Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPmp1 (1)


imamo, češ zdaj smo na svojem sami    svoji    gospodarji in nam ne bodo več drugi