    svojim    kopanjem!
najmanj indijski, tu se spočijejo med    svojim    študijskim potovanjem od spomenika
polja, člani trdijo, da se prežive s    svojim    delom, drugi skušajo vse mogoče - od
Ljudje, ki so mi šli s tistim    svojim    nezadržanim buljenjem prej tako na
funkcija teh kovin na telesu ta, da s    svojim    zvončkljanjem preganja kače pri delu
S    svojim    delom pa so različno zadovoljni.
Firma Comalco me je s    svojim    letalom poslala iz gužve, v pravo bolnico
že je: le zakaj bi se, zadovoljen s    svojim    življenjem, odločil za potovanje v
imanentnem, njej lastnem pomenu: svet je s    svojim    časenjem in prostorjenjem ”razsežnost“
velike cerkve svetega Štefana, ki s    svojim    srednjeveškim zidovjem zapira desno
narava postala svéta, zlila se je s    svojim    božanstvom, ki jo nenehno tke iz svetlobe
Einstein je s    svojim    pojmovanjem relativnosti prostora‐časa
Med    svojim    tisočletnim iskanjem je kozmologija
Saj je s    svojim    neodzivanjem v dosedanjem poteku razprav