Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPmp3 (103)


»Nikoli ne pomagamo    svojim    članom.«
Vsi voditelji vseh dob so skušali    svojim    privržencem vsiliti napačen pogled
Vsaka vladajoča grupa se vojskuje proti    svojim    lastnim podrejenim in cilj vojne ni
mladih ljudeh tu in prihajaj k nam kot    svojim    vdanim prijateljem.«
tole velja: prav ravnajo tedaj, če    svojim    (dozdevnim) prijateljem škodijo - kajti
njim slabi - in če po drugi strani    svojim    sovražnikom koristijo - kajti ti so
pravi vladarji, vedejo drugače nasproti    svojim    podložnikom, kakor pastir nasproti
branil, ko bi ti kdo očital: ti tem    svojim    možem ne prinašaš posebne sreče,, in
vladarji, če bodo hoteli koristiti    svojim    podložnikom, močno uporabljati laži
»Ali morajo morda obrtniki priskrbeti    svojim    otrokom boljši nazorni in izkustveni
nazorni in izkustveni pouk kakor čuvarji    svojim   
domovino, da se ne smejo izneveriti    svojim    načelom ne v trpljenju ne v nevarnostih
prepuščajo njegovi usodi, pogosto zapadejo    svojim    gonom tudi vrli ljudje, ki potem nazadnje
»Takole: oče se navadi, da je enak    svojim    otrokom in se boji sinov; sin se navadi,
   Svojim    angelom bo zate zapovedal in na rokah
kakor smo tudi mi odpustili    svojim    dolžnikom; ne daj, da
torej vi čeprav ste hudobni, znate    svojim    otrokom dajati dobre darove, koliko
to slišal, se je začudil in je rekel    svojim    spremljevalcem:
Tedaj je rekel    svojim    učencem:
Ko je Jezus končal naročila    svojim    dvanajsterim učencem, je šel od tam
Rekel je    svojim    dvorjanom:
Po tistem času je Jezus začel    svojim    učencem razodevati, da bo moral iti
Tedaj je rekel    svojim    učencem:
Jezus pa je rekel    svojim    učencem:
Tedaj je Jezus spregovoril množicam in    svojim    učencem:
Jezus končal vse te govore, je rekel    svojim    učencem:
Brez prilike jim ni govoril;    svojim    učencem pa je na samem vse razlagal.
»Pojdi domov k    svojim    ljudem in jim sporoči, kolikšne reči
za svoj rojstni dan priredil gostijo    svojim    velikašem, častnikom in galilejskim
blagoslovil in hlebe razlomil ter dajal    svojim    učencem, da bi ljudem postregli.
Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel    svojim    učencem:
   Svojim    služabnikom je izročil oblast, vsakemu
pristavo, ki se imenuje Getsémani, in reče    svojim    učencem:
   Svojim    angelom bo v tvoje dobro zapovedal,
Naročil je    svojim    učencem:
čudili temu, kar je delal, je rekel    svojim    učencem:
torej vi ki ste hudobni, znate dajati    svojim    otrokom dobre reči, koliko bolj bo
Jezus je najprej spregovoril    svojim    učencem:
»Vam,    svojim    prijateljem, pa pravim:
Nato je rekel    svojim    učencem:
Oče pa je naročil    svojim    služabnikom: ‘
Rekel pa je tudi    svojim    učencem:
Rekel je    svojim    učencem:
Pa Bog ne bo pomagal do pravice    svojim    izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k
množico, ki ga je poslušala, je rekel    svojim    učencem:
Ko so ju izpustili, sta se vrnila k    svojim    in jim povedala vse, kar so jima bili
drugič, se je dal Jožef prepoznati    svojim    bratom in faraon je spoznal Jožefov
prerokbami prinašala precéj zaslužka    svojim    gospodarjem.
zavržen in ločen od Kristusa v prid    svojim    bratom, ki so moji rojaki po mesu.
Skušajte ugoditi    svojim    bližnjim, ne sebi
rodov, kakor jo je zdaj po Duhu razodel    svojim    svetim apostolom in prerokom.
Žene naj bodo podrejene    svojim    možem kakor Gospodu, mož je namreč
Žene, podrejajte se    svojim    možem, kakor se spodobi v Gospodu.
»Oznanjal bom tvoje ime    svojim    bratom, v zboru vernikov te bom opeval,«
z vsem spoštovanjem bodite pokorni    svojim    gospodarjem, a ne le dobrim in krotkim,
Prav tako bodite, žene, podrejene    svojim    možem!
zaupale v Boga in so bile podrejene    svojim    možem.
ki mu ga je dal Bog, da bi pokazal    svojim    služabnikom, kar se mora vsak čas zgoditi.
skrivnost, kakor jo je Bog oznanil    svojim    služabnikom prerokom.«
poslal svojega angela, da bi pokazal    svojim    služabnikom, kar se mora vsak čas zgoditi.
obravnavo in končno odločitev vsaka    svojim    organom.
   Svojim    domačim bi rad veliko povedal.
in papežu, ter prosili košček strehe    svojim    prezeblim otrokom in bolnim ženam:
Rodite več otrok!" kliče v tej bitki    svojim    državljanom.
časa se je Kristine ogibal in tudi    svojim    tovarišem ni o tem ničesar omenil,
rožo", kakor se je izrazil    svojim    tovarišem.
utegnili uresničiti in ga zapuščajo    svojim    otrokom kot bogato doto.
je veliko denarja dajal za podpore    svojim    prijateljem iz prejšnjih dni.
dnem, noč za nočjo - vse je plavalo    svojim    ciljem naproti.
Bil je še trden, kljub    svojim    sedmim križem.
prepričanju in obenem dajejo po bučah    svojim    nasprotnikom, kakor je rekel Zagričar.
ustrašiti; samozavestno in junaško naj gredo    svojim    ciljem naproti.
Poslal je otroke    svojim    ciljem naproti sredi vojnega meteža,
Fašisti bežijo proti    svojim    tovornjakom, lezejo nanje in v zbeganosti
Nemški oficir kaže    svojim    pribočnikom isti vrh.
Caposquadra je pomignil    svojim    trem fašistom, ki so naglo priskočili,
Svoji k    svojim   .
- Da bi lahko tudi    svojim    dal! ...
- Saj gre k    svojim   ! -
Caposquadra je pomignil    svojim    trem fašistom, ki so naglo priskočili,
Na mostu je stal, buljil proti    svojim    topolom in stokal:
domači župnik z rahlim nasmehom povedal    svojim    bratom.
razidite se tudi vi « se je obrnil k    svojim    faranom, »in hvalite boga, da ni bilo
Nato je pokimal    svojim    sobratom in vsi so slovesno odšli v
jezno postavil po robu svojim mislim in    svojim    občutkom:
vesel in je svoje biče zato pošiljal    svojim    sosedom za darila, da so se kmalu razširili
Filozof Basedow je to razlagal    svojim    učencem, vendar je podrobno obdelal
so mi pri tem pomagali, še posebej    svojim    staršem, sinu Janu in prijateljici
Ja, domov, k    svojim   , k polni mizi pa v varno posteljo,
tudi doma nisem bil sposoben razložiti    svojim    ljudem z istim kulturnim ozadjem in
gredo s severom in s tem seveda proti    svojim   .
kupec ‘studien Reise’, ki ne more uiti    svojim    ritualom.
prostovoljno izbrali novo reinkarnacijo, da bi    svojim    ljudem služili kot voditelji skozi
rešujejo najbolje tako, da prepuste oblast    svojim    sinovom ali pa se prepuste zabavi in
ljudi, ki so hrano prek nas pošiljali    svojim    rajnkim, ki jo sicer potrebujejo na
Pogovor ni stekel, vsak se je vdajal    svojim    občutkom.
zdaj kot učiteljica risanja razdaja    svojim    učencem.
storil v življenju in jih zapustil    svojim    naslednikom (pri čemer seveda ne gre
Hja, pa grem tudi jaz še malo k    svojim   ...
misel zapisal, morda jo kdaj povem    svojim    učencem v šoli...
To je pred koncem leta tudi oznanil    svojim    državljanom.
ta državni zbor malce posvetil tudi    svojim    »vpisanim« - tistim, ki plačujejo davke,
svojo odločitev: Po eni strani je hotel    svojim    pristašem pokazati, da živi v skladu