Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPmd6 (2)


stopila k njemu mati Zebedéjevih sinov s    svojima    sinovoma in se poklonila pred njim
Toda s    svojima    gojencema bosta dokazala, da je svoboda