Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPže4 (855)


iz osemnajstega stoletja, ko ponuja    svojo    dozo z njuhancem.
Ta trenutek je O'Brien pogledal na    svojo    ročno uro, videl, da je že skoraj enajst,
Priložnostno je Veliki brat posvetil    svojo    Dnevno zapoved spominski svečanosti
skledico, vzel kos kruha v eno in sir v    svojo    drugo nežno roko ter se nagnil čez
malo v stran na stolu, da bi izpil    svojo    skodelico kave.
korakali z zastavami po cestah, izražajoč    svojo    hvaležnost Velikemu bratu za novo,
kletni kuhinji je mislil na Katarino,    svojo    ženo.
katerim so trije mrtvi možje izdali    svojo    domovino.
Pomolila mu je    svojo    prosto roko in pomagal ji je vstati.
tako, kot bi ptica namerno razkazovala    svojo    umetniško spretnost.
da je sedel na rob gozda in zlival    svojo    glasbo v prazno?
samo želel, temveč občutil tudi kot    svojo    pravico.
neumnosti, ki si jih je izmislila Partija v    svojo    korist, in moral si se pretvarjati,
in mu ga je vedno uspelo položiti v    svojo    kretnjo, si je popravil očala na nosu.
tega trenutka mislil, da sem umoril    svojo    mamo?«
kot da se pomika gor in dol in zliva    svojo    vsebino v kozarec.
Pogledal je na    svojo    ročno uro.
»Izdajati    svojo    domovino tujim silam?«
»Ste pripravljeni izgubiti    svojo    identiteto in preživeti ostanek življenja
in več ozemlja, tako da bodo krepili    svojo    vsestransko premoč, ali pa z odkritjem
Vrgla je    svojo    rjavo torbo za orodje na tla in se
Srednji vržejo in pridobe Nizke na    svojo    stran pod pretvezo, da se borijo za
pa so dejansko že vnaprej razglasile    svojo    tiranijo.
bilo, da je slaboumna popevka ohranila    svojo    priljubljenost.
duha v duha, sta si lahko predajala    svojo    skrivnost.
v trebuhu, da bi se zelo zanimal za    svojo    okolico, a še je opažal osupljivo razliko
Položila mu je    svojo    ogromno roko okoli ramen in ga stisnila
oči odprte, je le postopoma dojemal    svojo    okolico.
Priznal je, da je umoril    svojo    ženo, čeprav je vedel in so tudi zasliševalci
način izmikati ali celo spustiti pod    svojo    običajno inteligenčno stopnjo, boš
pomirljivo, skoraj prijazno položil    svojo    roko na njegovo.
tega rodilo dobro, žrtvujoč pri tem    svojo    lastno srečo za srečo drugih.
»Poglej    svojo    mršavost.«
ulegel na trebuh in skušal dvigniti    svojo    težo z rokami.
Koprneč si je predstavljal    svojo    mizo v kotu, s časopisom in šahovnico
prvi pogled zdele okrajšave in ki so    svojo    ideološko barvo črpale iz strukture,
kot nepomemben mož prepove, izraziti    svojo    domnevo.
»Pravilno ravnajo, če pri tem varujejo    svojo    korist, sicer pa nepravilno?
podložnike vladajoči včasih zgrešijo    svojo    korist; z druge strani ravnajo podložniki
izdajajo vladajoči nenamerno ukaze v    svojo    škodo, z druge strani pa je za podložnike
vladajoči včasih izdajajo zapovedi v    svojo    škodo, podložniki pa prav ravnajo,
Ali si vsaka spretnost sama poišče    svojo    korist?
ne druge umetelnosti, da si ohrani    svojo    korist nasproti nepopolnosti?
zdravnik, ne raziskuje in ne zapoveduje v    svojo    korist, temveč v bolnikovo korist?
»Tak krmar ne gleda na    svojo    korist in ne zapoveduje glede na njo,
zapoveduje, kolikor je pravi vladar, glede na    svojo    korist, temveč glede na korist podložnikov,
čred; ne redijo in ne negujejo jih v    svojo    in svojih gospodarjev korist, temveč
spretnosti svoje strokovno območje in    svojo    porabno vrednost.
spretnost in noben urad nista naravnava v    svojo    lastno korist, temveč vsi delajo in
temveč zahteva plačilo; kajti kdor hoče    svojo    spretnost dobro uporabljati, nikoli
resnici ni rojen zato, da skrbi za    svojo    korist, temveč za korist podložnikov.
nadalje, dragi: če muzikalen človek uglaša    svojo    liro, ali hoče potem imeti pri napenjanju
postala močnejša od drugih, ohrani    svojo    moč brez pravičnosti, ali pa ji je
bi lahko oči tako dobro opravljale    svojo    nalogo, ko ne bi imele ustrezne sposobnosti,
sprašujem, gre le za to, ali vsaka stvar    svojo    posebno nalogo dobro opravlja, če ji
»Potemtakem bi ušesa slabo opravljala    svojo    nalogo, če bi bila oropana svoje sposobnosti?«
potrebna, pri čemer se zanese ali na    svojo    hrabrost in na moč ali pa na pomoč
in vse siceršnje dobrine, ki črpajo    svojo    vrednost iz svoje narave in ne iz zunanjega
»Kajti tu ponudijo    svojo    pomoč spet drugi ljudje, ki to vidijo;
boljši, in tudi vsi drugi imajo vsak zase    svojo    nalogo, tisto, za katero so po naravi
bitje, ki najmanj od vsega spreminja    svojo    podobo?«
praviš k temule: če nekako spremeni    svojo    podobo, potem je vzrok za to ali sam
kitara; na deželi bi obdržali pastirji    svojo    flavto (sirinks).«
z veseljem hvali lepo, sprejme to v    svojo    dušo in se s tem hrani ter tako postane
Opazoval je namreč zelo natančno    svojo    bolezen, ki je bila smrtna, in je,
urejeni državi vsak posameznik dodeljeno    svojo    nalogo in zategadelj nihče ne utegne,
»potemtakem morajo, če hočejo    svojo    nalogo dobro izpolnjevati, takole živeti
večji osebni sreči, ali pa imamo za    svojo    nalogo skrb za srečo vse države, vtem
Ali se lončar, če obogati, še meni za    svojo    obrt?«
vsak posameznik, ko izpolnjuje samo    svojo    nalogo, v sebi enoten in edinstven;
strašnem in o drugih stvareh ohrani    svojo    barvo; to jim omogočata njihova narava
pravičnost v tem, da vsakdo opravlja    svojo    nalogo in se ne vmešava v vse mogoče
da na neki določen način opravljamo    svojo    nalogo.
treh stanov, ki v njej žive, opravlja    svojo    nalogo.
točno odgovoriti, če bomo uporabljali    svojo    dozdajšnjo metodo.
pravična zato, ker vsak stan opravlja    svojo    nalogo.«
tudi vsi mi pravični in opravljamo    svojo    nalogo takrat, če vsak posamezen del
vsak posamezen del naše duše opravlja    svojo    nalogo.«
tem, da v njegovi duši vsak del opravi    svojo    nalogo tako glede vladanja kakor pokoravanja?«
»Ti pozabljaš, kakor se zdi, na    svojo    dolžnost in poskušaš preiti pomembno
s tem da vsak drugo stvar imenuje ’   svojo    ‘ in ne iste, da ne kopičijo v hiši
razjezi na drugega, takoj na njem poteši    svojo    jezo in se ne spušča v večje prepire.«
sovražnikom, trdeč, da že opravljajo    svojo    dolžnost, če se sklanjajo nad mrtvimi?
»Moram poskusiti, ker mi ponujaš    svojo    krepko pomoč.
Mislim tu ljudi, ki se gotovo na    svojo    pobudo ne udeležujejo znanstvenih razprav
vse te ljudi in druge, ki izživljajo    svojo    ukaželjnost v podobnih stvareh ali
območje kakor znanje, temveč, glede na    svojo    duhovno sposobnost, vsako v svoje.«
Neutrudno gre    svojo    pot in v prizadevanjih ne popusti prej,
državnik in pri tem množico priznava za    svojo    razsodnico in gospodarico, zapada v
obetov, prazen, z veseljem zapustijo    svojo    obrt in se zatečejo v filozofijo, tako
izgubi seme, posejano v tujo zemljo,    svojo    naravo in se neogibno prilagodi naravi
da morda taka narava, potem ko najde    svojo    življensko obliko, ni dovršeno dobra
dobijo pravičnost in druge kreposti    svojo    vrednost in korist.
Bojim se, da bom za    svojo    dobro voljo žel posmeh.
temveč so mu le‐te dolžne hvalo tudi za    svojo    eksistenco, za svojo bit, čeprav samo
hvalo tudi za svojo eksistenco, za    svojo    bit, čeprav samo dobro ni nič eksistentnega,
11. »Dobil sem    svojo    kazen,«
pospešujejo in pri tem izgrajujejo    svojo    državo.«
varujejo; tako skrbijo čuvarji samo za    svojo    varnost in za varnost vse države.«
obojim vplivom znajde nekje v sredini:    svojo    dušo prepusti sili sredine, častihlepni
državljanom sužnjev, jih osvobaja in uvršča v    svojo    telesno stražo?«
občudovalce tiranide nočemo sprejeti v    svojo    državo.«
Prav tako pomiri    svojo    voljo in je ne vznemirja z izbruhi
materjo, da se lahko, potem ko porabi    svojo    dediščino, polasti njunega premoženja
človek pripravljen žrtvovati mater,    svojo    staro nepogrešljivo prijateljico, novi
pridobljeni prijatelji in tem izroči    svojo    drago materino deželo - kakor pravijo
materino deželo - kakor pravijo Krečani -,    svojo    domovino, v varstvo in suženjstvo.
tiran, lahko seveda zelo malo uveljavlja    svojo    voljo.«
celoti, lahko zelo malo uveljavlja    svojo    voljo.
njim, potem lahko vsak del izpolni    svojo    nalogo in je pri tem pravičen, hkrati
ki jo hoče videti in po njej urediti    svojo    dušo,«
»moramo posvetiti    svojo    pozornost tragikom in njihovemu vodji
tragiki; pri tem moraš vedeti, da v    svojo    državo lahko sprejmemo izmed vseh pesniških
Tako bomo tudi mi    svojo    ljubezen do poezije, ki nam jo je v
posluša, varovati pred njo iz strahu za    svojo    duševno urejenost in se držati naših
vsaka stvar ima svoje naravno zlo,    svojo    bolezen.
bomo prestopili reko Lete in ohranili    svojo    dušo neomadeževano.
sin, ne boj se vzeti k sebi Marijo,    svojo    ženo; kar je spočela, je od Svetega Duha.
Vzel je    svojo    ženo k sebi.
Heródu, so se po drugi poti vrnili v    svojo    deželo.
Kadar pa ti moliš, pojdi v    svojo    sobo, zapri vrata in môli k svojemu
jutri, kajti jutrišnji dan bo imel    svojo    skrb.
podoben pametnemu človeku, ki pozida    svojo    hišo na skalo.
Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na    svojo    žetev.«
Vrnil se bom v    svojo    hišo, iz katere sem odšel.’
(Skala) in na to skalo bom sezidal    svojo    Cerkev in peklenska vrata je ne bodo
Jezus napove    svojo    smrt in vstajenje
Jezus znova napove    svojo    smrt in vstajenje
Jezus tretjič napove    svojo    smrt in vstajenje
niso zmenili, temveč so odšli: eden na    svojo    njivo, drugi po kupčiji; ostali pa
Kralj se je tedaj razjezil in poslal    svojo    vojsko, da so pobili tiste morilce
kopno, da enega samega pridobite za    svojo    vero; in ko se to zgodi, ga naredite
služabnik, ki ga je gospodar postavil nad    svojo    služinčad, da jo oskrbi z živežem o
hranilnico in ob vrnitvi bi jaz prejel    svojo    lastnino z obrestmi vred.
Ovce bo postavil na    svojo    desnico, ovne pa na levico.
Tedaj je véliki duhovnik pretrgal    svojo    obleko in rekel:
Šla je ven in vprašala    svojo    mater:
Jezus napove    svojo    smrt in vstajenje
Jezus znova napove    svojo    smrt in vstajenje
Jezus tretjič napove    svojo    smrt in vstajenje
strehi, naj ne hodi dol in ne stopa v    svojo    hišo, da bi iz nje kaj vzel, in kdor
Tedaj je véliki duhovnik pretrgal    svojo    obleko in rekel:
počistil svoj skedenj in spravil žito v    svojo    kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki
Jezus napove    svojo    smrt in vstajenje
Gospoda žetve, naj pošlje delavce na    svojo    žetev.
žena z imenom Marta ga je sprejela v    svojo    hišo.
oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad    svojo    služinčad, da ji odmeri hrano o pravem
Vzemi    svojo    zadolžnico, brž sédi in zapiši: petdeset.’
Vsak, kdor odslovi    svojo    ženo in se oženi z drugo, prešuštvuje,
torbo; in kdor nima denarja, naj proda    svojo    suknjo in si kupi meč.
»Oče, v tvoje roke izročam    svojo    dušo.«
da je Kristus to pretrpel in šel v    svojo    slavo?«
V    svojo    lastnino je prišla, toda njeni je niso
nisem prišel iz nebes, da bi spolnjeval    svojo    voljo, marveč voljo tistega, ki me
Kdor govori sam od sebe, išče    svojo    čast, kdor pa išče čast tistega, ki
besedah je odšla in poklicala Marijo,    svojo    sestro.
‘Tisti, ki jé moj kruh, je vzdignil    svojo    peto proti meni.’
Ko je Jezus zagledal    svojo    mater in zraven nje učenca, ki ga je
Daj    svojo    roko in jo položi v mojo stran in ne
voditelja in odrešenika povišal na    svojo    desnico, da bi se Izrael spreobrnil
Zapústi    svojo    deželo in sorodnike in pojdi v deželo,
Bárnaba in Savel sta opravila    svojo    nalogo v Jeruzalemu in se vrnila; s
Vemo pa, da Bog izvaja    svojo    sodbo nad tistimi, ki počenjajo takšne
S tem je hotel pokazati    svojo    pravičnost, potem ko je v času potrpežljivosti
Hotel je pokazati    svojo    pravičnost v sedanjem času, da je sam
Bog pa izkazuje    svojo    ljubezen do nas s tem, da je Kristus
ti dal nastopiti, da na tebi pokažem    svojo    moč in da se moje ime razglasi po vsej
Bog pa, ki je hotel pokazati    svojo    jezo in razodeti svojo mogočnost, je
hotel pokazati svojo jezo in razodeti    svojo    mogočnost, je z veliko potrpežljivostjo
Gospod bo temeljito in naglo uresničil    svojo    besedo na zemlji.«
pravičnosti in so skušali uveljaviti    svojo   , se niso podredili božji pravičnosti.
apostol za pogane, častno spolnjujem    svojo    službo v upanju, da zbudim tekmovalnost
dana, vsakomur izmed vas ne dajajte na    svojo    pamet več, kot je treba dati, ampak
Ne obračunavajte na    svojo    roko, predragi, ampak prepuščajte obračun
nevarnost nečistovanja, naj ima vsak    svojo    ženo in vsaka naj ima svojega moža.
trden in ga nič ne priganja ter obvlada    svojo    voljo in je odločen v svojem srcu,
večerjo, saj se vsem mudi pojesti    svojo    večerjo in je tako eden lačen, drugi
kajti kdor jé in pije, jé in pije    svojo    obsodbo, če se ne zaveda, da je to
Izkažite jim vpričo Cerkvá    svojo    ljubezen in potrdite, da sem ponosen
Pavel brani    svojo    službo
V    svojo    sramoto govorim, kakor da bi bil res
bo prizanesel, ampak vam bo dokazal    svojo    moč.
Koga si namreč skušam dobiti na    svojo    stran, ljudi ali Boga?
obljube; Bog pa je pokazal Abrahamu    svojo    naklonjenost s tem, da mu je dal obljubo.
je obudil od mrtvih in ga posadil na    svojo    desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo
Kdor ljubi    svojo    ženo, ljubi sebe.
zapustil očeta in mater in se navezal na    svojo    ženo in bosta v dveh eno telo.
Zatorej naj tudi vsak med vami tako ljubi    svojo    ženo kakor sebe, žena pa naj spoštuje
Spoštuj svojega očeta in    svojo    mater - to je prva zapoved, ki je združena
vaše zadeve, saj vsi po vrsti iščejo    svojo    korist in ne tega, kar je Jezusa Kristusa.
V njem imate    svojo    polnost tudi vi zakaj on je glava
ki vas kliče v svoje kraljestvo in v    svojo    slavo.
so hinavski in lažejo in imajo že v    svojo    vest vžgano znamenje.
je ujel, da bi po njih uresničeval    svojo    voljo.
opravi poslanstvo evangelista in izpolni    svojo    službo.
laže, obljubil pred večnimi časi,    svojo    besedo pa razodel ob svojem času v
pripraviti do ponovnega spreobrnjenja, ker v    svojo    škodo znova križajo in sramotijo Božjega Sina.
nismo izmed tistih, ki se umikajo v    svojo    pogubo, temveč izmed tistih, ki verujejo
Pokaži mi    svojo    vero brez del in jaz ti iz svojih del
Priznajte    svojo    revščino, žalujte in jokajte; vaš smeh
tistega, ki vas je poklical iz teme v    svojo    čudovito svetlobo.
vas je po Kristusu Jezusu poklical v    svojo    večno slavo, vas bo po kratkem trpljenju
tembolj potrudite, da boste utrdili    svojo    poklicanost in izvoljenost.
knjigami Svetega pisma, in sicer v    svojo    pogubo.
Vendar imam zoper tebe to, da si opustil    svojo    prvotno ljubezen.
oblačil, da se pokriješ in skriješ    svojo    sramotno nagoto, ter mazila, da si
Zmaj ji je dal    svojo    moč, svoj prestol in veliko oblast.
Odšel je prvi in izlil    svojo    čašo na zemljo.
Drugi je izlil    svojo    čašo v morje.
Tretji je izlil    svojo    čašo v reke in v izvirke vodá.
Četrti je izlil    svojo    čašo na sonce.
Peti je izlil    svojo    čašo na prestol zveri in njeno kraljestvo
Šesti je izlil    svojo    čašo v veliko reko Evfrat in njeno
hoditi okrog nagemu in razkazovati    svojo    sramoto.
Sedmi je izlil    svojo    čašo po ozračju in od prestola v svetišču
Ti so enodušno za to, da izročijo    svojo    moč in svojo oblast zvéri.
enodušno za to, da izročijo svojo moč in    svojo    oblast zvéri.
njegov načrt, se sporazumejo in izročijo    svojo    kraljevsko oblast zvéri, dokler se
Pobudnikom med drugim predlagajo, da bi    svojo    pobudo preoblikovali v pobudo za naknadni
pravne zadeve prilagodi oziroma popravi    svojo    pobudo.
več kot 35 let, je danes predstavila    svojo    slovensko podružnico in napovedala
- V enem zadnjih poskusov dobiti na    svojo    stran ameriško vlado in jo prepričati,
»zgodovinsko ladjo« potreboval samo za    svojo    promocijo oziroma da bi zbudil zanimanje
Kalšah na Pohorju najprej ustrelil    svojo    prijateljico, 22-letno Romano Koren
policijska preiskava, naj bi Čretnik    svojo    prijateljico ustrelil s pištolo zastava,
kriminalistom priznal, da je tistega dne umoril    svojo    27-letno ženo M. Sulejman, njeno truplo
odst. vprašanih, 11,2 odst. je tako    svojo    namero najavilo, 7,3 odst. pa se glede
Pa ne le to, premier je    svojo    prednost pred vsemi drugimi tokrat
Thaler odgovoril, da Slovenija poudarja    svojo    srednjeevropsko identiteto.
spremenil mnenja, saj pravi, da ima za »   svojo    trditev trdne dokaze in tudi priče,
Jelinčič je    svojo    trditev podkrepil z interpretacijo,
Peter je ponavljal    svojo    povest o materi.
»Reši    svojo    dušo!«
je zaključeval Peter    svojo    povest.
peni pred njim, in moli še za deklico    svojo   , petnajstletno Nedo, ki ga ljubi.
Ali ne veš Neda, da si mu dala s tem    svojo    kri?
deželi, je pristavil nato in pogledal na    svojo    raztrgano haljo.
bom povedal vse in zdaj izpolnjujem    svojo    obljubo, si pravi samemu sebi Najdù.
   Svojo    besedo in svojo kri je pomešala s tujcem,
Svojo besedo in    svojo    kri je pomešala s tujcem, ki vlada
Saj se bo povrnil v    svojo    Deželo zlatega sonca in rdečega vina,
Svoje oči upiram vanj in    svojo    koščeno roko dvigam.
‘ljudje hočejo, da se utope, da pozabijo    svojo    pravo govorico, svojo dušo.
utope, da pozabijo svojo pravo govorico,    svojo    dušo.
tukaj«, pravi Simon in proda gosli,    svojo    pesem, proda - za kruh.
ugasnilo, koliko jih je že prodalo    svojo    pesem, zavrglo Marijo, Jelko in Danico,
Solkana, se je Vladimir spet potopil v    svojo    usodo in mislil na življenje, ki ga
dneh gledati nazaj na svoj dom, na    svojo    domačijo.
v brazde potne srage in kri, sejejo    svojo    bolest, svoj srd in svoj gnev.
Mama pa je vzela v    svojo    žuljavo dobro dlan mojo otroško glavo
po domu, da sem se vsedel in izlil    svojo    notranjost na papir, v godbo.
V štirih stavkih sem napisal    svojo    simfonijo.
   Svojo    pesem je končal s tremi odsekanimi
Razkopaval je    svojo    lastno zemljo, se bíl za druge in umiral.
Uprl se je kar tako, da je preskušal    svojo    moč.
morda je France spet prinesel domov    svojo    grešno dušo.
to noč počasi vstala, zavila k sebi    svojo    srečo in jo nesla na vas.
pravzaprav čudno, kje še črpajo to    svojo    moč do
   Svojo    hišo je zapustila mestni občini z naročilom,
sanjala o lastnem domu, in je tako    svojo    hišo zapustila služkinjam, kar je Hansa,
nekje doma, imeti streho nad glavo,    svojo    sobo in svoja vrata, na katere lahko
usmaja po mestu, zvečer pa pretepa    svojo    ženo; Ferletis je furlanska mrhovina,
Pettaros večkrat razlagal v pijani družbi    svojo    grenko usodo".
s tem opravičeval svoje ravnanje in    svojo    vest.
družinsko srečo, in če pijem, da si potešim    svojo    dušo, ali je mar greh na moji strani,
Ko je premagal    svojo    žalost, je šel v mesto.
poročil s Tržačanko, počasi zanemaril    svojo    govorico in svoje navade.
političnih nazorov zaradi tega ni menjal;    svojo    obrt pa je opravičeval s tem, da je
Augusta se vrne v    svojo    sobo, se zgrudi k svojemu otroku in
sedi žid Abraham Zambon, vlači venomer    svojo    uro iz žepa in sitnari nad šoferjem,
mogoče oblike, človek pa vzame brado v    svojo    dlan in razmišlja.
živi na njem in sleherni od njih ima    svojo    določno začrtano pot: rojstvo, jok,
skozi zid in si je ob tem zidu tudi    svojo    mlado glavo razbil.
Zraven pa je mislil na    svojo    domačijo, na svoje ljudi, na cerkev
Melinarjevi Nanci, pri kateri je doživel    svojo    prvo uro omame in spoznanja.
Ludvik je molče prenašal    svojo    bolečino in na vse svoje moči delal,
Bernard Tul je sklonil    svojo    osivelo plešasto glavo - bližal se
pretepal, če je pa slučajno vtaknil    svojo    debelo glavo v pastirski metež, so
se je spravil k Marjeti, ki je imela    svojo    bajtarijo za vasjo.
v cerkev, sta se pozibavala vsak na    svojo    stran; pri vsakem drugem koraku sta
Prijel je    svojo    glavo in jo zamajal - res, kako smešno
pleteno bluzo, ki je že zdavnaj izgubila    svojo    prvotno barvo in v veliko pretesen
zverinskega zločinca, ki je najmanj ubil    svojo    lastno mater ali pa rekel pol besede
zbudil, je bil popolnoma drug človek: vso    svojo    strahopetnost je tako rekoč prespal.
naravnost ubijal sojetnikom v glavo    svojo    nesrečo, ki ga je zadela tako nepričakovano.
Zdaj se vrne domov, v    svojo    rojstno vas, tam ga čaka mlin, ki mu
razložiti, toda potepuh se je bil potopil v    svojo    ušivo srajco, in tako je utihnil, se
so posedli po posteljah in udarili    svojo    večno »moro«.
se vrača kakor capin in razbojnik v    svojo    vas.
samo mene na priliko« in je povedal    svojo    zgodbo.
obrisal ustnice s hrbtom roke in začel    svojo    staro pesem:
Rajši grem domov v    svojo    domovinsko občino in bom tam živel
detektiv, in ker je bil razjarjen nad    svojo    lastno usodo, je dodal, da je žeparstvo
dima in Martin Jakončič je pograbil    svojo    culo in prazno ptičnico ter se skoraj
človek, ko se po dolgih letih vrača v    svojo    rojstno vas, pa čeprav je star, razcapan
zavrtel in iskal mesto, da bi odložil    svojo    ptičnico.
se je dvignil, je zagledal v tolmunu    svojo    podobo.
mestu, kamor je bil Martin položil    svojo    roko.
grofica dobra ženska, krasna ženska:    svojo    hišo je zapustila brezdomcem.«
človek, Prelogar, ki te sprejme pod    svojo    streho.
Položil je na skrinjo    svojo    culo in ptičnico ter sedel.
kmete, če so tu pa tam naglas izustili    svojo    misel.
Pologarjeva pestunja s solznimi očmi vezala    svojo    culo, pastir pa je veselo žvižgal k
Polglasno požvižgavajo predse    svojo    pesem in zidajo gradove v oblakih.
hrbtu in požvižgaval ter mislil na    svojo    Jero, ki jo je pustil doma nosečo in
Vse to je smatrala za    svojo   
in se v svojih mislih spet vračal v    svojo    vas.
In to    svojo    vrnitev je odlašal od spomladi do jeseni,
Prepeval je    svojo    pesem, ki ga je spremljala že toliko
dolgo, ko jim je na široko razložil vso    svojo    nesrečo, in povedal, da ne kani ostati
sicer verjamejo, kasneje pa se udajo v    svojo    usodo, ki je dandanašnji veliko lažja,
Ah, res, je začel Martin ponavljati    svojo    željo, če bi imel denar, bi kmalu rešil
v naročje, ga poujčkal in mu zapel    svojo    pesem.
utihnil šele takrat, ko je zagledal    svojo    izvoljenko: pred očmi se mu je stemnilo,
Vsak človek je ponosen na    svojo    zmožnost in svojo moč - in ta ponos
človek je ponosen na svojo zmožnost in    svojo    moč - in ta ponos razodevajo tudi kmetje
na vrateh njiv, samo da bi pokazal    svojo    moč.
pogovoril s komerkoli in mu zaupal    svojo    srečo.
Legel je po klopi in položil    svojo    glavo na Ernestova kolena.
se je grizel, potem je opravičeval    svojo    vest s tem, da je bil potreben, saj
zrasle peroti, da je lahko zaplaval v    svoje    sanje.
pripravljena, da bi ga sprejela pod    svojo    streho.
tiste vrste ljudje, ki veliko dajo na    svojo    obleko in svojo zunanjost, dokler se
ljudje, ki veliko dajo na svojo obleko in    svojo    zunanjost, dokler se jim godi dobro,
cesar pokliče, pojdi in pretoči zanj    svojo    zanikrno bajtarsko kri.
Bilo je sicer lepo stopiti na    svojo    rodno zemljo.
»Na, pij!« je dodal in pomolil Jakobu    svojo    čutaro.
Stara dva sta izginila v    svojo    sobo.
je snel zobovje iz ust, ga položil v    svojo    vojaško skledo in zalil z vodo.
Hösu je izmolil    svojo    molitev in poljubil škapulir, ki ga
In s tem je opravičeval    svojo    vest, ki ga je potem, ko je izpil dva
Hči nima časa za    svojo    bolno mater!
pestjo glavo v trebuh in če pahnem    svojo    babo skozi okno, tudi vem, kaj delam,
je zbezljal na vas in tam razlajal    svojo    bolečino in jezo kakor obrcan pes.
mrtvega pa samo smrt,« je vdano nagnil    svojo    drobno ptičjo glavo.
in okrog pasu; že dvakrat je bil vso    svojo    obleko izplaknil v reki, uši pa še
opoldne, ko je počival po delu, položil    svojo    plešasto glavo na kolena, da mu je
   svojo    ženitev je bil zelo ponosen.
lisjakovo vodo; stenice pa so imele    svojo    ljudovlado v postelji starega očeta
Z njimi sem doživljal tudi    svojo    pomlad: staro tepko pred našo hišo
Odpravil sem se na    svojo    vsakdanjo pot, to se pravi, da sem
tako nizko nadme, da je puhnil vame    svojo    sapo, nasičeno z ostrim vonjem po česnu.
kruhu in vodi, vrnil iz podzemlja v    svojo    celico - bilo je triindvajsetega maja
Ko je do kraja izčrpal    svojo    modrost, je povzdignil svoj glas v
Vsaka celica je pela    svojo    pesem: slovensko, nemško, italijansko,
Ustavim se in vidim v vodi    svojo    lastno podobo.
urah sem se v mislih vselej vrnil v    svojo    vas; ustavil sem se sredi poti, se
gnilega in pregrešnega gnezda, poviškal    svojo    kilo, krepko zategnil pas, pobral vrv
se je spenjal v hrib ves zatopljen v    svojo    grenko usodo, je na ozki zaraščeni
Tako je Venc Poviškaj    svojo    usodo tako rekoč zapečatil kar mimogrede.
spozabil, da je predrzno uporabil celo    svojo    prosto voljo, kar ima v nebesih kakor
človek vselej deležen, kadar uporabi    svojo    prosto voljo.
kilo, obesil«, je župnik obupano objel    svojo    lesketajočo se plešo, izustil najhujšo
ter se zatekel v    svojo    sobo.
mnenju preočitno razkazovali v cerkvi    svojo    zagorelo kožo; moža sta stopila v nasprotni
kljub temu tako pretresla, da je objel    svojo    plešo in iz dna srca še enkrat vzdihnil:
spozabil; kmalu bi bil potegnil iz žepa    svojo    štulasto roko in zaplaval z njo po
iz vaških nosov in vestno opravljal    svojo    zakonsko dolžnost, dokler se mu v jesenskih
njegovega obraza in izrekel o njem    svojo    sodbo.
šola je položila nanj    svojo    roko.
abecednik, iz katerega je Pavla pobrala    svojo    učenost - in Venček se je napotil v
kljub temu lahko kdor koli stresa nanje    svojo    objestnost, zaničevanje in zlobo.
fantje včasih radi dokažejo dekletom    svojo    moč s tem, da smrkavcem pošteno navijejo
vrnila domov, je Fratnik zbral vso    svojo    potrpežljivost in vzel Venčka še enkrat
Kakor hitro je oče vzel    svojo    roko z njega, je kar švignil kvišku;
in dognali, če je sposoben braniti    svojo    domovino.
pri vsakem koraku, s katerim dokazuje    svojo    zrelost, nekam nerodno pri duši?
pribil Izidor in tako krepko položil    svojo    koščeno roko Vencu na rame, da je ta
ker je Kočarica že večkrat dokazala    svojo    rodovitnost - saj je že pred zakonom
svojim solzam in toliko časa klical »   svojo    drago Maričko«, da se je Kočarica vdala
na hrbtu, se otožno zamisli in gre    svojo    pot.
Naslonil se je s komolcem na tram, objel    svojo    debelo glavo in gledal, kako se je
»   Svojo    klofeto pa le poberi, trapa,« je zakričala
odpeljal k »Trem kronam«, da položi    svojo    razbeljeno glavo v široko, toplo naročje
Šla je v    svojo    sobo, ugasnila luč in oblečena legla
je pomiril, napregel Mico, naložil »   svojo    staro«, sedel k njej in pognal.
Pavli in ji meni nič tebi nič poklonil    svojo    pravkar pobeljeno hišo.
razbohotile v cvet, tretje so čakale    svojo    pomlad.
Pavla je seveda potrebovala zase in za    svojo    družino vse prostore.
težavo in s hudim prepirom obdržala    svojo    sobo, na peči pa se je zasidral »zaspani
Venc je    svojo    posteljo samo toliko preložil, da je
Zanimala se je samo za    svojo    dušo in za vaške čenče.
s svojega gnilega ležišča, poviškal    svojo    kilo, krepko zategnil pas, pobral vrv
S te strani je Venc Poviškaj storil    svojo    dolžnost.
Na to    svojo    preteklost je bil zelo ponosen.
sobi in razmišljal ali bi nadaljeval    svojo    zgodbo o Vencu Poviškaju ali ne.
pravimo, šila in kopita, jih zmetala v    svojo    pisano košaro, pograbila locenj, stopila
Potem sta vlekla vsak na    svojo    stran trmasto in vztrajno toliko časa,
dneh ponudila svoji šolski tovarišici    svojo    izvežbano roko.
natočili vanje kropa in izginili vsak v    svojo    sobo, kjer so prhali, kihali, se usekovali,
je bedela Nanca, ki je tako samevala    svojo    poslednjo dekliško noč, čeprav je vedela,
seveda mučil stari Pečan: nategoval je    svojo    nagubano kožo na vse kriplje, zajemal
In Ludvik jo je, da bi dokazoval    svojo    ravnodušnost do Nance, večkrat sledil
Toda tudi Štefuc je imel    svojo    slabost.
Mešele pa je silil    svojo   , namreč »Buči, buči morje Adrijansko«,
zopet ...« je vzdihnil Kobilčer in objel    svojo    sivo glavo.
Pečan očitajoče dejal Nacetu in spustil    svojo    pijano glavo na mizo.
našem življenju, ki se peni in poje    svojo    pesem.
   Svoje    dolžnosti je opravljal, kakor mu je
Štefetu in Štefe je s tako silo iztulil    svojo    žalost v njeno uho, ki je bilo poraslo
Samo hip in že vse beži, vsak na    svojo    stran.
nageljnom za klobukom si lahko utira    svojo    pot.
Ko vsak odreže    svojo    razovnico, obriše koso in jo obesi
ko sem po petnajstih letih obiskal    svojo    rojstno vas na Tolminskem.
»To ni nič,« je dejala in stresla    svojo    drobno glavo.
je rekla in položila    svojo    koščeno roko na tilnik.
le prišel čas, ko je moral pokazati    svojo    barvo.
predpasnik, kakor bi hotela izbrisati    svojo    zanikrno, človeka nevredno preteklost
je zmajal z glavo, ‘vedel sem, da si    svojo    dušo do kraja ugonobil, nisem pa mislil,
Vsak ima    svojo    zgodbo, kdor je mrtev in kdor se je
pa je zmajal z glavo, se prijel za    svojo    muho in potegnil ustnico navzdol in
njegovem računu, ker jih mora vsak dobiti    svojo    mero in ker ne deli milosti, da bi
od koder je Obrekar poslednjič videl    svojo    gorečo domačijo, ki je bila zibelka
prstih, zdaj na petah in počasi vrti    svojo    nadišavljeno glavo kakor petelin na
mogočno, nato pa v časopisih občudovati    svojo    sliko in prebirati svoj govor.
razgreti obraz ter zaničljivo motri    svojo    družbo, a najbolj nesrečnega poštarja,
uniformi, skrušeno gleda predse, prestavlja    svojo    leseno nogo ter si venomer popravlja
Barbaron stisne zobe, pograbi    svojo    četrtinko in skozi dvokrilna vrata
metlo med kolena in spet zagrebe roke v    svojo    žimo na prsih ter se zastrmi čez cesto.
si po stari navadi kar glasno pove    svojo    bridko misel:
»Ka‐ka‐kaj!?« zakokodajsa Modrijan in potisne    svojo    okroglo plešasto glavo skozi okno.
Cene, z obema rokama visoko dvigne    svojo    težko brezovko ter jo nato z vso silo
Počasi preklada    svojo    veliko rdečelaso glavo z ramena na
trmasto krikne Žuželjčevka in vrže kvišku    svojo    rdečelaso glavo.
Zakaj si s kravo uganjal    svojo    trmo, a?
Z laktmi se upira v kolena,    svojo    kuštravo glavo drži v rokah in strmi
ozrla na skrinjo, ki je na njej imela    svojo    drobno šaro: molitvenik, škatlo s šivanjem,
videti prostrano čelo, v desnici drži    svojo    dvometrsko palico s kozlovim rogom,
se več kisal!« zarohni Lojz, spusti    svojo    težko pest na mizo in nato ropotaje
»Ti si, stara!« pozdravi Ustinar    svojo    ženo, kakor bi jo že čakal.
navdušeno pozdravlja Travnikarjev stric    svojo    mlado svakinjo.
Okrogličar izpuli    svojo    glavo iz gneče in jo potegne v kuhinjo.
Počasi zasuče    svojo    rdečelaso glavo ter gre z vprašujočim
»Albin, daj, zapiskaj na    svojo    preklemano kost, da bomo videli, če
»Boga mi!« vzklikne stric, naglo vrže    svojo    gorjačo na peč, prebode z očmi vsa
pa pograbi Žuželjčevko, ki si češe    svojo    uporno rdečo grivo.
Nato stegne    svojo    dolgo roko, objame Staneta okrog vratu
»Zdaj se tepemo za    svojo    zemljo!«
in s hrepenečim pričakovanjem gleda    svojo    sosedo.
»Po tem grlu hrani Hitler    svojo    laško fronto.
trije fašisti očka Orla, ki podpira    svojo    staro ženo, mlado Travnikarico z otrokom
jeklenosivimi očmi, kakor zver motri z naslado    svojo    žrtev, preden ji skoči za vrat.
»Ti pa    svojo    lastno mater!« takoj ostro odbije Dragarica.
zlije vase kozarec vina, nato stegne    svojo    dolgo roko, pograbi liter, trdo udari
Počasi zapre oči in nasloni    svojo    sivo glavo na široko sinovo ramo.
zadregi pogleda izpod čela, nato pograbi    svojo    torbo in pas ter krene iz kuhinje.
Tildica se opasuje, Sova ji da    svojo    bombo.
dva domobranca in pregledujeta vsak    svojo    brzostrelko, ki sta ju pravkar očistila.
Orel, se zresni in potegne iz žepa    svojo    debelo žepno uro.
nepremično stoji in napeto gleda na    svojo    uro.
Više in više dviga    svojo    razbrazdano, izsušeno in zagorelo glavo
Tudi Drejc ima    svojo    minersko četo ...«
Pograbi    svojo    brzostrelko s pograda in si jo vrže
Nato pokaže na    svojo    mrtvo ženo in reče z mirnim, jasnim
»Od tam bosta lahko gledala v    svojo    grapo ... in še naprej proti Soči ... proti
prebijemo iz obroča, temveč da izpolnimo    svojo    največjo nalogo! ...
nemškega vojaka, ki se že pripravlja na    svojo    tretjo žrtev.
Mučni polsen me je medtem zapredel v    svojo    mrežo kakor pajek muho.
neutrudni in neusmiljeni spomin odprl    svojo    debelo knjigo, ter mi pokazal mračno
zrušil na slamnjačo, da bi pomiril    svojo    naduho.
glavo na rame ter se otožno zamaknil v    svojo    mladost.
robantil po svoje, češ kaj bi drugim silil    svojo    sitnost.
Nato je položil    svojo    ogromno šapo na Justinovo ramo in ga
karabinjerjev, je stegnil vrat in vrgel kvišku    svojo    ptičjo glavo, potisnil spodnjo čeljust
ustavil na mostu, si pahnil na tilnik    svojo    čudno čepico s svetlim črnim ščitom
Počasi je začel dvigati    svojo    belo, poraščeno roko: dolgo je meril,
Z levico je držal na rami    svojo    rdečo zastavo, ki je bila vsa raztrgana
tem trenutku, a vendar je še gnala    svojo   .
mrtev, je spet zahlipala in dolgo zibala    svojo    težko glavo.
ko sem molila, sem venomer slišala    svojo    vest:
»Ti si lepo brišeš    svojo    butičko in si misliš:
fare?« je zagrmel in s tako silo vrgel    svojo    težko šapo pismonoši na rame, da je
»Jaz    svojo    misel povem kar naravnost, kakor to
naslonil na mizo in tudi sam vzel v dlani    svojo    debelo in zdaj že težko glavo ter se
Nato je stegnil    svojo    dolgo roko, preložil liter in počasi
dokler ni tudi sam segel na kolena po    svojo    uradno kapo ter si jo ogledal od zunaj,
pogledom pospremil klobuk, nato pa si je    svojo    kapo potisnil na kolena in si začel
Matic, a da kljub temu tudi on doživlja    svojo    smrt.
in ure stal stari Hotejec in držal    svojo    koščeno roko na Matičevem nizkem čelu.
stari navadi s kamenjem ugonabljal    svojo    silo, ki se je še nabirala v njem,
ponovil Matic in potegnil izpod pazduhe    svojo    palico.
namreč večkrat zravnal, da bi si ogledal    svojo    palico in da bi ugotovil, »na katerem
kar na Laznarjevem ovinku in strgaš    svojo    palico.«
je rekel Hotejec, očitajoče premeril    svojo    ženo in ji vzel otroka iz naročja.
»Naj kar gospod pogledajo v    svojo    pratiko!«
izbrali imena, je z veseljem odprl »   svojo    pratiko« in začel listati po njej,
»Že spet prodajaš    svojo    modrost!« je prhnil Ustinar.
Še boš strgal    svojo    palico.«
»Še boš strgal    svojo    palico,« je veselo ponovil Matic in
po skalah in cestnih ovinkih, strgal    svojo    palico in vneto bingljal z nogama,
tam - od daleč - oziral na svet, v    svojo    dolino, ki je bila kakor velikanska,
Zaničljivo je gledal    svojo    drobno ženo, ki se je majala na pragu,
nagnil glavo in od strani premeril    svojo    ženo, »vprašaj jih.
»Kar spravi    svojo    šaro.
Motril je    svojo    palico, da bi presodil, na katerem
Žuželjčevko, ki si je venomer potiskala roke v    svojo    bakreno rdečo grivo ter se majala z
Hotejec je vzel iz zapečka    svojo    temno rdečo blazino ter mu jo počasi
silnih konj, si je hladnokrvno rezal    svojo    pot ostro zakrivljeni zadnji krajec,
nato s spokojnim mirom nadaljevala    svojo    zmagoslavno pot proti odprtemu morju.
kakor prej hladnokrvno rezal skoznje    svojo    pot.
»Vsaka hiša ima    svojo   .
Ravničar je gnal    svojo   , kakor bi bil obseden.
pa ji je rekel, da mora vzeti v roko    svojo    žensko pamet in pripraviti Ravničarja
Razmišljal je samo o tem, kako bi uredil    svojo    domačijo, če Oti ne bi bila umrla.
Ravnici svoj kot, to se pravi, da je imel    svojo    sobo in da je živel z doto, ki mu jo
Vdal sem se v    svojo    usodo in začel kmetovati.
Položil sem    svojo    vojaško torbo in brzostrelko na klop
se po strmih škripajočih stopnicah v    svojo    čumnato in legel.
kako z diplomatskim mirom prikriva    svojo    imperialno zaničljivost in vojaško
zmrači in se pogleda ločita vsak v    svojo    smer.
je eden najmanjših narodov izpolnil    svojo    največjo dolžnost:
ne potrebuje nihče, ki je izpolnil    svojo    dolžnost, svobode in pravice pa mu
veš, da je naša hiša morala opraviti    svojo    dolžnost ...«
Nezakonska dekleta večkrat gredo    svojo    pot.
In Kadetka je prav gotovo šla    svojo    pot.
bila pristna, zakaj pogreznil sem se v    svojo    mladost.
tako hud udarec, da se je kar vdal v    svojo    usodo, kakor se v svojo usodo vda na
kar vdal v svojo usodo, kakor se v    svojo    usodo vda na dosmrtno ječo obsojeni
pa sploh ni, ker se je bil že vdal v    svojo    usodo in ker je nekako užival v nezaslišani
- Življenje neizprosno teče    svojo    pot.
lev po kletki in vedno hitreje vrtel    svojo    dolgo desnico po zraku, kakor bi z
debeluhu pamet, da bi ta čimprej opravil    svojo    dolžnost.
Vidiš, takole, - je pribil, pograbil    svojo    pisalno mizo in se z njo zaprl v kot,
Tako je izmenoma ponavljal in prignal    svojo    razovnico do brega.
pozabi, da življenje neizprosno teče    svojo    pot ... kakor Idrijca.
Oče je pristopil, spustil    svojo    veliko roko na Kadetkino glavo, jo
obrnil in se pognal po stopnicah v    svojo    čumnato.
nameril po stopnicah, da bi se zaprl v    svojo    čumnato, pa sem sprevidel, da bi bilo
videl in vse doživel, je mirno »kadil    svojo    pipico«, kakor pravimo tistemu podolgovatemu,
-    Svojo    imam, tvoje ne potrebujem! -
vdano čaka prve slane, ko bo izpihnil    svojo    trudno, toplo dušico ter nekje otrpnil
Pepč pa je visoko dvignil    svojo    kost, zakričal:
Peljala me je v    svojo    mračno, zatohlo čumnato.
bolj in bolj ječala, in jo peljala v    svojo    sobo.
za zaključek podrgnil z njimi še ob    svojo    napeto zadnjo plat.
Ded je potegnil    svojo    veličastno pipo iz ust in se pripravljal,
prikimal, stopil v vežo, segel v zaboj pod    svojo    velikansko mizo in prinesel zdravniku
je zagrmel ded in grozeče dvignil    svojo    mogočno pipo.
vojaški zdravnik pa je že spustil na mizo    svojo    okroglo glavo in hrkal kakor vodovodna
Testen si je v zadregi začel brisati    svojo    zveriženo plešo.
narodi bolj ali vsaj drugače ljubimo    svojo    domovino, kakor jo ljubijo veliki.
Naj prostranost bobni in poje    svojo    mogočno pesem, resnična lepota tiho
   Svojo    domovino poznamo, kakor poznamo obraz
»Veš, Zavoglar je gnal    svojo    in trdil, da je tudi Jugoslavija država.
Ozira se za otroki, ti pa gredo    svojo    pot, kakor da ga ni.
ljubezen tako obsedla, da je zavrgel    svojo    puško in pograbil tujo, počasi spoznal,
Zlagala sem se ji, in to laž vzamem na    svojo    vest.«
Tinka pa na vse načine izkazuje Paziju    svojo    ljubezen; vlači ga za rep in stiska
tako zasmili, da leže k njemu, položi    svojo    glavico nanj ter ga boža in mu v svojem
bajtarja Žuželjča, ki je prignal mimo    svojo    kravo:
vedno niže in ki je skoraj že zavil    svojo    plešasto glavo v časopis.
počasi pove Žuželjč in še z roko pokaže    svojo    Ciko, češ, saj vendar vidite.
karabinjerjev, je stegnil vrat in vrgel kvišku    svojo    ptičjo glavo, potisnil spodnjo čeljust
ustavil na mostu, si pahnil na tilnik    svojo    čudno čepico s svetlim črnim ščitom
Počasi je začel dvigati    svojo    belo, poraščeno roko: dolgo je meril,
Z levico je držal na rami    svojo    rdečo zastavo, ki je bila vsa raztrgana
   Svojo    pesem so drobili v hitrem in odločnem
Sklonila je glavo in resno presojala    svojo    postavo.
Venček je že pobral    svojo    puško, da bi stopil iz gozda, a prav
»Pa si jo zdaj zadel --    svojo    čapljo?«
zabrundal stric, a je takoj pograbil    svojo    gorjačo in se spustil v vas.
Pismonoša je pobral    svojo    uradno čepico, ki se mu je bila zakotrljala
In nemara je zdaj prišel čas, da bi    svojo    moč začel drugače obračati?«
Sklenil je, da bo    svojo    moč res začel uporabljati bolj pametno
kaj primernega, da bi lahko pokazal    svojo    moč.
»In    svojo    moč?«
začel?« je zagrmel kovač, odpahnil    svojo    mizo in vstal.
sam pograbil za kladivo ter pokazal    svojo    spretnost in moč.
Tudi on je krščanska duša, čeprav ima    svojo    pregreho!
Spoznala je    svojo    bridko pomoto; medvejke je bila nabrala
Učiteljica pa je medtem tudi spoznala    svojo    pomoto.
Ljubimo    svojo    domovino!
- Kdaj pa? - je obrnil vame    svoje    debele, mokre oči.
skrivalo listje, pozimi pa je kazal    svojo    grdo, zarjavelo koso.
do kraljestva starega Berta, ki ima    svojo    hišico in svoje njivice prav na vrhu
zagledal    svojo    mater, ki mi je nagajivo požugala in
dovolj prostorna, da je v njej nosil    svojo   
kje prodajajo zvonce, mu je položil    svojo    edino šapo na rame in ga začel pehati
rekel župnik, ko mu je bil povedal    svojo    misel, da bo skočil z zvonika in tako
ki si med koreninami in kamni utira    svojo    pot do blagega studenca.
molče spustil k njim na klop, stisnil    svojo    paličico med kolena in obsedel kakor
čutil, da je treba nekaj reči, zato je    svojo    kost odmaknil od debelih ustnic in
hudiču!« je zarohnel Okrogličar, stegnil    svojo    težko roko, jo položil Arnacu na drobceno
velikanskemu črnemu okostnjaku, ki je izgubil    svojo    lobanjo in je zato z razširjenimi rokami
Štirje nesrečniki so se napotili vsak v    svojo    smer, ženske so izginile v hiše, moški
slehernem zvezdnem utrinku tiho izgovorim    svojo    najglobljo željo, je moja preplašena
dan življenja, ko se je odpravil na    svojo    poslednjo pot - v svoj prvi boj.
sajastemu skledniku, snel z žeblja    svojo    staro avstrijsko vojaško čutarico in
skoraj z obema nogama v grobu, samo na    svojo    prvo misliš!
se je obrnil in se nehote zamaknil v    svojo    ženo, ki se je sklanjala nad ognjiščem,
kajpak... tisti prekleti Kajpak kleplje    svojo    koso.
sama smrt sedla vrh gore, položila    svojo    velikansko koso čez vso dolino in jo
Toda ko bom napisal    svojo    zgodbo, se bo tudi to res zgodilo,
ustnice, da bi po stari navadi zažvižgal    svojo    angleško popevko, ko je kakih petdeset
na isti večer, ko je Temnikar šel na    svojo    poslednjo pot!...
ni vedel, kdaj je začel požvižgavati    svojo    staro angleško popevko.
Peter Majcen je zažvižgal    svojo    angleško popevko in krenil naprej.
Obrnil se je in naveličano odnesel    svojo    kosmato glavo za vogal, z repom pa
priprta vrata je iz teme iztegovala krava    svojo    debelo glavo.
Uprl se je na    svojo    palico in se pognal iz blatnega jarka.
gledalo v modro nebo in zveneče mrmralo    svojo    pesem brez besed...
nje stal okameneli hudi čas in držal    svojo    težko roko na kazalcih.
Jernej se je bil odločil in je moral na    svojo    pot.
dopovedovala, da je Jernej moral na    svojo    pot.
Pusti ga, ker mora na    svojo    pot!«
Položila mu je    svojo    raskavo, a skoraj prozorno starševsko
sprašujem...« je odgovoril starec in mu položil    svojo    veliko roko na glavo.
je rekel in spet ljubeznivo položil    svojo    veliko roko na otrokovo glavo.
Vtikal je    svojo    debelo roko v razpoke v zidu, pod nizko
človek starejši... eh, kaj bi: vsak ima    svojo    lastno povest, zakaj naj bi potem še
človek na svetu samo zato, da doživi    svojo    povest!«
Peter Majcen se je vrnil v    svojo    sobo.
pa je stal starec in oznanjal v noč    svojo    bridkost.
Zbral je vso    svojo    voljo in se zamaknil po drevoredu.
Majcen in nato nehote glasno povedal    svojo    misel:
Hitro je vzel iz ust    svojo    kepo, se odkašljal, pomlel s čeljustmi
nagnil in spet prav počasi spustil    svojo    slino v tolmun.
odločno rekel in mi pomolil pod nos    svojo    ostudno kepo prežvečenega tobaka.
nikomur, zakaj če jih povem, bodo izgubile    svojo    moč in ne bom mogel odgnati smrti od
Stopim v    svojo    sobo, obstanem in čakam.
»Saj pravite, da ima vsaka stvar    svojo    zgodbo.«
»Prav vsaka stvar ima    svojo    povest.
Na    svojo    iznajdbo je bil tako ponosen, da je
rekel stari mornar Andrej in odtrkljal    svojo    pipo ob dlan.
kratko kot dolgočasno,« je zamrmral v    svojo    pipo stari Andrej, zmajal z glavo in
ju je velika želja, da bi obdelovala    svojo    kmetijo.
poginule živali in z njimi je gnojil    svojo    prst.
Pécuchet mu je povedal    svojo    zgodbo, ki se mu je zdela veliko resnejša,
bili vdelani v skalo kot diamant v    svojo    ovojnico.
je tako kot notranje morje, ki ima    svojo    bibavico, svoje viharje.
Pécuchet je glasno razpredal    svoje    misli.
Pustila sta Germaino, ki je objokovala    svojo    nesrečo, medtem ko jo je gospa Bordinova
salon, se usedla nasproti, vsak na    svojo    stran kamina, vzela knjigo v roko in
pisatelj briše delo, če v njem razgrinja    svojo    osebnost.
Pécuchet je zaradi tega pozabil    svojo    iztočnico.
pretehtal vse argumente in obžaloval    svojo    slabost.
Res je, da je zanemarjal    svojo    dolžnost, da je včasih samo nadzoroval
Izrabil jo je za    svojo    slavo.
hoče’, kot pravi Helvétius, ‘spremeniti    svojo    postavo’, kot pravi Vattel, ‘upreti
dogovor, s katerim posameznik odtuji    svojo    svobodo.
Pécuchet je še vedno nameraval prikrivati    svojo    dogodivščino s služkinjo.
vedri vode, potem pa oddrvela vsak v    svojo    sobo.
prevzel vidno ovojnico, je pokazal    svojo    substancionalno združitev z naravo.«
»Dokler gre narava    svojo    pot, nihče niti ne pomisli na to, toda
»Zlorablja    svojo    moč, to pa je slabo.«
Victor se je zabarikadiral v    svojo    sobo.
   Svojo    vlogo je spet prevzel razum, logika
imam rad svoje mišice, svoje srce,    svojo    voljo, svoje dihanje.
Vsak ima    svojo    pot.
je kot pes godrnjajoč lezel nazaj v    svojo    uto.
srečni, ker so storili dobro delo,    svojo    vest pa sem tolažil, da bom, pač dajal
Seveda sem se kar hitro vživel v    svojo    vlogo, čeprav se mi je vse skupaj zdelo
Porinil sem    svojo    kramo globoko noter v senožet pokošenega
neusmiljenih komarjev, brenčečih kot ponavadi    svojo    moč usode.
kako kolje ogabno pošast, da bi rešil    svojo    lepotico.
izkoristili take arhitekture samo za    svojo    zaščito in obrambo.
Tistega dne sem napisal    svojo    prvo pesem.
vse na svetu imajo tudi ti gorjanci    svojo    zgodovinsko funkcijo in se pojavljajo
napad naslednjega dne in načrtoval    svojo    obrambo.
ostal pri miru, to ima vsekakor tudi    svojo    dobro stran, pravzaprav po vseh tistih
Po zmagi so v Kurdistanu ustanovili    svojo    lastno vlado in vojsko.
omejeni konformisti oziroma prodati    svojo    dušo.
tako nekako kot letališka pista in to    svojo    odtujenost tudi prenaša na popotnika.
čez ravno puščavo, vsako vozilo išče    svojo    pot, kakor najbolje ve in zna.
Dejstvo, da mnogo tistih, ki gredo    svojo    pot končajo v ruševinah, ne pomeni
Vsak mora najti    svojo    pot, pa čeprav ta vodi skozi druge
računati, in potem spet nazaj v tisto    svojo    samoto.
morem voziti bicikla in bojim se za    svojo    pamet.
življenje kot vsi ostali in opravlja    svojo    funkcijo predvsem kot vodja ceremonij,
Za    svojo    nalogo ne potrebuje nobenega posebnega
nedostopno, lahko pa vsak sfantazira    svojo    razlago.
taborišča v Pakistanu, potem gredo nazaj v    svojo    sveto vojno ‘proti napredku in pravičnejši
taborišču, kjer sem iskal možnosti za    svojo    namestitev.
da se spočijejo, preden nadaljujejo    svojo    pot v bolj urejene kampe v dolini,
Če Evropejec zamenja    svoje    kavbojke in majico za njihov dželab
Eto, spet imajo    svojo    sveto vojno.
podporo prebivalstva in opozarjali na    svojo    prisotnost s sabotažami, ki pa zaradi
organiziranih Afgancev, ki so imeli za    svojo    versko dolžnost sodelovati v uporu,
ga moral zagrabiti kot Martin Krpan    svojo    kobilico in ga z vso kramo vred prenesti
bilo videti, da je prenehal opravljati    svojo    funkcijo, ženski pa se je razodel z
Ko sem odprl    svojo    medicinsko škatlo, ki mi jo za vsako
Tam sem kot še nikdar poprej začutil    svojo    tujost, odtujenost od sveta in samega
vseh barvah kot božje oko, ki odseva    svojo    podobo...
stoletniki in tudi stopetdeset letniki za    svojo    visoko starost zahvaliti vodi, ki izvira
katerem večina kot barbari prodajamo    svojo    dušo za udobje in neko iluzijo varnosti.
bi od gnusa utegnil strgati dol tudi    svojo    kožo, to pa res ne bi imelo pravega
Tedaj sem jim ponudil    svojo    kri, kar pijte banda, jaz to lahko
prvi vasi sem prvemu človeku pokazal    svojo    zadevo in zaprosil za veliko posodo
živeli izolirano, nikogar niso pustili v    svojo    zaprto družbo v gorah, tako je zdaj
malih žepnih gorskih kraljevin povečal    svojo    oblast na področje, za dvakrat večje
cesarja in na njegovo mesto postavili    svojo    majoreto.
točkah, v katerih je Tibet priznal    svojo    kapitulacijo in izgubo neodvisnosti.
prve dni zahtevala 2000 ton ječmena za    svojo    prehrano.
blizu in daleč kot Ježuščka, zavitega v    svojo    visečo mrežo, včasih se mi je zdelo,
novem letu, ko sonce spet pridobiva    svojo    moč, ga ožive množice romarjev iz vse
Kalkuti, ki sem ga ustavil, potem ko je    svojo    družino kar se da hitro popeljal skozi
bi se fantje na romanju spomnili na    svojo    spolno potrebo in si zaželeli deklic,
da sem bil ves navdušen - imam sobo,    svojo    sobo, prvič, odkar sem zapustil svoje
Ujel je    svojo    ribo (mene), sedaj ima denar, prinesel
Pod    svojo    oblast je želel spraviti ves naseljeni
jih je speljeval eno proti drugi v    svojo    korist.
kupi mrličev naraščali, ni podvomil v    svojo    samozavest.
tako okrepil, da je moral pokazati    svojo    moč Šivi.
Imejte    svojo    ritualno cunjo z mojim egoističnim
zaklenjeno ograjo in drevo na ulici privezal    svojo    visečo mrežo in se olajšano zvalil
dežel, ki so simbolično stresli vsak    svojo    pest zemlje iz svoje domovine v veliko
zjutraj se je počasi tajala in pošiljala    svojo    sladko energijo v vesele možgane.
celico kot so v zaporih, pogrnil sem    svojo    staro spalno vrečo in se začel spuščati
ki ji jo lahko dovolimo, tako kot si    svojo    dovoljujemo tudi Evropejci.
pisarnah, potem ko sem zadnji večer vzel    svojo    prvo pomirjevalno tableto, ker me je
sem jim obljubil, da bom jedel samo    svojo    salamo in sir, niti ko sem enemu od
drevesa nad vasjo sem si naskrivaj obesil    svojo    visečo mrežo in od tam iz ptičje perspektive
pospala, potem je potegnil na plan    svojo    pipo, in čez deset minut priprav in
ljubezni in bratstva, tu doživljali    svojo    superiornost.
Začutil sem    svojo    naivnost in obmolknil.
demistificirane, so v Kampučiji našle    svojo    najbolj vulgarno manifestacijo.
Pol Potovci so si za    svojo    homogenizacijo naroda zamislili tri
bicikel bi nahranil in ga dal spati v    svojo    posteljo, sam pa bi se ulegel na tla.
V požrtvovalnem delu vidijo    svojo    identiteto, brez tega jih ni.
Vsaka misel ima    svojo    energijo in zato tudi posledice.
ostali svet smo tudi Slovenci ujeti v    svojo    ozko realnost. tako stvarnost nam dajejo
   Svojo    prisotnost duhovi manifestirajo z ustvarjanjem
sprejme takšnega, kakršen je, nudi mu vso    svojo    ljubezen in to so za otroka najboljši
samo ob ponovnem stiku in zaupanju v    svojo    versko tradicijo.
njim propagirali budizem, reševali    svojo    rezervno kmetijsko armado revolucionarnih
spretno organizacijo vojaškega aparata v    svojo    korist kot običajni diktatorji, ki
Vsak verni državljan naj bi čutil    svojo    identiteto, predvsem kot folklorno
Vsak romar skozi življenje mora najti    svojo    pot odrešitve.
Pustil sem razumu    svojo    pot in se udobno nasajen na noge prepustil
V kamnu sem razbral celo    svojo    ostro gubo med očmi.
preskrbljeni in prijazni in ponosni na    svojo    nenavadno bogato kulturo, ki ne samo,
Kmalu zatem so Balijci izgubili    svojo    kraljevsko družino.
Banjar vodi    svojo    banko, ki posoja posameznikom denar
Vse več članov    svojo    prisotnost nadomešča z denarnimi prispevki.
Vsaj deset me jih je povabilo v    svojo    hišo.
in s tem, ko sem odprl srce za tisto    svojo    celico, za svojo situacijo, sem odprl
odprl srce za tisto svojo celico, za    svojo    situacijo, sem odprl samega sebe.
Vsak ima    svojo    pot.
se znajde tako, da vsako leto odvrže    svojo    kožo z vsemi pripomočki, kot so klešče,
Vso    svojo    mladost sem delal koče po gmajnah za
jesti posteljico, potem ko je opravila    svojo    funkcijo raketne rampe za lansiranje
Sedaj ujčkam    svojo    hčerkico in bi tako rad, da bi naju
ker so predvsem zaljubljeni in iščejo    svojo    drago, ki že ve, zakaj se gre vse te
bolj luksuzne dobrine, pa prodajajo    svojo    delovno silo tudi okoliškim farmarjem.
Sami si kreiramo    svojo    realnost, tako v Avstraliji kot v Evropi.
Vsak grič je imel nekoč    svojo    legendo, ki so nastale v času sanj
duši sem bolan, vse bolj se zapredam v    svojo    norost... in zato sem prišel k vam, predvsem
izreče ali zasnuje v duhu, sam vzpostavi    svojo    lastno resničnost:
preden je strast <la passion> odigrala    svojo    vlogo.
sramoval razmerja s služkinjo in omenjal    svojo    hčer kot ”nečakinjo“.
izgubljajoč s tem svoje notranje bogastvo,    svojo    subjektivnost - kot Hegla razume Kierkegaard?
Le kako sem jo mogel izgubiti,    svojo    vodnico!
človeškost, spomine, misli, čustva, vso    svojo    preteklost?
Harding reči, da človek v zameno zase, za    svojo    izgubljeno glavo, namesto svojega jaza
pridobi ves svet, če pri tem izgubi    svojo    dušo.
govori o nevarnosti, da človek izgubi    svojo    dušo, ne glavo - duša pa ni isto
Tisto zrcalo, v katerem lahko uzremo    svojo    glavo, svoje oči, svoj nos, svoje roke...
predvsem o tem, kako naj človek preseže    svojo    določenost v prostoru in času, da bi
nekaj trenutkov ustavi, se nasloni na    svojo    sprehajalno palico, okrašeno z izrezljanim
drugega, pozabil pa prvega: kdor želi    svojo    določenost v času in prostoru preseči
Aristotelovimi mislimi o času začenjam tudi    svojo    novo knjigo, zato sem prevedel tisti
premišljeval, katere knjige bom vključil v    svojo    knjigo, in prišlo mi je na misel, da
ko sem te poslušal, kako žaluješ za    svojo    drago, sem pomislil: morda pa se ti
speši korak - kakor da hoče preteči    svojo    senco - tako da ga mojster komaj dohaja;
bolj razumljivo, zakaj je Aristotel v    svojo    definicijo časa vključil odnos med
Mojster nasloni ob steno    svojo    sprehajalno palico s ptičastim ročajem...
izmeri svoj velikanski svet, če uporabi    svojo    sijajno pamet!
”Sloveni, certo...“ čolnar povzame    svojo    beneško vižo.
Jezus na    svojo    zadnjo noč bedi kot žalosten ptič v
hrepenenju zemeljske ljubezni našla    svojo    nebeško dušo, Magdaleno, ki je iz Njegovih
Newton te predstave ne bi sprejel za    svojo    - da je absolutni prostor enakomerno
ni mogel ubraniti skušnjavi, da bi    svojo    fiziko podprl z metafizičnimi ”hipotezami“.
eden glavnih razlogov, da je Newton v    svojo    filozofijo narave uvedel metafizično
trditvijo, da ima vsak prostor (tudi prazen)    svojo    ”obliko“, namreč svojo značilno topologijo,
(tudi prazen) svojo ”obliko“, namreč    svojo    značilno topologijo, od katere so odvisne
Mojster namršči    svoje    košate obrvi, mladenič otrpne v pričakovanju.
pred kaminom in si malce živčno češe    svojo    mehko brado.
se mesec približal na doseg roke in    svojo    srebrnobelo svetlobo razlival čez vesoljno
gotovo drži, vendar ima forma sama neko    svojo    ”formalno“ oziroma ”čisto“ vsebino,
Ampak saj ste rekli, da je Husserl    svojo    fenomenologijo časa pojmoval kot neodvisno
v pozdrav, tokrat je oblečen spet v    svojo    vsakdanjo kmečko opravo, ponošeni suknjič
”spacializira“ ter s tem domnevno izgubi    svojo    bistveno in specifično lastnost: usmerjenost.
pospešeno - spreminjati mora namreč    svojo    hitrost, da bi se sploh oddaljil, pa
hitrosti telesa, ves čas pa spreminja    svojo    smer... in zato se Einsteinova splošna
gibajoče se telo in tudi vsak žarek    svojo    lastno geodetko - tj. najkrajšo svetovnico
ameriški fizik John Wheeler, ki je    svojo    teorijo imenoval ”geometrodinamika“
zdaja, ki ga zavest doživlja kot    svojo    sedanjost; tako je na primer Kristusovo
Vse ima    svojo    uro, vsako veselje ima svoj čas pod
to, da ima vsaka vrsta svoj čas in    svojo    uro pod nebom.
Angel si spet natakne slamnik na    svojo    že precej plešasto glavo in se zadovoljen
imajo, tako kot vsi drugi simboli,    svojo    moč, ne smemo pa jih jemati dobesedno,
vpeljuje kot sogovornika, da bi mu izkazal    svojo    hvaležnost in spoštovanje.
Cecilija danes pripelje na obisk tisto    svojo    kolegico, Japončico...
Cerkev se je namreč zbala za    svojo    oblast!
njegovem primeru je tako, toda Bruno je za    svojo    resnico umrl v ognju... ker je hotel,
filozofi, ki so našli to enost, so našli    svojo    prijateljico Sofijo.“
dogmata Teophilus (”Nadaljuj torej    svojo    razlago, Teofil“) ne more povedati
Komu naj povem    svojo    molitev?
sveta katoliška Cerkev pozabljala na    svojo    svetost) - in ravno ta izključna zahteva,
isl.], pri čemer so ”   svojo    bolno domišljijo pripisovali Svetemu Duhu“
Mz 9, 13) Bog pravi Noetu, da bo    svojo    mavrico postavil na oblake; toda to
je še premlad, naj si kar sam najde    svojo    vero... jaz pa moram zanj pripraviti
Bruno spet sedi za    svojo    pisalno mizo, zdaj pred njim ni več
Bennett navezuje    svojo    ”metafizično zgodbo“ o Spinozi na misel,
Bennett skuša    svojo    rešitev problema podkrepiti z dodatno
”evklidske“ (torej da sicer spreminjajo    svojo    obliko in lego, ne pa tudi svoje ukrivljenosti),
V sholiji, kot ponavadi, Spinoza    svojo    zamisel ”ideje duha“ še dodatno razloži:
mišljenje, ”zave“ sama sebe, tj. spozna    svojo    neodvisnost od telesne snovnosti faset...
mlinsko kolesje; potem se vrne k jezercu,    svojo    vetrovko pogrne na obrežno mahovje
Zdi se mi, da je slutil    svojo    temno usodo že takrat, ko je v Hiperionu
tako, da bi v duhu ”ukinil“ naravo,    svojo    ”drugobit“, kakor se to zgodi pri Heglu;
”negaciji negacije“, spet ”ukinila“    svojo    drugost in se spoznala kot duh; pri
da si pravolja v njem zoperstavlja    svojo    lastno naravo.
vseh rečeh tega sveta in samo čaka na    svojo    osvoboditev“ [289], metafora zanjo
zanj, naj ga pritegne in spozna kot    svojo    last; in Modrost, zapuščena, objokuje
Vendar si zatem dobro ogledaš    svojo    novo ribiško palico (recimo, da bi
Še več: antropično načelo izgubi    svojo    razlagalno vrednost (npr.
medgalaktični praznini, uporabljajoč za    svojo    ”psihosfero“ zgolj vesoljna energijska
Očetu pošlje na zemljo Svetega Duha,    svojo    tretjo osebo - toda krščanstvo skuša
Naj    svojo    poanto ilustriram z nekim izmišljenim
očitano, da poslanci opozicije temeljimo    svojo    razpravo predvsem na tistem, kar je
neke omejitve, ker bi sicer šlo vse    svojo    pot.
katerih sodelujeta odnosno uveljavljata    svojo    vlogo.
Kmalu zatem je dobila    svojo    univerzo.
in stroka pa gresta velikokrat vsak    svojo    smer.
določenih zakonih zato, da končno tudi    svojo    obveljavi.
in je verjetno tudi močno precenil    svoje    diplomatske spretnosti.
Slovenska vojska bo morala kmalu izpolniti    svojo    prvo pravo obveznost do zveze Nato.
pripravljene načrte in zamisli, kako bodo    svojo    organizacijo še okrepili, ji dali še
kandidat Miroljub Labus, nato pa ustanovil    svojo    stranko.
tistih novotehnoloških podjetij, ki so    svojo    kariero začela z montažo računalnikov
najboljših na stari celini in naskakovala    svojo    že tretjo evropsko krono.
zato bom morala v boju z njo iskati    svojo    prednost v hitrih disciplinah, kjer
poslal čestitko, ko je ta ustanavljal    svojo    HDZ.
Vsak, ki je pripravljen darovati    svojo    kri za možno kasnejšo presaditev kostnega
toliko tisoč ljudi pripravljenih dati    svojo    kri in kostni mozeg, da bi vas lahko
V Sloveniji ste vso    svojo    kariero imeli veliko nevšečnosti, da
Zato lahko tako sedaj nosim v sebi    svojo    bolezen.
Mozart ni bil tak, da bi tu    svojo    žalost razlagal na dolgo in široko.
da se veselimo življenja in živimo    svojo    (nam dano) usodo.
poskušala vložiti ves svoj trud in    svojo    moč.
sem imela občutek, da sem prišla v    svojo    družino; vsi so bili odprti tako kot
V neokolonialnem razmerju dobite    svojo    nacionalno zastavo, nacionalne simbole
Ima    svojo    dolgo zgodovino in izrazne oblike.
Kamorkoli grem, moram upravičiti    svojo    človeškost.
imeli nič in tudi nobenega vpliva na    svojo    usodo nismo imeli.
ljudstvom podpihuje Karlstadt, nadene    svojo    meniško kuto in pohiti v Wittenberg.
Prijateljem je    svojo    odločitev, da se poroči s Katharino,
čutim ne mesene ljubezni ne vročice, a    svojo    ženo obožujem.«
Luther je imel še druge razloge za    svojo    odločitev: Po eni strani je hotel svojim
Karel V., trpeč za putiko, obžaloval    svojo    blagost do reformatorjev: »Bila bi
svojega sovraštva do judov ni vključil v    svojo    teologijo.
   Svojo    dušo je priporočil Bogu: »Če je to
na tak ali drugačen način poiščemo    svojo    pravico.
naftalina, da tudi na tem dosežejo    svojo    satisfakcijo, materialne koristi in