Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPse4 (450)


uri odšel iz Ministrstva, je žrtvoval    svoje    kosilo v kantini in zavedal se je,
je Winstonu uspelo, da je prenesel    svoje    sovraštvo na temnolaso dekle za seboj.
opravil z enim od poročil, je pripel    svoje    na narekovalni stroj napisane popravke
Sovraštvo pri kraju, se je vrnil na    svoje    mesto, vzel s police slovar Novoreka,
»Ministrstvo obilja je to leto dobro opravilo    svoje    delo,« je rekel, poznavalsko kimajoč
Že takrat, ko je doživel    svoje    odkritje, Oceanija ni bila več v vojni
Izpil je    svoje    pivo bolj počasi kot prej.
opravkov, je bila nujnost, da skrije    svoje    vznemirjenje pred telekranom.
»Lahko samo razširjamo    svoje    znanje navzven, od posameznika do posameznika,
   Svoje    življenje posvečajo zavojevanju sveta,
smo jih imenovali, za zmerom obdrže    svoje    mesto - potem mora biti prevladujoče
Mož brez brade je planil na    svoje    mesto.
da lahko postavi kako drugo žrtev na    svoje    mesto.
grmado še vedno krivoveren, razlagajoč    svoje    krivoverstvo in opajajoč se z njim
Postajal je kar ponosen na    svoje    telo in začel je gojiti neprestano
In ves čas mora    svoje    sovraštvo držati zaklenjeno v notranjosti,
Položil je belega tekača na    svoje    mesto, a za hip se ni mogel posvetiti
politični značaj kakršnekoli vrste, našlo    svoje    mesto v B slovarju.
odkrito, pri Zevsu, ti bom povedal    svoje    mnenje, dragi Sokrat.
odgovarjaj tudi sam in povej enkrat    svoje    mnenje o pravičnem.
ugodno, temveč povej točno in jasno    svoje    mnenje, kajti takšnega čenčanja ne
tvojem mnenju - manj odkrito povedal    svoje    stališče - pa najsi mu to prepovemo
Zategadelj imamo vendar    svoje    moderno zdravstvo, ker je pač telo
napak in ker si mora iskati korist za    svoje    strokovno območje.
dokler natanko in popolnoma varuje    svoje    bistvo.
je trditev o pravičnem izprevrgla v    svoje    nasprotje, je Trazimah, namesto da
prav tako imajo vse druge spretnosti    svoje    strokovno območje in svojo porabno
bi jih imenovali plačance, če bi za    svoje    delo prejemali plačilo, kakor tudi
ga pripraviti do tega, da spremeni    svoje    mnenje?«
še, dokler - kakor domnevam - izražaš    svoje    pravo mnenje.
mora zdaj vsak posameznik opravljati    svoje    delo za vse skupaj?
življenje opravlja kar najbolje to    svoje    delo, upoštevajoč pri tem ugodnosti,
»se pomišljam izreči    svoje    mnenje, da ni spoštljivo tako govoriti
v stiski ter prostovoljno opravlja    svoje    delo, kadar se na koga obrača, na boga
»Torej je bil vendar lepo poplačan za    svoje    znanje.«
na zdravje, pri tem pa zanemarjati    svoje    siceršnje delo.
Asklepij to natanko spoznal, je prilagodil    svoje    zdravljenje ljudem, katerih telo je
silo primorani so tisti, ki spremenijo    svoje    mnenje zaradi bolečin in trpljenja.«
tudi ti imenoval tiste, ki menjajo    svoje    mnenje, ker jih preslepi kakšna strast
iskati take može, ki najbolje varujejo    svoje    prepričanje, po katerem morajo služiti
pri katerih lahko najprej pozabijo na    svoje    prepričanje ali se dado prevarati;
kar potrebuje za svoj poklic, potem    svoje    delo slabše opravlja ter sinove in
enovit človek, ki kot tak opravlja    svoje    delo in se ne meša v vse mogoče posle.«
po kateri vsakdo v državi opravlja    svoje   
je pravičnost v tem, da ima vsakdo    svoje    in da vsakdo svoje dela.«
tem, da ima vsakdo svoje in da vsakdo    svoje    dela.«
delo obeh in če tudi drugi zamenjajo    svoje    poklicno delo - kaj misliš: bi to državi
se v resnici naučita in si pridobita    svoje    znanje, potem lahko vladata nad tretjim
dovoljuje, če žreb tako odloči in Pitija da    svoje    soglasje.«
Tako lahko kar najbolje opazujejo    svoje    prihodnje poklicno delo in se v nevarnosti
»Povej    svoje    mnenje.
na svojo duhovno sposobnost, vsako v    svoje   
Domnevajoči mora    svoje    mnenje vsekakor na nekaj usmeriti.
na koncu nujno sovražiti sebe in vse    svoje    delo.«
skromno umakne v ozadje in se omeji na    svoje    poklicno delo.
ohraniti svojih moči, temveč menja    svoje    bistvo.
Množica bo spremenila    svoje    mnenje, če boš prijateljsko, brez sovražnosti
»ker si me prisilil, da povem    svoje    mnenje o teh stvareh.«
»Poskušal ti bom razložiti    svoje    mnenje.
»Razloži mi    svoje    mnenje!«
spoznanja, temveč po poti mnenja, da    svoje    življenje prebija v snu in sanjah in
Ali morda želiš, da ti povem    svoje    mnenje?«
na deželo, vzamejo njihove otroke v    svoje    varstvo, a jih ne vzgajajo tako, kakor
Tiste, ki se omejujejo samo na    svoje    poklicno delo, zmerjajo z bedaki, častijo
iščejo najprej priložnosti, da pokažejo    svoje    bogastvo, in da to lahko storijo, spreminjajo
»Možnost, da državljan lahko proda vse    svoje    premoženje, drug pa ga kupi; da po
bogastvo in bogate ljudi in mora vse    svoje    častihlepje usmeriti v pridobivanje
jih utiša le s silo in v strahu za    svoje    premoženje, ki ga ima.«
»Kakor oče tudi on s silo zatira    svoje    poželenje po zapravljanju, ki ga zategadelj
pretiravanje se praviloma sprevrže v    svoje    nasprotje; to velja tako za vreme kakor
živi od dolgov, načeti pa mora tudi    svoje    premoženje.«
privržence, potem le‐ti, naslanjajoč se na    svoje    število in na neumnost ljudstva, postavijo
Menim, da moramo    svoje    razglabljanje začeti s temle izhodiščem.«
Kajti ko filozof hvali    svoje    življenje, dela to kot dober poznavalec.«
zapeljejo, da bi brezkončno povečeval    svoje    premoženje in si s tem nakopal brezmejno
železo rja, skratka, vsaka stvar ima    svoje    naravno zlo, svojo bolezen.
»Kaj pa duša, ali ima tudi ona    svoje    zlo?«
tistih, ki so prišli z neba, in je    svoje    prejšnje življenje prebil v urejeni
kako so si izbirale posamične duše    svoje    prihodnje življenje - žalosten in hkrati
Ko so bile vse duše izbrale    svoje    življenje, so po vrsti, kakor so izbirale,
ne ve pa, kako se je znova vrnil v    svoje    telo.
daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil    svoje    ljudstvo njegovih grehov.«
   Svoje    žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal
Resnično vam povem: dobili so    svoje    plačilo.
Resnično vam povem: dobili so    svoje    plačilo.
Resnično vam povem: dobili so    svoje    plačilo.
»Zato vam pravim: ne bodite v skrbeh za    svoje    življenje, kaj boste jedli ali kaj
jedli ali kaj boste pili, in ne za    svoje    telo, kaj boste oblekli.
dovôli mi, da prej grem in pokopljem    svojega    očeta.«
Prišel je v    svoje    mesto.
Kdor najde    svoje    življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi
življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi    svoje    življenje zaradi mene, ga bo našel.«
učenec, resnično vam povem, ne bo ob    svoje    plačilo.«
Kdor namreč hoče    svoje    življenje rešiti, ga bo izgubil.
koristi človeku, če si ves svet pridobi,    svoje    življenje pa pogubi?
Ali kaj bo dal človek v zameno za    svoje    življenje?
stregli, ampak da bi stregel in dal    svoje    življenje v odkupnino za mnoge.«
Resnično vam povem: čez vse    svoje    premoženje ga bo postavil.
sklical svoje služabnike ter jim izročil    svoje    premoženje.
Ali misliš, da ne morem prositi    svojega    Očeta in bi mi takoj dal na voljo več
pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi za    svoje    očiščenje, kar je zapovedal Mojzes,
od mnogih zdravnikov in porabila vse    svoje    premoženje, pa ji ni nič pomagalo,
Kdor namreč hoče    svoje    življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor
življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa    svoje    življenje izgubi zaradi mene in zaradi
pomaga človeku, če si ves svet pridobi,    svoje    življenje pa pogubi?
Kaj neki more človek dati v zameno za    svoje    življenje?
za vladarje poganov, dajejo čutiti    svoje    gospostvo in da si njihovi velikaši
stregli, ampak da bi stregel in dal    svoje    življenje v odkupnino za mnoge.«
kar je imela, vse, kar potrebuje za    svoje    preživljanje.«
Gospod, Izraelov Bog, ker se je ozrl na    svoje    ljudstvo in mu pripravil odrešenje.
postavi, so se vrnili v Galilejo, v    svoje    mesto Nazaret.
pokaži duhovniku ter prinesi dar za    svoje    očiščenje, kakor je zapovedal Mojzes,
»Bog je obiskal    svoje    ljudstvo.«
Kdor namreč hoče    svoje    življenje rešiti, ga bo zgubil; kdor
življenje rešiti, ga bo zgubil; kdor pa    svoje    življenje zgubi zaradi mene, ga bo
Jezus znova napove    svoje    trpljenje
Posadil ga je na    svoje    živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel
Vanje bom spravil vse    svoje    žito in pridelke.
Resnično vam povem: čez vse    svoje    imetje ga bo postavil.
in jutri, a tretji dan bom izpolnil    svoje    delo.
Vsi pa so se začeli po    svoje    opravičevati.
je z razuzdanim življenjem zapravil    svoje    premoženje.
tamkajšnjemu meščanu, ki ga je poslal na    svoje    posestvo svinje past.
Kdor bo skušal rešiti    svoje    življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga
»Poglej, mi smo zapustili vse    svoje    in šli za teboj.«
Jezus tretjič napove    svoje    trpljenje
»Jezus, spomni se me, ko prideš v    svoje    kraljestvo!«
Kani začel delati znamenja in razodel    svoje    veličastvo in njegovi učenci so verovali
»Kako nam more ta dati    svoje    meso jesti?«
»Nimam hudega duha, ampak častim    svojega    Očeta, a vi me ne spoštujete.
Dobri pastir dá    svoje    življenje za ovce.
   Svoje    življenje dam za ovce.
Zato me Oče ljubi, ker dam    svoje    življenje, da ga spet prejmem.
Kdor ima rad    svoje    življenje, ga bo izgubil; kdor pa svoje
svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa    svoje    življenje na tem svetu zaničuje, ga
Oče, poveličaj    svoje    ime!«
prišla, ko se boste razkropili vsak na    svoje    in me pustili samega.
Z nagrado, ki jo je dobil za    svoje    umazano delo, je kupil zemljišče; padel
dragima Bárnabom in Pavlom, ki sta    svoje    življenje zastavila za ime našega Gospoda
Tedaj so spremenili    svoje    mnenje in govorili:
»V Izaku boš imel    svoje    potomstvo.«
»Ljudstvo, ki ni moje, bom imenoval    svoje    ljudstvo, in njo, ki ni ljubljena,
Vprašam torej: je mar Bog zavrgel    svoje    ljudstvo?
Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za    svoje    telo, s tem da strežete njegovim strastem.
dnevi enaki; vsak naj skuša poglobiti    svoje    osebno prepričanje.
Vsak bo prejel    svoje    plačilo po lastnem prizadevanju.
Če kdo misli, da bi    svoje    dekle spravil v sramoto, ko bi se postarala,
je odločen v svojem srcu, da bo za    svoje    dekle skrbel, bo storil prav.
Kdor torej omoži    svoje    dekle, stori prav, kdor pa jè ne omoži,
In ko bi razdal vse    svoje    imetje in ko bi žrtvoval svoje telo,
vse svoje imetje in ko bi žrtvoval    svoje    telo, da bi zgorel, pa ne bi imel ljubezni,
duha in v božjem strahu dopolnjujmo    svoje    posvečenje!
Tisti, ki so Kristusovi, so križali    svoje    meso s strastmi in poželenji vred.
Vsakdo naj presodi    svoje    ravnanje in tako bo pridržal lastno
primerjal z drugim; vsak bo namreč nosil    svoje    breme.
To se pravi: kdor seje v    svoje    meso, bo od mesa žel pogubo; kdor pa
delajte s strahom in s trepetom za    svoje    zveličanje.
spravil s seboj, da bi vas privedel pred    svoje    obličje svete, brezgrajne in neoporečne,
Kristusovo obrezo, s katero ste slekli    svoje    meseno telo.
ne samo božji evangelij, ampak tudi    svoje    življenje, in sicer zato, ker ste se
spodobi pred Bogom, ki vas kliče v    svoje    kraljestvo in v svojo slavo.
nečistovanja, da vsakdo izmed vas ohrani    svoje    telo v svetosti in časti, ne pa v
Osirotela in zapuščena vdova je    svoje    upanje naslonila na Boga in noč in
bo osvobodil vsakega zla in rešil v    svoje    nebeško kraljestvo.
jo je odprl skozi zagrinjalo, skozi    svoje    telo, in imamo tudi odličnega duhovnika
»Gospod bo sodil    svoje    ljudstvo.«
je popoln človek in zmožen brzdati    svoje    telo.
tudi naš ljubi brat Pavel, seveda po    svoje   , z njemu lastno modrostjo.
da je brat v pomanjkanju, pa zapira    svoje    srce pred njim?
resnice, in pred njim bomo pomirili    svoje    srce.
svojega dostojanstva, ampak zapustili    svoje    bivališče, hrani večno vklenjene v
madeža in polne veselja postaviti pred    svoje    veličastvo, edinemu Bogu, našemu odrešeniku,
prihaja z neba od mojega Boga, ter    svoje    novo ime.
živih bitij, padli pred prestolom na    svoje    obličje in molili Boga:
Ko bosta pa dokončala    svoje    pričevanje, bo zver, ki se vzdiguje
svojega pričevanja, saj so prezirali    svoje    življenje vse do smrti.
perutnici velikega orla, da bi odletela na    svoje    mesto v puščavi: tam naj bi se hranila
pozval, da glede na stališče sekretariata    svoje    vprašanje preoblikujejo skladno z zakonom
strokovne službe zbora posredovale    svoje    mnenje o ustreznosti referendumske
zahtevo opozicijskih strank predstavila    svoje    stališče, ali je predlagani zakon o
poslanstva in spodbude mladim, da živijo    svoje    krščansko življenje tudi naprej.
Slovencev, da nas bo Nato povabil v    svoje    članstvo v prvi skupini.
ni povedal, kateri minister bo moral    svoje    mesto odstopiti predsedniku ODA Michaelu
organih skušajo »upokojenci« prikazati    svoje    delo kot uspešno in učinkovito, toda
skoraj v istem času javno razglasilo    svoje    mnenje, po katerem bi Slovenija, če
v razstavnih prostorih, k čemur je    svoje    prispevalo tudi hladnejše vreme.
skladu z njunimi odgovori določili    svoje    stališče.
Niti sam ni vedel, ne kdaj ne kako je    svoje    razmišljanje pripeljal do sem.
Vsaditi moramo v    svoje    srce koreniko prerojenja, vere in zaupanja
Z naglico je zbiral Vladimir    svoje    premoženje, knjige, papirje, obleko
čiče, ki vpijejo in delajo reklamo za    svoje    oglje.
drugi so v hramu - vsak po    svoje    otožnost preganja.
Gradnik bere na glas    svoje    pismo.
mu je tresla, ko je zvil na zapisnik    svoje    ime.
bo želja staršev; opravil bo kar po    svoje   .
ona zaradi tega bebastega otroka vse    svoje    življenje prikovana na dom.
svojim blagopokojnim možem in živela    svoje    zahajajoče življenje.
na zadnjo uro še enkrat doživi vse    svoje    življenje; življenje Mathilde Sircze
papirja in natisne nanj z grobimi črkami    svoje    ime:
je pred častitim gospodom zagrabila    svoje    raztrgano krilo, ga dvignila in se
nesreča in tudi, da je s tem opravičeval    svoje    ravnanje in svojo vest.
Chriznich se bo usodil izraziti kako    svoje    mnenje, na primer:
zaradi tega, da bi vsaj malo rešil    svoje    dostojanstvo.
izruval žebelj in z njim uklesal v omet    svoje    ime.
oba iz ene in iste vasi, oba nekam po    svoje    propadla, in dva taka človeka se nikdar
Okrogličar je zapil vse    svoje    posestvo, prodal žago in mlin in se
nadenj in si na njem zadružno ohladili    svoje    pastirsko sovraštvo.
dodali pa so, da so v pijanosti pokazali    svoje    pravo mišljenje, ki je sovražno razpoloženo
Vse    svoje    življenje je bil težak, zdaj na stara
Trst in je tam po beznicah preganjal    svoje    domotožje, jo je večkrat slišal.
zapomnil, in če je kdaj zapel, je zapel po    svoje   .
strahopetnosti konec, je trdo zaključil    svoje    premišljevanje in stopil proti izhodu.
segel Martin v žep in jim razdal vse    svoje    bogastvo: dvajsetico in tri kocke sladkorja,
zapomnil, če je kdaj zapel, je zapel    svoje   .
hudobni ne dobri, ne pridni ne leni;    svoje    delo opravljajo kakor stroj, vestno
Martin je sklenil, da bo povedal    svoje    mnenje, toda pred temi odločilnimi
je kazalo, da bo srečno zaključila    svoje    življenje, če se ne bi vrnil Martin,
Ta general ima tristo lir na dan za    svoje    postopanje, mu je padlo v glavo.
Vendar pa sam ni verjel v to    svoje    prepričanje, na tihem ga je še zmerom
usodo, v zelo črnih barvah popisal    svoje    življenje na kmetih in ga prosil, naj
ji je razložil o Cestarju, ki je vse    svoje    bogastvo nagrmadil z goljufijo, je
Ko je zvečer legal v    svoje    listje, ni več govoril o krivicah,
Natančno je spet preračunal vse    svoje    posestvo: meril je njive in travnike,
začutila v tem skoraj neko opravičilo za    svoje    dejanje, čeravno je gospod župnik govoril
»Delati, na mojo dušo!« je zravnal    svoje    krepko telo.
tako vajen kakor ženske, ki se vse    svoje    življenje sklanjajo nad ognjiščem.
Varoval ga je kakor    svoje    najdražje in ponosno govoril o njem.
Kar na sredi je pretrgal    svoje    pripovedovanje in zdirjal na polje.
Kakor hitro sem zaslišal    svoje    ime, sem že imel polne oči solzá.
jih je v tistem letu nosila Tinka; na    svoje    veliko začudenje so tudi ugotovile,
beneške meje podvojila, če ne potrojila    svoje    prenočevanje pri Strežku.
Celo najbolj jezične ženske so na    svoje    veliko začudenje izvedele za njen beg
bi s šibkimi perutmi dvignila s tal    svoje    težko telo in odletela.
umrl takšen, kakršen je bil v boju za    svoje    življenje: obut in oblečen, kosmat
precejšen kmet iz sosednje vasi, ki bi rad    svoje    zavoženo gospodarstvo rešil s čarovnijo.
Ko sta izčrpala    svoje    znanje, sta umolknila in na tihem grebla
ki je ljubil pregovore in verjel v    svoje    zveličanje, je dvajset let hrepenel,
Zato je zaklenil    svoje    srce, postal na videz oduren in trdno
je zaključil in se znova zatopil v    svoje    delo.
vasi, kajti taki ljudje so nesrečni vse    svoje    življenje.
Magnat naj se vozi po    svoje   , proletarci se bomo pa po svoje.«
po svoje, proletarci se bomo pa po    svoje   
Izidor bi sicer rad rešil    svoje    dostojanstvo, toda še preden je našel
Moj Jezus pa je dalje živel    svoje    »uničeno življenje«.
ker pa je s temi malo zaslužil, je    svoje    področje razširil tudi na mrliče, jetnike
ga ne bičajo k tlom; neopaženo živi    svoje    mirno tegobno življenje, dokler neke
spravil iz sebe in tako predirno zabodel    svoje    edino oko v Venca Poviškaja, da se
Tam se je vrgel na    svoje    ležišče, zagrebel obraz v stare cape
kakor oklofutan otrok, se vrgel na    svoje    ležišče in dolgo mižal.
Vencu Poviškaju - in z njo je zaključil    svoje    kratko življenje.
vse kriplje, zajemal sapo, podpiral    svoje    tenko lice z jezikom in vselej zrogovilil,
zgubljeno vprašal Štefe in buljil v    svoje    prazne roke.
Kristusovo podobo: pokazal je s prstom na    svoje    goreče srce.
da si ga lahko gledal samo, kadar si    svoje    delo res opravil in je bila tvoja vest
brani    svoje    življenje do poslednjega diha; ne izgubi
ga je pregovoril, da je spet zadel    svoje    breme in nesel naprej.
Peljal me je v izbo, kjer si je uredil    svoje    domovanje: očrnele stene je sam prebelil
tako zvesto, da mu je zapisal tudi    svoje    srce: postal je trd in okruten.
Carlino Palumbo vznemirjeno preklada    svoje    okroglo telo na kratkih in tenkih nogah,
Že zdavnaj ima    svoje    mnenje o ljudeh v teh krajih, kjer
Nato potegne vase vrat in spusti    svoje    telo v vsakdanji mir.
No!« je glasno pokarala    svoje    telo, ki ji je osemdeset let tako zvesto
mizo in nato ropotaje potegne iz kota    svoje    dolgo nerodno telo.
Ko opravi    svoje    delo, pahne žehtar pod klop, se široko
pojejo in vsak hiti po najkrajši poti po    svoje    orožje.
bilo komu kaj narobe, je robantil po    svoje   , češ kaj bi drugim silil svojo sitnost.
Travnikarjev stric in počasi spustil    svoje    orjaško telo na konec deske, ki je
z zelenim baržunom mladega listja;    svoje    prvo pomladno oblačilo, rahli, svileni,
raztresen, da si je kapo pritisnil na    svoje    suho koleno, kakor bi bil v tuji hiši.
čeprav je bila dovolj visoka, in zvijala    svoje    suhljato telo, kakor bi ji bilo komaj
zapuščena, toda še vedno prikupna, po    svoje    celo vedra in privlačna.
Posušil se je na steblu, ker je vse    svoje    življenje zaužil samo v sanjah, a še
razbitem in zameglenem zrcalu ogledovala    svoje    zalito, a jedro in neiztrošeno telo.
Sunkovito je zravnal    svoje    osemdesetletno telo, se naglo obrnil
Modrijan je dvignil na prste    svoje    kratko zalito telo in skoraj zavriščal:
je sklonil in potisnil skozi vrata    svoje    tršato telo, se je v veži za hip zmračilo.
ostal otrok in da je krotko živel vse    svoje    življenje.
slino okrog sebe in glasno presojal    svoje    delo.
da narava ob svojem času res zahteva    svoje   , je sam večkrat premišljal, kako bi
Zadovoljno je potegnil iz sena    svoje    velikansko telo in se postavil
so gnali nekaj krav in na vrvi vsak    svoje    tele, da bi se z njimi umaknili v sosedno
prišel tja, temveč je takoj zdramil    svoje    telo, da bi lahko vstal.
Sunkovito je zravnal    svoje    osemdesetletno telo in naglo stopil
Tudi jaz sem po    svoje    čudak.
reklo... tiste vrste dedec, ki je za    svoje    prepričanje, za svoje misli pripravljen
je le treba priznati, da je bila po    svoje    velika ženska, kakršnih je presneto
je bil na dvoje: srce je živelo po    svoje   , telo spet po svoje.
srce je živelo po svoje, telo spet po    svoje   .
Ko je župnik opravil    svoje   , ko so pevci odpeli in ko so se ljudje
po nosu in po stari navadi zaključil    svoje    pripovedovanje.
ki zdaj na prostrani modrini slavijo    svoje    zmagoslavje ...
smislu, pač pa je lepa drugače, prav po    svoje   .
nasmehnila in pod odejo celo zganila    svoje    telo.
primernim ropotom je postavil pokonci    svoje    koščeno telo, razširil dolge roke,
mizo in se z njo zaprl v kot, spravil    svoje    telo na stol, se s komolci naslonil
Ko je tesar opravil    svoje    delo, so takoj pristopili štirje možje,
presojal vreme, nato spet spustil na tla    svoje    rahlo, koščeno telo, od strani pogledal
ubogim na duhu, je bila babnica po    svoje    kar dovolj prebrisana: poznala je
Podzidu, se je babnica ustavila, naslonila    svoje    telo na skalo in rekla:
Pobrala sva vsak    svoje    naročje plevela in krenila proti Rejčevemu lazu.
zdravniku obrnil hrbet, je še vedno po    svoje    »umival« krožnike, da smo komaj zadrževali
otepal Testen, ki je hotel braniti    svoje    stražmojstrsko dostojanstvo.
novo rast - toda še preden so opravile    svoje    delo in se odtekle, je spet priprhutal
Petdeset let je živela    svoje    »mirno, pobožno« življenje.
»Potemtakem pa je imel Podzemljič po    svoje    le prav!«
počasi se je pomirila ter se potopila v    svoje    delo.
lasje vsuli na rame, in se zamaknila v    svoje    delo.
čudno je, da človek v to zabije vse    svoje    življenje, da prebedi noči in noči,
manj si dovoli, vratolomno zvijati    svoje    zavaljeno telo in hlastati z gobcem.
z zelenim baržunom mladega listja;    svoje    prvo pomladno oblačilo, rahli, svileni,
da mu res nihče ni kos, je pretegnil    svoje    žilasto telo, da mu je zaškrtalo v
Pretegnil je    svoje    telo, da mu je zaškrtalo v sklepih,
Kovač je veselo in hrabro oral skozi    svoje    življenje; družina je cvetela in cvetela
zravnano kakor gospodar, ki prihaja na    svoje   .
»Kam naj da    svoje    zdravje?«
zaloputnil vrata za sabo, si naložil    svoje    breme in z jeznim korakom vzel pot
in leta, da bi ustvaril in izpilil    svoje    veliko delo, pa padajo od njega samo
nebom, zato je lahko vsakemu povedal    svoje   .
je Peregrin vse zvonce razvrstil po    svoje   , je poiskal še dve leseni žlici, nato
Tantadruj pa jih je tudi po    svoje    razumel, zato jih je potolažil:
sunkovito odpahnil mizo, počasi vzdignil    svoje    zavaljeno telo ter se nato s stisnjenimi
In tudi sam sem jo imel po    svoje    rad, čeprav popolnoma drugače, kakor
Prizor je bil po    svoje    lep in tudi razumljiv, a vendar čudno
skrivajo mladi Pani ter se jezijo na    svoje    srce, ker jim tako burno utriplje,
Toda čeprav sem na počitnicah, imam    svoje    delo.«
»Seveda, vsak človek ima    svoje    delo, vsak človek,« je prikimal starec
je prav jasno videl samega sebe in    svoje    početje.
mislil, ker je preveč boleče čutil    svoje    srce.
me premerita, nato pa spet ponovita    svoje   :
kamen, a vendar ima lahko tudi kamen    svoje    življenje,« je počasi rekel.
»Po    svoje    pa je tudi on živ.
»vsak ima v sebi    svoje    sonce.«
kljub temu je v mavec na kaminu vrezal    svoje    ime, kajti nekaj je hotel pustiti za
govoriti, klical je Boga za pričo, opisoval    svoje    trpljenje in se bahal z zaslugami.
Anatoma sta se delala, da nadaljujeta    svoje    raziskovalsko početje.
   Svoje    mnenje je povedal na posvetu pred šentjernejsko
gospodarje, bogatini, ki razdajajo    svoje    bogastvo, nedolžne šivilje in nesramni
Saint‐Simona: publicisti morajo predložiti    svoje    delo odboru podjetnikov.
Chavignollesu, ko je prenašal okoli    svoje    politično razočaranje, je prišel na
Videla je v    svoje    telo.
Prav tako mesečnik sprejme za    svoje    vse, karkoli si izmislite.
za to jo je izrabil, da je živel po    svoje   .
izdal Boga, naj nikoli ne pozabijo na    svoje    nedolžno stanje.
okoli leta 1730, je Voltaire pripisal    svoje    delo z naslovom Odlomki iz oporoke župnika Mesliera,
sebe, kar pomeni, da moramo skrbeti za    svoje    telo in se varovati poškodb.
te imam, kot imam rad svoje mišice,    svoje    srce, svojo voljo, svoje dihanje.
svoje mišice, svoje srce, svojo voljo,    svoje    dihanje.
Ko hočem ponosno ovekovečiti    svoje    kolo pred eno takih grdob, me policaj
Srečal sem enega, pa še ta je    svoje    športno kolo nesel v rokah, verjetno
prebičana od vetra, tako preživlja    svoje    samotarsko življenje.
slišiš in čutiš pravi kozmos, ne samo    svoje    plesnivo mišljenje o njem.
Pospravil sem    svoje    stvari in trčil v stražarja.
motorja na biciklu, sem pokazal na    svoje    srce in jim zatrdil, da je to moj motor,
v času, ko se sonce vrača nazaj na    svoje    južno popotovanje, praznujejo Chaomoas,
   Svoje    so prispevale tudi razmere v afganistanski
igrišča za polo in dolina komaj zasluži    svoje    ime, če nima vsaj enega močnega moštva.
čim bolje zabavati gledalce, ki so    svoje    odobravanje izražali z glasnimi eksplozijami
Kmetje so    svoje    pridelali, sedaj pospravljajo, čez
imam sedaj novo izkušnjo in novo -    svoje    prepričanje in povsod ga bom zavriskal.
skupaj, če že drugega ne, toplo, za    svoje    delo so nagrajene s hrano, obljubljena
v južni Indiji, Butana in Nepala v    svoje    novo sveto mesto po moč in inspiracijo.
trinajsti Dalaj Lama leta 1933 odvrgel    svoje    staro telo, se je zvrstilo nekaj nenavadnih
rodil Dalaj Lama, da bi naprej vodil    svoje    ljudstvo.
vojaške oblasti povabile Dalaj Lamo v    svoje    taborišče na predstavo pekinškega gledališča.
sestra tam daleč proč te je že dala v    svoje    srce, od zdaj naprej se iščeta in ker
svojo sobo, prvič, odkar sem zapustil    svoje    stanovanje, imam svoj, najeti prostor,
   Svoje    je morda prispeval tudi občutek stabilnosti,
razmahu samostanov v zahodnih Ghatih dala    svoje    tudi netolerantnost nekaterih hindujskih
oči, verjetno ker sem skušal skriti    svoje    mišljenje o tej cerkveni gosposki,
filozofski mesečnik, v katerem je podajal    svoje    sporočilo, zanimivo predvsem zaradi
Živeti moraš    svoje    življenje, ne pa tuje!
evangelij in premišljal, kako slabo poznam    svoje    kulturno ozadje.
panteon bogov, od katerih je vsak imel    svoje    ime, točno določeno obliko in funkcijo
Morda je    svoje    naredil tudi dodatni pritisk rivalne
je gradila na bambusu, je zapisala    svoje    sporočilo v kamen.
Biciklist mora    svoje    življenje vzeti pošteno v roke, če
velik udoben kombi, potem ... potem sem    svoje    opravil in bom šel domov.
Razpostavila je    svoje    srednjeveško orodje, en velik lijak,
K popolnosti kraja in časa je    svoje    prispevala tudi babica.
vžge telo, da začne živeti drugače, po    svoje   , bolj prisotno v tvojem življenju.
Vabijo vse, ki jih to zanima, na    svoje    posestvo, kjer lahko gostje v miru
A si res sam kreiram    svoje    doživljanje, mojo stvarnost.
jasno, dovolj razvidno, da doživljaš    svoje    telo v budnosti drugače kot v snu.
davnine in mi je, kakor da bi videl    svoje    lastno srce.
filozof vselej pri roki zdravilo za    svoje    trpljenje:
Regino ter ji celo v oporoki zapisal    svoje    preostalo imetje, čeprav je bila Regina
nič: potem ko jo je kragulj zvabil v    svoje    gnezdo in ji vzel devištvo, je odletel
korak za korakom, dan za dnevom, da je    svoje    osvajanje dekleta vse do najmanjše
neznane dežele, kjer naj bi ”izpolnil    svoje    poslanstvo“, če je že izpolnjeno tu,
izven sebe ideal svojega življenja,    svoje    notranje bogastvo, svoje bistvo.
življenja, svoje notranje bogastvo,    svoje    bistvo.
absolutnem duhu, izgubljajoč s tem    svoje    notranje bogastvo, svojo subjektivnost
malce pozlate, da bi si z njo okrasil    svoje    življenje.
Pozabil sem, kdo in kaj sem,    svoje    ime, človeškost, živalskost, vse, kar
človeškost, živalskost, vse, kar sem imenoval    svoje   .
prerojenje res treba vse pozabiti -    svoje    ime, človeškost, spomine, misli, čustva,
opisu ”prebujenja“ začne pojasnjevati    svoje    iracionalno doživetje, rad bi nam razložil,
bal odgovornosti, ni se hotel vezati,    svoje    delo ima, svoje knjige, svoje misli...
Scuolo Grande, kar je Tintoretto smatral za    svoje    glavno življenjsko delo.
Zakaj Bogočlovek za    svoje    razodetje človeštvu ni rajši izbral
pomočjo izvabi vodo iz skale in odžeja    svoje    ljudstvo v puščavi (sliko vidita tam
nasvetu obesil ”na drog“, da bi ozdravil    svoje    ljudstvo pikov strupenjač - namreč
Učenec in mojster vzameta vsak    svoje    zrcalo, Janez si začne ogledovati strop
pri kateri je Newton očitno prekršil    svoje    lastno načelo hypotheses non fingo.
telesi v medsebojnem odnosu pospešujeta [   svoje    gibanje], je pospeševanje povzročeno
na katerega sila deluje, pospešuje [   svoje    gibanje] tudi v odnosu do absolutnega
rekli ”nedeljski Bog“], ki je končal    svoje    delo in odkril, da je ta svet dober,
Leibniz nasproti Newtonu še enkrat izrazi    svoje    prepričanje, da Bog ni v nobenem pogledu
katerega duh zre samega sebe oziroma    svoje    notranje stanje...in vse, kar sodi k
vemo, lahko pa sklepamo, da ptiči za    svoje    nemoteno letenje ne potrebujejo zavedanja
Predmet zavzema    svoje    mesto/prostor <Ort> in ravno tako
učenci so praviloma svojeglavi - ki je    svoje    prvo in največje delo Bit in čas
v enosti trajajočega toka ima torej    svoje    absolutno trdno mesto <absolut feste
določeni referenčni okvir, če si izberem    svoje    ”gledišče“, svoj inercialni sistem,
navidezno premakne na nebu glede na    svoje    običajno ozadje), kar so izmerili že
diamanta na dva načina: prvič, ko zre v    svoje    neizmerno diamantno nebo, ki se nad
tistega obličja, ki sem ga bil vse    svoje    življenje poznal in je bilo še pred
Zavest skusi    svoje    lastno gibanje kot gibanje boga; samo
ne da bi obenem spoznalo naravo kot    svoje    lastno, poprej nezavedno in neznano
Če bi zavest vedela za    svoje    rojstvo, tedaj to ne bi bilo pravo
znova pripustila tovrstne spekulacije v    svoje    območje.
interese, ki želijo podati svoje pobude,    svoje    videnje in pa svoje načrte za izvajanje
dobil dan ali dva nazaj odgovor na    svoje    poslansko vprašanje na to temo.
predsednica zakonodajno‐pravne, pove    svoje    mnenje, in gremo naprej, na primer.
Zaradi tega bom jaz še vedno lahko    svoje    povedal, tisto, kar sem imel, imam
izrabil inštitut poslanca, kajti za to    svoje    početje ni imel nobenega mandata ustanovitelja,
nevladne organizacije, ki so povedale    svoje    stališče do tega zakona, je akademija
zakona o Triglavskem narodnem parku    svoje    mnenje podala 8. maja in v njem izrazila
nekako tangira v tem in ki seveda imajo    svoje   .
Ljubljana ima    svoje    zelo dobro delujoče letališče, ki je
poslušali kolege, ki so o tem imeli    svoje    mnenje.
Tudi referendum je pokazal    svoje   .
takšnim ali drugačnim uspehom sklenila    svoje    polletno predsedovanje Evropski uniji,
pomeni mlačnega odnosa do ustave, saj je    svoje    stališče do nekaterih pomembnejših
apostol, kot je bil Pavel, čutil, da je za    svoje    delo potreboval Jakobovo podporo, da
dvojezični časopis v Sloveniji, in imela    svoje    lutkovno gledališče.
New Theory about Light and Colour, leta 1687 pa je končal    svoje    epohalno delo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
ranga, ki je na neznanem kraju žrtvoval    svoje    življenje za cilj boja, v katerega
Filozofu pa bodi dovoljeno, da razširi    svoje    obzorje in da gleda v Evropi le veliko
izgubila energijo, ki bi jo rabila za    svoje    življenje.
Schubert je praktično vse    svoje    življenje trpel, tako kot Hugo Wolf?
Vi ste že bili v nebesih, igrali ste    svoje    poveličanje.
je verjetno v tem zapisovanju našlo    svoje    mesto kar nekaj neumnosti, osebnih
delo končano in postane tekst, dobi    svoje    življenje, avtor pa ni več pomemben?
Francozi in Britanci so    svoje    početje v Afriki imenovali civilizacijsko
Afrika ima svoje vojne, svoje tirane,    svoje    prelivanje krvi.
kot krivoverec in izobčenec boji za    svoje    življenje, še zlasti ker je njegov
Nazaj hočemo izključno    svoje   !
satisfakcijo, materialne koristi in opravičijo    svoje    početje.
z njo konec, vendar junaško prenaša    svoje    trpljenje kot milost in kot nesmiselno