Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPse1 (5)


Po    svoje    je bila veliko bolj bistrovidna kot
Po    svoje    je bil partijski svetovni nazor najbolje
se enica pojavlja kot enica in kot    svoje    nasprotje, potem je potreben razsodnik.
Vse    svoje    kratko in hudo življenje je Venc Poviškaj
Pognal je vse    svoje    moči v roke in se potegnil kvišku.