Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPme6 (154)


je tulil fant s    svojim    neznanskim glasom.
naredila zadnjo soboto, ko je bila s    svojim    vodom na izletu v Berghamsteadu?«
rečeno, trgovina s starinami je tik pred    svojim    koncem.«
preverili, kolikšen obseg izrazov so s    svojim    obstojem razveljavile.
»Kot obrtnik stojim med    svojim    dedom in očetom.
Ker pa je med    svojim    govorom postajal zmerom bolj divji,
Zato se ne zapiraj, ustrezi mi s    svojim    odgovorom in privošči svoj nauk Glavkonu
»Potem pa ne ravnaš v skladu s    svojim    namenom.
najlepšega življenja in naj se ne poskuša s    svojim    vplivom polastiti vseh bogastev države,
zadeti, ne po izkustveni poti in ne s    svojim    razumom.
»S    svojim    denarjem skoparijo, ker ga cenijo in
kot vzgojitelj posamičnih mož, jih s    svojim    naukom navezal nase in potomcem zapustil
usode, potem se, narobe, postavljamo s    svojim    mirom, zadržanostjo in močjo.
in njegovega brata Janeza, ko sta s    svojim    očetom Zebedéjem v čolnu popravljala
Spravi se hitro s    svojim    nasprotnikom, dokler si z njim še na
ni nad učiteljem in služabnik ne nad    svojim    gospodarjem.
pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred    svojim    Očetom, ki je v nebesih.
ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred    svojim    Očetom, ki je v nebesih.«
Kadar greš s    svojim    nasprotnikom k oblastniku, že med potjo
Glejte, vi pa ste Jeruzalem napolnili s    svojim    naukom in hočete nad nas priklicati
David je s    svojim    rodom služil Bogu pri tem načrtu; umrl
Bog, ki vas je poklical v občestvo s    svojim    Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom.
Vsakdo naj govori s    svojim    bližnjim resnico, saj smo udje med
življenja, ampak ga bom priznal pred    svojim    Očetom in pred njegovimi angeli.
kakor sem tudi sam zmagal in sédel s    svojim    Očetom na njegov prestol.
»Zamahni s    svojim    ostrim srpom in oberi grozdje z zemeljske
Angel je zamahnil s    svojim    srpom po zemlji ter obral zemeljsko
Plutovi so svojemu šampionu konkurirali s    svojim    sauvignonom pozne trgatve in sivim
harmonij in Dragica hitro zapoje s    svojim    mehkim altom:
Magajna z najnovejšim in najdaljšim    svojim    konceptom - s povestjo
avstrijski konzulat po pokojnino za    svojim    blagopokojnim možem in živela svoje
zasedel je najboljšo sobo in se zdaj s    svojim    škorcem vred požvižgava na ves svet;
privihnjeno ustnico ošabno mrdamo nad    svojim    bližnjim, češ, kaj se boš širokoustil,
In tako se človek ukvarja s    svojim    samomorom kakor z nečim lepim, nadvse
In prav v tistem taktu je s    svojim    velikim ukrivljenim kazalcem tolkel
Šel je tik Martina, tako da se je s    svojim    kovčkom zadel v njegovo ptičnico; zdaj
Martin se je sprijaznil s    svojim    položajem, hodil je po vasi, poslušal
Ostala je v bajti s    svojim    otrokom in hodila na dnino, potem se
Pasenčurkova Jera, ki je s    svojim    zlobnim jezikom pometla vse kote, je
Pride naj s    svojim    lačnim trebuhom, naj se ustavi na cesti
Nanci ni po volji, lahko kar gre s    svojim    pankrtom, kamor se ji zdi.
se zjokali ali pa so se znesli nad    svojim    sovražnikom.
Uranjkarica pa je s    svojim    dolgim jezikom združila kar obe mnenji.
otroka in izginil, kakor izgine žival s    svojim    mladičem.
nestrpno čakal, kdaj bo jetniški zvonec s    svojim    razbitim in rezkim glasom preklal jutranjo
Gosenica je opletala s    svojim    rilčkom ter grizla in požirala, požirala.
pretreslo, da jo je kar dvakrat ponovil in s    svojim    debelim kazalcem bodel vame, kakor
oblečen mož zahajajočih let, ki se je s    svojim    širokim, globoko upognjenim hrbtom
razmišljanje je prekinil farovški Sultan s    svojim    tenkim laježem.
pričakujejo, kdaj bo pognala prva kocina in s    svojim    prihodom naznanila, da se tudi njim
res samo šala?« je nezaupno vprašal s    svojim    zamolklim glasom.
»Kako?«je vprašal s    svojim    zamolklim glasom, in zdelo se mi je
naukov, postala na tnalu in pogledala s    svojim    špičastim, s tobakom zadelanim nosom
Pazi jo je glasno opomnil s    svojim    vreščečim laježem, Ivanc pa se je rajši
zadnje besede, se zravnala, stopila s    svojim    pritlikavim ženinom v cerkev in se
in, ko se je obrnil po cerkvi ter s    svojim    gromovitim basom zagrmel iz praznega
Puščavarjev Tine in tako krepko pritiskal s    svojim    zoprnim tenorjem, da je popolnoma snedel
Padarjeva Hedvika je prečustveno pela s    svojim    prijetnim altom, Ruparjeva Zora je
Štefuc je s    svojim    okovanim čevljem pobrodil po tej čobodri
... potem pa bo seveda takoj začela s    svojim    osladnim glasom govoriti o našem očetu.
bi bil sam, da se ne bi srečaval s    svojim    domom samo z očmi, temveč tudi z rokami
Še danes ga vidim, kako se je s    svojim    upognjenim hrbtom prizibal po vrtu.
‘Tvoj svet je lep,’ in nato krenil s    svojim    oprtnikom v hrib, kjer grize kolena
Tretja Barbara, ki še zdaj reglja s    svojim    klopotcem, je bila v mladosti tudi
roke in začne preplašeno vreščati s    svojim    razbitim glasom:
strojnici, prekriža roke na hrbtu in s    svojim    ledenim jeklenosivim pogledom išče
Narte, ne da bi ju izvolil počastiti s    svojim    krmežljavim pogledom.
»Zdravo!« zahrešči Zavoglar s    svojim    visokim starčevskim glasom in se z
njegovemu obrazu in ga hkrati motri s    svojim    ledenim, jeklenosivim pogledom.
Kutschera ga skuša prebosti s    svojim    jeklenosivim pogledom, a očka Orel
so se raznesle govorice, da živi s    svojim    nečakom v Banjaluki.
Tiho!« je skrivnostno zašepetal in s    svojim    debelim kazalcem prekrižal usta.
Okrogličar je s    svojim    kazalcem pomešal po klobuku, kakor
še enkrat prav počasi zasukal in s    svojim    mokrim, nejasnim pogledom pobrodil
vzdihnila Loputnica, zmajala z glavo nad    svojim    lahkomiselnim možem in se počasi odzibala
Matica na trinožnik ter ga ogrnil s    svojim    smolnatim čevljarskim predpasnikom.
Toda preden ga je začel obdelovati s    svojim    trdim, ščegetajočim čopičem, je pogledal
izhiral, kakor izhira zvesti pes za    svojim    gospodarjem, če se Oti ne bi bila oglasila.
obledelo črno ruto, me vsega objela s    svojim    živim pogledom, srečno zmajala z glavo
počenjam vse to, zakaj se ukvarjam s    svojim    telesnim občutkom, ko pa sem vendar
obrisal brke in spet pokril obraz s    svojim    trgovskim smehljajem.
je rekla s tistim    svojim    posebnim, zelo mehkim, a vendar ne
je kliknila s    svojim    svetlim otroškim glasom.
mladostnih spominov, teta pa jo je s    svojim    »celim romanom« o Kadetki še bolj razdražila.
ponovil kadet in se nato podvizal za    svojim    pratežnim vozom.
prizibale vse tri Vojnačke, vsaka s    svojim    dojenčkom v naročju.
je s    svojim    grozečim glasom vprašal zdravnik in
zagladi ostrine in zasuje prazna mesta s    svojim    drobnim, svetlim sivim prahom.
je vprašala z vsem    svojim    začudenim obrazom.
je začela teta s    svojim    pripovednim mirom.
sladke besede in pri tem niti ne trene s    svojim    lesenim obrazom, čeprav se Travnikarjev
pomladnega jutra, ko sta se vsak s    svojim    šopkom teloha v rokah počasi bližala
glavo, ker očividno ni bila zadovoljna s    svojim    glasom.
je zmajala z glavo in zaregljala s    svojim    pločevinastim glasom:
pobožnjaška prga, je iz kota zapiskal s    svojim    tenkim glasom:
stopila k nesrečni Jerici, ki je s    svojim    šopkom nepremično stala pred tablo.
Božal jo je po laseh in nam govoril s    svojim    mirnim, prepričljivimi glasom:
za milost in zdravje ter mimogrede s    svojim    zoprnim, sladkobnim glasom ogovarjal
čakal, da bi se mama spet oglasila s    svojim    blagim in tolažilnim glasom.
tako vabljivo, da bi najbrž stopil za    svojim    odmevom, če ne bi bila vrata zaprta.
Hotejec, ki se je izogibal srečanja s    svojim    izgubljenim posinovljencem.
kitaro s hrbta, zabrenkal in nato s    svojim    lepim glasom zapel Tantadrujevo pesmico:
prijeli za birete ter se odzibali za    svojim    gostiteljem.
se ga skoraj vsi izogibali, ker je s    svojim    večnim, seslajočim
Opletaš se s    svojim    repom in včasih zamukaš.«
Temnikar je bil tudi čez glavo pokrit s    svojim    starim avstrijskim vojaškim plaščem.
je v otroka in v starca, kakor bi s    svojim    oblakom tudi njima prinašal odrešenje.
Nekje globoko pod    svojim    oblakom hiti v poslednji boj ...«
užaljeno zategnil in me prešinil s    svojim    modrim pogledom.
čakal, da bi se mama spet oglasila s    svojim    blagim in tolažilnim glasom.
tolikšna, da je privolil v poroko med    svojim    očetom in kraljico Etrurije, v sestavo
mirovnim sodnikom, notarjem in baronom,    svojim    bodočim zetom, ki je kdaj pa kdaj prišel
občutja mučeništva si sam ustvarjam s    svojim    odnosom do trenutnih situacij.
Visoka gospoda uči nas, ubogi narod, s    svojim    zgledom kopirati zahod - tako je pač
ki sicer ne živijo tukaj, vendar s    svojim    vplivom počasi spreminjajo način življenja
popotnega meniha in da se pogovarjam samo s    svojim    biciklom, v razmeroma redkih krizah
vrnil domov in se na pragu srečal s    svojim    sedem let starim sinom in ženo.
monarhije in organiziral volitve s    svojim    programom socialističnega budizma.
svet in postreže nazaj v človeka s    svojim    efektom.
mogel upreti, da ne bi eksplodiral nad    svojim    gospodarjem, ko mi je prepovedal nositi
Živi sam s    svojim    oslom Jahimom.
kakšno zvezo ima zapeljivec Johannes s    svojim    avtorjem Kierkegaardom.
Janez pa s    svojim    bega po vrtu in se malone oddahne,
S    svojim    sistemom si je Hegel preprosto in surovo
poučno: glej, kaj je Husserl hotel reči s    svojim    znanim stavkom ”jaz mislim mišljeno“,
si pot med zelenjem, Draga je bila s    svojim    trebuhom malce nerodna, tako da sem
Janez, si o Dragi kdaj govoril s    svojim    očetom?
Arhitekturne perspektive daleč pred    svojim    časom in celo pred samim Leonardom,
novi vek potegnil z neba na zemljo, s    svojim    nesmrtnim sijajem smrtnega človeka
prostorov, ki ga naši čuti določijo s    svojim    položajem do teles in katerega navadno
”Bog delovnega dneva“ s Prostorom kot    svojim    ”senzorijem“ približal panteističnemu
Vajenec v spopadu s    svojim    mojstrom sam postane mojster. ...
Bruno prikima s    svojim    odmaknjenim nasmeškom.
Poleg tega je menil, da astrologija s    svojim    zodiakom ostaja pri predstavi o končnem,
kateremu se je vse življenje boril s    svojim    naukom o neskončnem, odprtem univerzumu
bi morala v neutesnjenem zrcalu in s    svojim    neskončnim, neizmernim načinom bivanja
v obličje, tako kot človek govori s    svojim    prijateljem (tj., ko govorita s svojima
tolmači pravo naravo Jezusovega učenja, s    svojim    pozornost zbujajočim molkom glede pričevanja
podobnega skušal povedati Spinoza s    svojim    primerom kroga.
ponudim roko, se spusti nanjo in me s    svojim    srepim pogledom zaprosi: ”
določenem mestu in se potem širi s    svojim    udarnim valom v prostor; prapok namreč
menili stari, ampak naj ne bi bili s    svojim    položajem na Zemlji, v Osončju, v Mlečni cesti...
Lewis s    svojim    modalnim realizmom hočeš nočeš zapušča
območje treznega teoretskega diskurza, s    svojim    anything goes se odvrača od resnega
tudi tukaj Liberalna demokracija s    svojim    zakonom in s svojim konceptom hoče,
Liberalna demokracija s svojim zakonom in s    svojim    konceptom hoče, bi rekel, ta kulturni
je vsak mesec vsaj enkrat srečal s    svojim    zasebnim prijateljem, ruskim predsednikom
industrijo oziroma za tisto, ki je s    svojim    izvozom večinsko usmerjena na južne
dobesedno, saj je bil v nasprotju s    svojim    bratom Jezusom poročen.
Razburjeni mladenič se je namreč s    svojim    avtomobilom večkrat namenoma zaletel
Jure Zdovc ima pred    svojim    trenerskim krstom jasne cilje: »Od
za mir in blaginjo«, v nasprotju s    svojim    prejšnjim zasebnim obiskom pa se je
navduševal pisatelj Thomas Mann, je »s    svojim    mogočnim prevodom svetega pisma šele
Tik pred    svojim    odstopom in deset let po Luthrovi smrti