Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPmp4 (311)


zločincev, ki so nizkotno priznavali    svoje    zločine in so jih kasneje usmrtili,
javnih procesih, na katerih so priznali    svoje    zločine.
   Svoje    čase je moral biti neznansko močan,
Zdelo se je, da je starec pozabil na    svoje    predsodke proti celemu litru.
»   Svoje    čase je bila cerkev.«
trajala neskončno in nadaljevala bosta    svoje    naklepe, tako kot zdaj, ves preostali
gotovostjo ne vem, ali še s kom drugim delim    svoje    spomine.«
spalnice, kjer je njegova mati preživela    svoje    poslednje dneve, pa mala soba nad Charringtonovo
Prisiljeni so zavarovati    svoje    podložnike pred smrtjo od lakote, hraniti
Ta nauk je seveda vedno imel    svoje    privržence, toda način, kako so ga
preteklosti nobena vlada ni imela moči držati    svoje    državljane pod stalnim nadzorstvom.
oblasti tako dolgo, dokler lahko imenuje    svoje    naslednike.
pretekla stoletja nekaj nezaslišanega,    svoje    člane pa oblači v uniformo, ki je bila
»Mi ne samo, da    svoje    sovražnike uničujemo, temveč jih spreminjamo.«
»Zato, ker je inkvizicija pobijala    svoje    sovražnike odkrito in jih pobijala,
dovolj poguma, da bi bili spregledali    svoje    lastne motive.«
ljubijo pesniki svoja dela in očetje    svoje    otroke, tako petičniki visijo na svojem
Očetje vendar zmeraj navajajo    svoje    sinove in vzgojitelji svoje gojence,
navajajo svoje sinove in vzgojitelji    svoje    gojence, naj živijo pravično; pri tem
vse te besede in povzamejo iz njih    svoje    sklepe: kakšen mora biti človek in
podzemlju pa se moramo vendarle pokoriti za    svoje    tukajšnje zločine, ali sami ali naši
»Če zdaj kmet    svoje    pridelke in obrtnik svoje izdelke spravita
zdaj kmet svoje pridelke in obrtnik    svoje    izdelke spravita na trg z denarjem
»Če zdaj kmet    svoje    pridelke in obrtnik svoje izdelke
zdaj kmet svoje pridelke in obrtnik    svoje    izdelke spravita na trg in ne prideta
z njim bojevati; in ko je dejal za    svoje    lase, ki so bili posvečeni drugi reki,
lahko, pouči, kako naj najbolje uredi    svoje    odnose do državljanov in nič manj do
obrtnik ali trgovec, obogati in razširi    svoje    posle ali če se uveljavi s telesno
deliti drug z drugim svoja orodja in    svoje    položaje ali pa hoče eden opravljati
razvnemamo in s tretjo zadovoljujemo    svoje    gone (po hrani, razmnoževanju in drugem
naši državi: kako imenuje ljudstvo    svoje    vladarje poleg tega, da jim pravi državljani?«
deskah, preigrajo slabe igralce, tako ti    svoje    sobesednike preigraš, le da pri tem
jih množica imenuje sofiste in ima za    svoje    tekmece, ne učijo ničesar drugega kakor
poskušajo - tako mislim - izrabiti za    svoje    namene sorodniki in drugi državljani.«
Če boš tako ravnal, bo    svoje    napačne poglede spremenila.
»Toda ko bi    svoje    sinove, ki jih sedaj samo v mislih
naslednjem: ko vladarji prevzamejo    svoje    posle, nastanijo vojake v hišah, kakor
seveda izbirali izmed njih najboljše za    svoje    naslednike, vendar tudi ti ne morejo
svobodne državljane pa, ki so jih prej kot    svoje    prijatelje in hranilce branili in varovali,
kroti iz nekakšnega čuta za spodobnost    svoje    slabe nagone; pri tem seveda ni prepričan,
   Svoje    boje bojuje kot pravi oligarh, to se
dolgove, razdeljuje zemljo med ljudstvo in    svoje    privržence ter se kaže nasproti vsem
»potem ko je    svoje    prejšnje prijatelje dal pobiti!«
»Potem bo moral očitno preživljati sebe,    svoje    pivske tovariše, prijatelje in prijateljice
V kakšnem strahu je zdaj zase, za    svoje    otroke in za ženo, da jih ne bi sužnji
so lahko v osebnem stiku prepričali    svoje    sodobnike, da niso sposobni upravljati
se z desetkratno kaznijo pokorile za    svoje    zločine.
Nato so odprli    svoje    zaklade in mu darovali zlata, kadila
Poslal je    svoje    ljudi in dal v Betlehemu in v vsej
Jaz pa vam pravim: ljubíte    svoje    sovražnike in molíte za tiste, ki vas
In če pozdravljate le    svoje    brate, kaj delate posebnega?
menoj in pústi, da mrtvi pokopljejo    svoje    mrliče!«
Nato je pokazal na    svoje    učence in rekel:
Sin človekov bo poslal    svoje    angele in pobrali bodo iz njegovega
Jezus je poklical k sebi    svoje    učence in rekel:
pokrajino Cezaréje Filípove, je spraševal    svoje    učence:
Zelo veliko ljudi je pogrinjalo    svoje    plašče na pot, drugi pa so lomili veje
je približal čas trgatve, je poslal    svoje    služabnike k viničarjem, da bi dobili
Poslal je    svoje    služabnike, da skličejo povabljene
K njemu pošljejo    svoje    somišljenike skupaj s heródovci in
Poslal bo    svoje    angele ob mogočnem donenju trobente
odpravljal na potovanje in sklical    svoje    služabnike ter jim izročil svoje premoženje.
s seboj očeta in mater deklice ter    svoje    spremljevalce in stopi tja, kjer je
In takoj je primoral    svoje    učence, da so šli v čoln in se peljali
Učil je namreč    svoje    učence in jim govoril:
Veliko ljudi je pogrinjalo na pot    svoje    plašče, drugi pa so po polju lomili
Tedaj je poklical k sebi    svoje    učence in jim rekel:
Poslal bo angele in zbral    svoje    izvoljene od štirih vetrov, od skrajnih
Ko se je zdanilo, je poklical k sebi    svoje    učence in si jih je izmed njih izbral
Ljubíte    svoje    sovražnike, dobro delajte tistim, ki
Vi pa ljubíte    svoje    sovražnike.
Pred seboj je poslal    svoje    glasnike, ki so spotoma prišli v neko
»Pústi, naj mrtvi pokopljejo    svoje    mrliče, ti pa pojdi in oznanjaj božje
moliti, kakor je tudi Janez naučil    svoje    učence.«
je šel naprej, so ljudje pogrinjali    svoje    plašče na pot.
»Učitelj, posvári    svoje    učence.«
je in videl bogatine, ki so metali    svoje    darove v tempeljsko púšico.
po vsem tem prišel k sebi, opogumi    svoje    brate.«
Ker je ljubil    svoje   , ki so bili na svetu, jim je izkazal
kakor je ta, da kdo dá življenje za    svoje    prijatelje.
Če bi bili od sveta, bi vas svet kot    svoje    ljubil; ker pa niste od sveta, ampak
Tudi čez    svoje    hlapce in čez svoje dekle bom v tistih
čakal Kornelij, ki je povabil k sebi    svoje    sorodnike in bližnje prijatelje.
Mojzes ima namreč že od davnih časov    svoje    oznanjevalce po vseh mestih, saj ga
jim je Pavel obrnil hrbet in odpeljal    svoje    učence ter dan za dnem razpravljal
Sklical je    svoje    sodelavce in druge, ki so se ukvarjali
vkrcali na ladjo, oni pa so se vrnili na    svoje    domove.
Po več letih sem se vrnil med    svoje    rojake, da bi prinesel miloščino in
ki so prešli od smrti v življenje,    svoje    ude pa izročite Bogu, da postanejo
Kakor ste torej usužnjili    svoje    ude nečistosti in hudobiji, da bi živeli
tistega, ki jé, saj ga je Bog sprejel med    svoje   .
vas sramotil, marveč da bi vas kot    svoje    ljube otroke posvaril.
Kdo je že kdaj služil vojaščino na    svoje    stroške?
hočejo v čem poučiti, naj doma vprašajo    svoje    može, ker ne bi bilo lepo, če bi žena
Otroci, ubogajte    svoje    starše v Gospodu, zakaj tako je prav.
Sužnji, ubogajte    svoje    zemeljske gospodarje kakor Kristusa,
Otroci, ubogajte    svoje    starše v vsem, zakaj to je všeč Gospodu.
Sužnji, ubogajte v vsem    svoje    zemeljske gospodarje, in sicer ne samo
takšno toplino, s kakršno mati neguje    svoje    otroke, smo vam hoteli dati ne samo
kako smo vsakogar izmed vas kakor oče    svoje    otroke opominjali, spodbujali in rotili,
so pod jarmom suženjstva, naj imajo    svoje    gospodarje za vredne vsega spoštovanja.
»Gospod pozna    svoje   ,« in
vzgajati mlade žene, da bodo ljubile    svoje    može, svoje otroke, da bodo pametne,
mlade žene, da bodo ljubile svoje može,    svoje    otroke, da bodo pametne, spodobne,
dobre hišne gospodinje, da bodo ubogale    svoje    može.
Sužnji naj v vsem ubogajo    svoje    gospodarje.
»Tisti, ki vetrove dela za    svoje    angele in plamene ognja za svoje služabnike,«
za svoje angele in plamene ognja za    svoje    služabnike,« o Sinu pa:
duhovnikom dan za dnem darovati najprej za    svoje    grehe in nato za grehe ljudstva.
duhovnik, pa ne brez krvi, ki jo daruje za    svoje    prestopke in za prestopke ljudstva.
Žene so dobile    svoje    mrtve obujene, drugi so se raje dali
Poslušajte    svoje    voditelje in jih ubogajte!
Pozdravite vse    svoje    voditelje in vse svete.
Če pa    svoje    grehe priznavamo, nam jih bo odpustil
njega, ki živi na veke vekov, ter metalo    svoje    vence pred prestol in govorilo:
in atletinje iz Evrope in Afrike za    svoje    nastope v Celju dobili štartnino, so
   Svoje    razloge za tragedijo je razložil v
pri Smledniku, kjer ima Marko Tršan    svoje    konje.
komisije v dopoldanskem času oddala    svoje    glasove četrtina volilcev od 4.060312
Drugo vprašanje pa je: kako mi poznamo    svoje    delavce in kje se izgublja njihov klic.
v tej zbirki Magajna ni pozabil na    svoje    Primorce.
prokleti - rod ciganov’, ki so preganjali    svoje    preroke in zavrgli pesem gora in neba.
pa ne več tako, kakor so bili veseli    svoje    dni.
Pri Sv. Luciji pripodita vanjo    svoje    valove še Idrijca in Bača.
pravljico o dobri materi, ki je šla v svet    svoje    otroke - izgubljence iskat, jih ni
Kraška mati, o, kraška mati, ki za    svoje    otroke vse pretrpi in vse da.
Mežnar Martin je bil    svoje    dni v mestu bogat trgovec, pa je propadel,
Žerjavi pa stoje tam mirni, visoko drže    svoje    kljune in nič se ne pripogibajo k tlom.
pobesijo na hlačne jermene; ali naj    svoje    otroke pobijejo, pokoljejo, pomečejo
pisano kričečo ruto za vratom, in kadili    svoje    večne čike.
ki se da vnovčiti ter jo stlačijo v    svoje    brezdanje, raztrgane žepe.
k Angeli, se široko smejal in kazal    svoje    bele zobe, ji govoril o svoji otroški
seže v predal, kjer ima spravljene    svoje    dragocene spomine.
svojem sijaju, temveč zato, da bo videl    svoje    znance.
nekoliko čez mero nečimerna bitja: tudi    svoje    grenke doživljaje izkoristimo, da se
pa je mislil na svojo domačijo, na    svoje    ljudi, na cerkev in na vse hiše in
In    svoje    otroke bo poklical k sebi, da se ne
Potegnil je nase    svoje    grahaste pumparice
denarja, pač pa radi tega, da podpira    svoje    prijatelje.
tudi trgovino in pokliče k sebi vse    svoje    otroke.
nenadoma majhen; ko je dajal miličniku    svoje    dokumente, se mu je tresla roka.
rekel sam pri sebi ter jima pokazal    svoje    dokumente.
Kmetje so dvignili cenilce na    svoje    stržke, jih pitali s šunko
še spominjali, so morali razlagati    svoje    spomine nanj in babe so požirale in
»Za    svoje    grehe že vsak sam ve,«
je začel jecljati in je jecljal vse    svoje    žive dni.
cesar in bog, ki sta imela na vasi    svoje    hlapce, župnika in žandarja, v trgu
Vsi ti gospodje so imeli    svoje    katekizme, v katerih je bilo vse lepo
V duhu je premeril vse    svoje    laze, njivice in travnike, dodal je
pogledoval polno Kati, ki mu je kazala    svoje    bele zobe.
župnikovo pridigo o starših, ki zanemarjajo    svoje    otroke, je zlezel vase in spoznal,
grdim početjem užalile, potem pa tudi    svoje    može, ki so jih varale, so se Nanci
vojno živel mirno in spodobno, vzgajal    svoje    otroke v strahu božjem in v strahu
Odprli so    svoje    lačne kljune in jedli, da se jim je
da bi se možu še bolj prikupila, je    svoje    popoldneve uredila tako, da je lahko
navdušeno razlagal zidarskemu mojstru    svoje    načrte.
tako dobre volje, da je pripovedoval    svoje    vojne spomine.
Prodal je konje in voz, obiskal    svoje    upnike in jim obljubil, da jim bo v
v našo vas in z odprto roko delila    svoje    darove.
štirih letih točno kakor ura odbrenkali    svoje    filozofske študije in tako do dna spoznali
S Cesarjem sva imela    svoje    račune.
nepopisnim zadovoljstvom in nasršil vame    svoje    košate črne brke.
potem pa jo je potegnil vase kakor polž    svoje    roge.
Tako je Kuščar spraševal    svoje    otroke poleti in pozimi, kajti mraz
previdnosti, ki ima z vsakim udarcem    svoje    dobre namene.
Spočetka je z Mico prevažal samo    svoje    pijane goste, ker pa je s temi malo
streznil, da je napregel in zapeljal    svoje    pobe k »Trem kronam«.
valjal po pepelu na ognjišču in vtikal    svoje    umazane parklje v vse piskre, ki so
- - -« je zamrmral Venc in strmel v    svoje    raztrgane čevlje.
slečejo srajce ter ponudijo sončnemu biču    svoje    mlade in prožne hrbte.
pa je v sedemdesetih letih znosil v    svoje    strme jalove laze.
je vprašala ter v zadregi prebirala    svoje    koščene prste.
Toda    svoje    ljudi, dobre ljudi poznaš že po koraku.
»A‐a!« prikima Žuželjč, stegne tri    svoje    prste in jih pogleda.
Otročiček prebira    svoje    prstke in gleda v skrivenčene veje,
globoko izrezanem životku in si razčesava    svoje    ogljeno črne lase.
Pri bajti poberejo    svoje    suknjiče in se razidejo skoraj brez
S kretnjo glave vrže    svoje    dolge, gladke plave lase s čela - tega
bi bilo jasno, da daleč prekaša vse    svoje    tovariše.
Vsi molče gledajo v    svoje    kozarce, samo Drejc včasih izpod čela
korakov pred njima in si popravlja    svoje    plave lase, se okrene in se z nasmehom
kolesa, žaga se je ustavila in pokazala    svoje    svetle, ostre zobe.
Le napni    svoje    možgančke, pa boš videl -«
Ko je to ugotovil, je pretegnil    svoje    ude.
opaž in se pretegnil, da bi razmajal    svoje    ude, ki so bili sicer spočiti, toda
ure in ure stal na mostu, otipaval    svoje    čire na vratu in strmel v vodo, ki
ure in ure stal na mostu, otipaval    svoje    čire in strmel v meglico nad jezom.
vlekel glavo med ramena in otipaval    svoje    čire na vratu, toda črhnil ni niti
ji rekel, naj pobere svoje cape in    svoje    pankrte ter naj se do večera spravi
daljnoviden, da moraš čez reko gledati na    svoje    travnike, če hočeš presoditi, kako
- se je zasmejala Brika in pokazala    svoje    ravne bele zobe.
grofa, ki je tako nečloveško zatiral    svoje    kmete.
vstale, se še enkrat useknile in obrisale    svoje    zavihane nosove, pobrale culo in se
Oficirji so ponoči pobrali iz izbe    svoje    telefone in izginili.
je zravnala, vrgla s kretnjo glave    svoje    bogate lase na ramena, pogledala očetu
Umetnost ima    svoje    zakone, ki niso nikjer zapisani, a
tolmunom, mahal z rokami in kriče priganjal    svoje    vaščane, par konj je peketalo po cesti,
Tu in tam je še stegovala    svoje    jezike po travnikih in njivah, toda
je stala pred hišo in grela na soncu    svoje    tenke krake.
prejšnje veselje ni povrnilo, je kovač    svoje    bratce najprej grdo nadrl in nato nagnal.
Ne, tukaj ima res hudič    svoje    prste vmes ...
vodno gladino nad jezom, in strmel je v    svoje    tri visoke topole, ki so stali prav
Vedel pa sem, da ima    svoje    topole zelo rad in da je ponosen nanje,
Potipal si je    svoje    čire na vratu, se zamislil in spet
»   Svoje    sinove seka!
Vsak bi imel    svoje    spomine.
Tudi Tantadruj je tukaj srečal    svoje    znance, zakaj na semnju se zbere vse:
da je pomočil v blagoslovljeno vodo    svoje    dolge, viseče brke.
O, tudi tukaj ima dialektika    svoje    prste vmes!
Vse    svoje    junake moram imeti rad, če jih hočem
sleherni prašek na zemlji je pripelo    svoje    zlate žarke in jih tako močno napelo,
zarežala nemška smrt in spet pokazala    svoje    zlate zobe. -
je ponovila nemška smrt in pokazala    svoje    zlate zobe.
ko je stopil k mizi in se zamaknil v    svoje    papirje, ga je obšla tesnoba, ki jo
zakričal, se obrnil k mizi, pograbil    svoje    papirje in jih začel mečkati.
do stene, mrko molčim in premetavam    svoje    papirje, zakaj v meni je zima, takšna
kakor so biriči in grajski hlapci tepli    svoje    otroke.
bil svojega dela silno vesel in je    svoje    biče zato pošiljal svojim sosedom za
Dvoživke so stegovale med trstje    svoje    nojevske vratove s krokodiljo čeljustjo.
notranje morje, ki ima svojo bibavico,    svoje    viharje.
Pécuchet je take dni, kot    svoje    čase v Parizu, nosil zuavski čepec,
Grof je razdelil    svoje    pamflete in prosil, naj jih širijo
njenega ‘pokojnega moža’, ki je bil    svoje    čase sodni uradnik v Livarotu.
Pécuchet je hotel biti popoln in iskal je    svoje    grehe.
prešuštnik lahko pripišejo krivdo za    svoje    zločine nekakšnim buškam na glavi.
pomisliva na to,« sta govorila, »da sva    svoje    čase mislila narediti iz nje pomožno
svojem tankem asfaltnem traku vodila med    svoje    zaklade.
me tudi povabili domov in razkazali    svoje    gradove, ki so jih pridelali s turizmom,
naravi vsako življenje preganja od sebe    svoje    mlade takoj, ko se lahko pobrigajo
masovna kultura ima svoje deviacije,    svoje    heretike in ekscentrike.
se je ta dan dogajalo, vprašanja in    svoje    odgovore, potem simuliral njihov pričakovani
čimer zahodni kapitalisti plačujejo    svoje    podanike, da so pripravljeni biti omejeni
kulturni indoktrinaciji in ga izkoristil v    svoje    namene.
Legel sem na hrbet in mu prepustil    svoje    podplate, takrat je sam od sebe ustavil
načine, kako ostale zmanipulirati za    svoje    privilegije.
rojstnega kraja, podpirati življenje,    svoje    ljudi, predstavljati svoje ljudi in
življenje, svoje ljudi, predstavljati    svoje    ljudi in svoj čas...?
Ustavil sem se v vsaki čajarni, nalil sem    svoje    mehove, počakal, da sem se nalezel
Kalaši po stari tradiciji    svoje    mrtve položijo v lesen zaboj, zabijejo
od majhnih stranskih dolin, čakati    svoje    fante in kombinirati načrte kot James Bond
me ob vsaki napaki odnesle s seboj v    svoje    prepadne slapove.
lahko čisto jasno razumel nekatere    svoje    kolege, ki jim ni do narave, ker se
skrbi za kolonialne interese pomiril    svoje    podložnike.
vladne agencije za pomoč kmetom, ki ima    svoje    prostore na glavni ulici.
V odgovor je rdeča armada obrnila    svoje    topove na mesto.
Otroke so silili, da so ubijali    svoje    starše, cele vasi so sterilizirali.
treba vsa živa bitja upoštevati kot    svoje    drage starše, ki jim izkazujemo hvaležnost
Rad bi nazaj med    svoje    Tibetance.
vidijo samo fabriko, sosedske odnose in    svoje    frustrirane ekscese, kot bi bili vsi
Sultan se je pač odločil, da mora    svoje    podanike kaznovati.
v katero je nekdaj nasilno preselil    svoje    ljudi, se je sultan zatekel k svojemu
Besen sem na    svoje    podanike in oni so jezni name.
stane, saj hipijem, ki so skadili vse    svoje    fonde, omogoči, da jih kot žrtve kriminala
klasičnih biciklih, pogosto prevažajo    svoje    otroke, pa tudi cele družine.
nagnjenja in možnosti priključili, dolžni    svoje    stroške, ocenjene vsaj tako visoko,
zgrade pesek, ilovico in apno v te    svoje    kipce.
tja tolkli tudi gverilce, ki so za    svoje    dobavljali oskrbo in čete skozi kamboške
Rogali so se rdečim Khmerom in gnali    svoje    bivole po stoletja starih brazdah naprej.
In ustvarjamo ga tudi za    svoje    otroke.
rezultatih dejanskega Pol Pota, ki je    svoje    privide skušal spraviti v prakso.
Zmerjal sem Reagana, Gorbačova in tudi    svoje    svetnike.
da je dovolj, če živiš in delaš za    svoje    otroke, rekoč da za njihovo perspektivo
tako domači, da so me spominjali na    svoje    prijatelje iz otroštva.
Ja, takole bi moral tepsti doma    svoje    direktorje; takoj ko bi začeli srati,
zdaj dobe v roke, bom plačal za vse    svoje    grehe za nazaj in za naprej in še za
vpliv na Walterja Spiesa, ki ga je bilo    svoje    čase tudi mogoče najti na otoku.
Kečak je povzet iz indijske Ramajane,    svoje    izvore ima tudi v predhindujskih obredih
Seveda mi je takoj spravil za vrat    svoje    policijske prijatelje in ti so me pri
Želel sem ji dati svoj um,    svoje    načine načrtovanja, organizacije in
Začutil sem    svoje    sokove.
vse odgovarjal njihov mož, tako za    svoje    grehe, kot za njene.
tako, da so organizirali isti večer    svoje    parties in zganjali še večji hrup.
moral sem namreč delati, da bi poravnal    svoje    dolgove, denar, ki sta ga posodila
naravnost v črna grla, da tako vrnejo nazaj    svoje    denarja od socialne podpore.
preveč srknili, je predlagal, da pokliče    svoje    prijatelje.
Za    svoje    užitke pustolovimo, za zabavo raziskujemo,
Tudi    svoje    ljudi doma imam tako rad.
Napisal je dve pismi: eno je naslovil na    svoje    sorodnike, drugo na gospo H. Po teh
doživetje... in če dobro premisliš, če    svoje    spomine pogledaš skoz prizmo fenomenološke
pozna, saj vsako leto pripelje sem tudi    svoje    učence.
ljudje v teh stavbah skušali utelesiti    svoje    sanjske privide... poglejta jih na levi:
res poiskal, Janez pa ga je vnesel v    svoje    zapiske.
Če gledam vse te ljudi na sliki,    svoje    davne človeške brate in sestre, vpletene
”V tebi, torej, moj duh, merim    svoje    čase.“ [Avguštin, XI/27 (266)]
matematika mora prikazati, tj. zgraditi vse    svoje    pojme v zrenju in čista matematika
zrenje prostora, aritmetika ustvarja    svoje    pojme o številu s postopnim dodajanjem
matematika, predvsem geometrija, vse    svoje    pojme zgraditi najprej v zrenju, ostaja
Malce sem se zavzel za    svoje   ...
potonike, med njimi nekatere povešajo    svoje    težke, bele cvetove, razvajene od vrtnarjenja,
evolucijskem razvoju morala zanašati na    svoje    čute - kar pomislite, kako hitro bi
Mar se ni Kopernik skliceval samo na    svoje    izračune?
naslednikom svetega Petra, naj vržejo    svoje    ključe v brezno, da bi osvobodili sebe
zaobsega vse fasete in žarke, tj. vse    svoje    ”moduse“, saj sva rekla, da izven popolnega
Bruno ugasne grafoskop in pospravlja    svoje    liste.
in bo pristojno ministrstvo soočilo    svoje    argumente z vašimi.
podati svoje pobude, svoje videnje in pa    svoje    načrte za izvajanje šolskega sistema
s tem ne strinjata, naj to stori na    svoje    stroške.
lahko nekaj storila, recimo, tudi na    svoje    stroške ali na stroške vlade, ker je
iger, pri čemer država upošteva tudi    svoje    vidike oziroma interese, ki so zagotovo
Ker obe fundaciji    svoje    cilje dosegata, predstavniki nevladnih
Tej državi se ne zdi vredno, da bi    svoje    državljane še enkrat povprašala, ali
Gotovo, čeprav ima tudi Mankoč najbrž    svoje    cilje tudi še v naslednjih igrah.
parlament bodo stranke seveda skušale na    svoje    sezname postaviti takšne kandidate,
Tako zna pogosto presenetiti    svoje    nasprotnike, kakor je navsezadnje glavno
bodo lahko dobila nazaj, če dajejo    svoje    sadeže.
in najvažnejše spoštovati in ljubiti    svoje    sosede, v vseh smislih te besede, in
se po teh ulicah in danes srečujejo    svoje    sošolce iz osnovne in srednje šole
Afrika ima svoje vojne,    svoje    tirane, svoje prelivanje krvi.
pridnih in marljivih ljudi, bo postavil    svoje    Bajazitove šotore.
države, da v naslednjih dveh letih proda    svoje    deleže v 20 podjetjih, med drugim tudi
Amerikancem je še enkrat uspelo, da so    svoje    standarde predstavili kot univerzalno