Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPmd4 (7)


dobičkaželjnost in pohlep, napravi ju za    svoja    kralja in ga okrasi s krono, ogrlico
mimogrede odklenili v župnišču še oba    svoja    psa:
časa z ljubeznijo v očeh gleda oba    svoja    sinova, nato dvigne glavo, pogleda
Nato se je vzravnal, se ozrl v    svoja    dva zaspana karabinjerja in začel pridigati:
Kakšno uro je že čakal na    svoja    učenca.
nista več dvomila o sebi, poklicala sta    svoja    učenca in se znova lotila analize njunih
nekaj dneh, v Patali so pustili le dva    svoja    ambasadorja, ki sta delovala kot predstavnika