Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPme1 (16)


delamo krivic, temveč bi bil vsakdo    svoj    najboljši varuh, ker bi se bal bivati
novico v župnišče, snel klobuk, odnergal    svoj    »Hvaljen Jezus« in počasi izblebetal,
Baraba je včasih celo sam    svoj    gospod.
večkrat rekel, da bom na svoji zemlji    svoj    gospod!«
Toda še    svoj    živ dan nisem slišal ne bral, da bi
Ko sva že imela vsak    svoj    šopek in sem jo začel priganjati domov,
zmaga in trobenta, ki po zmagi trobi    svoj    tra‐ra‐ra!«
premagati; iz mračnega kota je vrgla vanj    svoj    zveneči smeh kakor zlato jabolko in
stojiš in se ne ganeš, kakor bi bil    svoj    lastni nagrobni kamen?«
glavo, a tudi pod odejo sem še slišal    svoj    strašni klopotec.
bil več kos Rodice, zdaj je bil sam    svoj    kos.
Usluge turistične mašinerije so    svoj    svet, odtujen od dežele in njene globlje
Konec koncev je vsak človek sam    svoj    odrešenik.
družba morda obsoja, težko je biti    svoj   , cena osamitve je tako visoka.
Pa je res vsak sam    svoj    odrešenik.
Bodi    svoj   , in jaz bom tvoja!“