Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPže2 (399)


   Svoje    sestre se sploh ni spominjal, razen
Spominjal se je    svoje    takratne misli: s tem revežem je konec.
Ko pa bi se raja nekako zavedala    svoje    moči, bi se ji ne bi bilo treba skrivati.
»Zadnjič sem ga nosil na pogrebu    svoje    svakinje.«
je bil še enkrat privlačnejši zaradi    svoje    očitne nekoristnosti, čeprav je lahko
zvezka in zaman skušal pregnati glas iz    svoje    zavesti.
Winston mogel kako odkrižati Katarine,    svoje    žene.
pred mnogimi leti namerno izriniti iz    svoje    zavesti.
Predvsem pa se je spominjal    svoje    nenehne lakote in divjih, umazanih
vodi vojna, so se spremenili po vrsti    svoje    pomembnosti.
letalo, ki bi bilo tako neodvisno od    svoje    baze kot plavajoča ladja; drugi raziskujejo
zdaj, tega se dobro zavedam, se oklepaš    svoje    bolezni pod vtisom, da je vrlina.«
Zavedal se je    svoje    grdote, neprivlačnosti, svežnja kosti
zgubijo psi zaradi prizadete škode nekaj    svoje    posebnosti kot psi, ne kot konji?«
zaradi prizadete škode zgubijo nekaj    svoje    posebnosti kot ljudje?«
Ismenijeva ali katerega drugega bogatega in    svoje    moči se zavedajočega moža.«
mu ne more dovolj posvečati; zaradi    svoje    pravičnosti se z državnim denarjem
poskrbljeno, dokler v ničemer ne pozabi    svoje    naloge.
zaslužek, če ne črpa vsak posameznik iz    svoje    posebne spretnosti, temveč, če dobro
opravljala svojo nalogo, če bi bila oropana    svoje    sposobnosti?«
naloge dobro opravlja, če je oropana    svoje    sposobnosti, ali jih ne more?«
nikakršne jeze; on ve: ko nekdo zaradi    svoje    skoraj božanske narave nepravičnost
dobrine, ki črpajo svojo vrednost iz    svoje    narave in ne iz zunanjega videza: zato
Ti prodajajo uporabo    svoje    telesne moči, in ker pravimo plačilu
pesniki pravijo, da slabi ljudje zaradi    svoje    nesreče zaslužijo kazen in da jim bog
dnino garal bi pri živih, možu brez    svoje    zemlje, ki samemu prede za hrano,
poglabljal v slabše, ker to sovraži iz dna    svoje    duše - razen če bi kdaj šlo za šalo.«
prišel v naše mesto mož, ki bi zaradi    svoje    mnogostranske sposobnosti vse znal
takšne umetnike, ki lahko iz narave    svoje    duše sledijo vsemu v bistvu lepemu,
vse zvijače in se lahko zmuzne zaradi    svoje    okretnosti skoz vsako luknjo, samo
potem najprej sicer omehča pogumni del    svoje    duše, kolikor ga ima, kot železo in
Pri ustanavljanju    svoje    države sta se namreč razumela v tem,
prejšnje besede: čuvar naj ne išče    svoje    sreče v tem, da neha biti čuvar.
saj se sicer ne bi drznili pustošiti    svoje    rednice in matere!
Spomnimo se samo    svoje    prejšnje trditve, po kateri ljubijo
- ali misliš, da bi ga bil ta sredi    svoje    slabe okolice pripravljen poslušati?«
»Če pa bi tak človek zaradi    svoje    dobre narave in notranje sorodnosti
božanskega v sebi in nikoli ne izgubi    svoje    moči.
in jih prisiliti, da vperijo žarek    svoje    duše navzgor in se zazrejo v pravir
»O državi si rekel - očitno na koncu    svoje    razprave o njej - približno isto kakor
potem pahne na vrat na nos s prestola    svoje    duše, ves v strahu, častiljubje in
Na prestol    svoje    duše postavi dobičkaželjnost in pohlep,
zapusti državo - tako kakor oče nažene iz    svoje    hiše sina z njegovimi nadležnimi pivskimi
in si jo temeljito ogledamo, ne bomo    svoje    sodbe izrekli prej, dokler si je v
že prej govorili: mož postane zaradi    svoje    tiranske oblasti čedalje bolj nevoščljiv,
Asklepij, in ali je zapustil kakšne učence    svoje    zdravniške šole, kakor si je bil ta
sodobnike, da niso sposobni upravljati ne    svoje    hiše ne države, če se pri njih ne izobrazijo.
pesništvo, dokler je takšno, izgnali iz    svoje    države.
’misleci skrbno raziskujejo vzroke    svoje    revščine‘ in tisoč podobnih - so dokazi
propade zaradi nepravičnosti kot zla    svoje    duše.
katerih so nekateri postali slavni zaradi    svoje    zunanjščine: lepote, moči in bojevitosti,
sovraštva do človeškega rodu se je zaradi    svoje    nekdanje usode odločila za orlovo
prva izbirala; tako je bila vesela    svoje    izbire.
Kdor se loči od    svoje    žene, naj ji dá ločitveni list.’
Jaz pa vam pravim: kdor se loči od    svoje    žene, razen če zveza ni bila zakonita,
»Glejte, da    svoje    pravičnosti ne boste razkazovali pred
in palico, kajti delavec je vreden    svoje    hrane.
pa vam pravim: kdorkoli se loči od    svoje    žene, razen če zveza ni bila zakonita,
naj ne hodi dol, da bi kaj vzel iz    svoje    hiše; in kdor bo na polju, naj se
pride tat, in ne bi pustil spodkopati    svoje    hiše.
Pojdi v miru in bodi ozdravljena    svoje    nadloge!«
»Kdor se loči od    svoje    žene in se oženi z drugo, prešuštvuje
Boga, iz vsega svojega srca, iz vse    svoje    duše, z vsem svojim mišljenjem in z
Rešitelju, ker se je ozrl na nizkost    svoje    dekle.
usmiljenje našim očetom in se spomnil    svoje    svete zaveze, prisege našemu očetu
bodo ljudje sovražili, vas metali iz    svoje    skupnosti, sramotili in vaše ime zavrgli
Brisala jih je z lasmi    svoje    glave, jih poljubljala in mazilila
pride tat, ne bi pustil spodkopati    svoje    hiše.
»Žena, rešena si    svoje    bolezni.«
Mar more vdrugič v telo    svoje    matere in se roditi?«
moja sodba je pravična, ker ne iščem    svoje    volje, ampak voljo tistega, ki me je
Jaz ne iščem    svoje    časti; je pa nekdo, ki jo zahteva in
Spreobrni se od    svoje    grdobije in prôsi Gospoda, morda ti
Pavla in Bárnaba ter ju izgnali iz    svoje    dežele.
zaupanjem v Gospoda, ki je potrjeval besedo    svoje    milosti tako, da so se po njunih rokah
vedo, kako sem živel od začetka, od    svoje    mladosti naprej, med svojim ljudstvom
S tem je pokazal bogastvo    svoje    slave posodam usmiljenja, vnaprej določenim
zakaj Bog se ne kesa svojih darov in    svoje    izvolitve.
spretnosti, da Kristusov križ ne bi zgubil    svoje    moči.
tistega, ki to grdobijo počne, pognali iz    svoje    srede.
»Izločite hudobneža iz    svoje    srede!«
ugoditi vsem, pri tem pa nimam pred očmi    svoje    koristi, ampak to, da bi se mnogi zveličali.
drugih tudi vi meni dokazali pristnost    svoje    ljubezni.
razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost    svoje    volje po blagohotnem načrtu, kakor
njega, ki vse uresničuje po sklepu    svoje    volje, da bi bili mi, ki smo že prej
v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo    svoje    milosti.
namreč odrešeni po veri, vendar ne iz    svoje    moči, ampak je to božji dar.
Božjega Sina, do popolnega človeka, do    svoje    polne doraslosti v Kristusu.
božje narave, se ni ljubosumno oklepal    svoje    enakosti z Bogom, ampak je sam sebe
S    svoje    strani dopolnjujem v svojem mesu, kar
razodel z neba Gospod Jezus z angeli    svoje    moči in bo v žaru plamenov kaznoval
stran od veličastva svojega obličja in    svoje    slave, ko bo tisti dan prišel, da
Jožefova sinova in molil naslonjen na vrh    svoje    palice.
ko se trudite, da bi dosegli namen    svoje    vere, to je zveličanje duš.
preljubi, pa zidajte sebe na temelju    svoje    presvete vere, molíte v Svetem Duhu,
Dan je bil ob tretjino    svoje    svetlobe in prav tako noč.
vélikega Babilona in mu dal čašo z vinom    svoje    strašne jeze.
dopolni tisoč let, bo satan izpuščen iz    svoje    ječe.
minut pred dvanajsto ne zna prešteti    svoje    vojske«.
»Slovenci svojega jezika in    svoje    kulture ne damo!«, je končal župan
Medija, vendar na dan dražbe ni ponudil    svoje    cene in ni pravočasno stopil v stik
pozno popoldne po sestanku vodstva    svoje    stranke (ODS) sporočil, da bo zamenjal
»odcepljene« države čutile posledice    svoje    odločitve tudi pri nasledstvenih vprašanjih.
je leta 1909 prvič poletel z letalom    svoje    konstrukcije.
V očetovem površniku je bila,    svoje    suknje ni imela, in takrat je bilo
Zaradi te    svoje    obleke ni prišla.
Celo    svoje    besede jih je sram.
In vendar ni nikoli v tistih dneh    svoje    prve ječe pomislil na zadnje mesece,
Prisluhnili bomo odtenkom    svoje    duše in zaslišali bomo pesem Soče in
O, tudi Vipavci so    svoje    vrste ljudje, tudi vipavska zemlja
Vipavci so tudi    svoje    vrste ljudje.
Tu pa tam se kdo ustavi pod oknom    svoje    čeče.
Zdelo se mu je, da pije kri    svoje    kraške zemlje.
Nanca tudi nocoj ne bosta odmanjkala od    svoje    stare navade.
sklenila, da se mora končno iznebiti    svoje    sreče.
da se mora na vsak način iznebiti te    svoje    sreče.
Ustavil se je pred vrati    svoje    sobe, brcnil z nogo vanje in se zadrl:
pogleda; zmeraj se je pokazal kot žrtev    svoje    žene - ob urah hude pijanosti se je
Zaradi    svoje    solzave ginjenosti, zaradi vpliva na
obrazu, potepuhi s svojo fineso: konico    svoje    palice oborože z iglo, se sprehajajo
Vsak od    svoje    strani sta hotela presekati ulico,
Požira bolečino    svoje    nemoči z veliko leseno žlico kakor
pripravljeni preliti poslednjo kapljo    svoje    junaške krvi: za domovino in za presvetlega
Ni se zavedal    svoje    debele glave in šiljastih oči; prešerni
plačanec, ki je stregel po življenju    svoje    lastne države, požigal šole, da bi
prodati, uporabiti pri obdelovanju    svoje    zemlje?
se ves stulil kakor bi se sramoval    svoje    visoke postave in svojega širokega
zdaj na stare dni nimam kam položiti    svoje    sive glave.
Vipavski potepuh je odtrgal oči od    svoje    ušive srajce in se naglas zakrohotal.
morate javiti pri prefekturnem komisarju    svoje    vasi,«
lutka v izložbi dvakrat zavrtel okrog    svoje    osi, pogledal na desno in levo, in
zahodom javiti pri prefekturnem komisarju    svoje    vasi.
sili svojega hrepenenja in po bogastvu    svoje    domišljije pa bi morali pisati pravljice.
prej poročil in se preselil k materi    svoje    žene, drugi sin Ernest pa se je to
Skoraj vse govore, ki je bil za časa    svoje    mladosti slišal po delavskih shodih.
starci njegovih let, ki niso imeli    svoje    klopi.
obiskala v ječi in ni bila žalostna,    svoje    žalosti ni nikdar pokazala.
Toda te    svoje    bojazni nikakor ni maral priznati Ernestu,
ga vzel k sebi, pa nima kam položiti    svoje    stare glave.
in bogu - in tako bi živel najbrž do    svoje    smrti, če bi ne bilo svetovne vojne.
izbo, ko je oče Jakob pravkar vstal iz    svoje    čumnate.
žensko, ki sta jo kramarja pripeljala od    svoje    beneške meje.
vsakemu posebej razkrival čare in dobrote    svoje    Katarine.
potapljali, se je morala pač krčevito držati    svoje    matere in jo gristi.
Opustil sem podrobno ogledovanje    svoje    celice.
poročilo seveda ni pozabil vtakniti    svoje    globokoumne misli o gosenici, ki izpodjeda
Ali imate na vratih    svoje    celice hišni red?«
Fratnik    svoje    bolečine sicer ni pokazal, pač pa je
dokler se mu rane niso zacelile, toda    svoje    štulaste desnice tudi kasneje ni nikdar
so v vinu zagledali pustolovščine iz    svoje    mladosti.
sobo, Moj Jezus pa se je vrtel okrog »   svoje    stare« - in »njegova stara« mu je skuhala
in dognali, da ni sposoben braniti    svoje    domovine, ker je njegovo telo kakor
palcev na nogah sejali rdeče kaplje    svoje    mlade krvi.
spremljala na poti in se spominjala    svoje    mladosti.
razbeljeno glavo v široko, toplo naročje »   svoje    stare« in ji skesano prizna, kako velika
Na tem svetu je že tako, da    svoje    največje in najdražje skrivnosti ne
Sovražil je to orodje iz dna    svoje    duše.
utegnil v temi postaviti lestvo k oknu    svoje    čeče.
pa se je Ruparjev France, ki razen    svoje    moči ni imel druge vrline, kakor da
je zaradi tega, ker se je prestrašil    svoje    lastne drznosti.
Toda zunaj se je sramoval    svoje    bojazljivosti.
Kolikor sem se    svoje    tete spominjal, sem bil prepričan,
‘Saj je kralj    svoje    beračije.
occhiacci!’** je zakričal in z vso silo    svoje    mesarske roke udaril Obrekarja po licu,
Bichi ga je še enkrat mahnil z vso silo    svoje    težke roke - in pob je udaril z glavo
Zelo verjetno, ker se je    svoje    preteklosti kesal.
Briše si tilnik in notranjost    svoje    visoke kape ter se skrivaj ozira zdaj
prepričani, kako bodo nekoč pognali Lahe s    svoje    zemlje.
lepa, čeprav baje ni bila niti senca    svoje    matere.
lepa, čeprav baje ni bila niti senca    svoje    matere, kaj šele svoje babice.
bila niti senca svoje matere, kaj šele    svoje    babice.
se lepote tiče, ni bila niti senca    svoje    matere, niti senca sence svoje babice,
senca svoje matere, niti senca sence    svoje    babice, a o prababici, prvi Barbari,
teku poskakuje ter s širokim podplatom    svoje    desne
kakor bi šele zdaj odkrila pravi vzrok    svoje    nesreče.
maje proti širokim dvokrilnim vratom    svoje    košate hiše.
Trohovka sloni ob vrbi, na krpici    svoje    zemlje, in zdi se ji, kakor bi se krpica
tej preprogi gre Trohovka proti koncu    svoje    poti, a konca ni, povsod je samo začetek
na mizo in se zamakne v fotografijo    svoje    žene in svojih otrok.
in naglo stegne roko po fotografiji    svoje    žene in svojih otrok, toda v zbeganosti
pogleda in se hkrati tudi sam osvobodi    svoje    vojaške trdote in napetosti.
Kutschera na revolver, Bichi na fotografijo    svoje    žene, ki je tik revolverja.
komisar ukazuje, da ne razdajaš več    svoje    hrane.
ter v zadregi odpira in zapira pokrov    svoje    pločevinaste tobačnice.
Pribočnik zamahne z vso silo    svoje    železne roke.
dvajset let globoko, v sam začetek    svoje    mladosti.
Sedla sta vsak s    svoje    strani, drug drugega podpirata z rameni,
megli v glavi še zmeraj ni izgubil    svoje    oholosti.
seveda pognala iz razmer in čustev    svoje    dobe, sta danes mrtva; izginila sta
nejasno pametjo in je ostal otrok do    svoje    smrti.
počasi in z užitkom je z ostrimi zobmi    svoje    zlobe v miru prežvečila čenče, ki jih
razumljivo, da se ni preveč razveselila    svoje    Pepe, ko se je ta nekega večera prizibala
pogledom je s praga premerila obilno telo    svoje    nezakonske hčere, ki je ni videla že
besedami pokazala, da je prava hči    svoje    matere.
Hotejčevka, ki je bila, verjetno zaradi    svoje    neplodnosti, tako plašna ženska, da
dolgih dvajset let, do samega dneva    svoje    smrti.
plašča kakor velikanski črni hrošč iz    svoje    bube.
žuljavih prstov v bakreno rdečo žimo    svoje    košate grive.
treščil klobuk ob svet in zaklel iz vse    svoje    duše:
Vidiš, to ti je spet    svoje    vrste roman!
To je    svoje    vrste ošabnost, to je napuh, češ glejte
Tudi Janez je bil    svoje    vrste čudak, toda zoprn čudak.
Zajezarjev Martin ter med dvema bzikoma    svoje    rjave sline mirno rekel: ‘Anca, po
izbrisati iz spomina te prve trenutke    svoje    vrnitve.
dokler ne bodo vsi ljudje prišli do    svoje    pravice, bodo vojne.
Strmel je v noč in z vsemi silami    svoje    šibke volje krotil močna, čeprav šele
nikdar znebil, kakor se seveda ni znebil    svoje    duše, ki je ostala duša potujočega
na ta način sprožil v glavi vzmeti    svoje    pameti.
sama noč in zdaj tam počivala v miru    svoje    lastne spokojnosti.
ded, ki le ni mogel popolnoma zadušiti    svoje    zlobe.
spoštovanje pri oficirjih, zato je puhal iz    svoje    praznične pipe, ki je bila iz belega
Grobar Martin, ki je bil brez    svoje    luči, ker je bila Justina samomorilka,
skozi okno potisnilo štirikotni pramen    svoje    mlade luči, ki je zdaj kakor bleščeča,
bi še enkrat v duhu pogledal podobo    svoje    doline, preden stopi živa pred moje
Eh, nekateri ljudje imajo res    svoje    vrste srečo: zmeraj pridejo takrat,
domovino poznamo, kakor poznamo obraz    svoje    matere: domače so nam vse njene gube
Saj piše povesti iz    svoje    glave, mar ne?
Še rajnka Jurjevka, ki je iz    svoje    glave samo juho skuhala, je bila vsa
‘Prav iz    svoje    glave sem jo skuhala.
jo skuhala iz trhlega trša in ne iz    svoje    glave.
»Treba je najprej reči, da je bila baba    svoje    vrste.
sreče in strahu, da ni mogla zatajiti    svoje    zveze s tem dogodkom.
Iz    svoje    glave?...
Modrijan ter se naglo odmakne k vratom    svoje    hiše, kakor da bi tam iskal zavetja.
   Svoje    poti ne najde,« je pomislil Venček.
je vtaknil za ovratnik srajce kljuko    svoje    gorjače ter se z njo popraskal po tistem
opran in zlikan prav takrat stopil iz    svoje    bajte.
»Ne želi    svojega    bližnjega žene!«
Če ne bi imel    svoje    Julke, bi se takrat, kadar me zajaha
Kovač je obrisal edino okno    svoje    kovačije, da bi ga lahko mirno opazoval.
sem roke, pogledal v nebo ter iz dna    svoje    ponižane in žalostne duše zaprosil
pred tridesetimi leti, v samem začetku    svoje    mladosti.
položil roko na usta, da ne bi izdal    svoje    skrivnosti.
obrnila k Luki ter ga nemara prav zaradi    svoje    ginjenosti zviška ogovorila z dobrodušno
To je bil norec    svoje    vrste, zelo resen in mrk.
Te    svoje    dolžnosti se je tako dobro zavedal,
»In pišete iz    svoje    lastne glave?«
»Iz    svoje    lastne glave ...
   Svoje    volje.
je bil zdaj nejevoljen nase zaradi    svoje    neumne vznemirjenosti.
Odločno je zamahnil, da bi odgnal glas    svoje    vesti, se naglo obul in šel iz sobe.
Gospod to piše iz    svoje    glave.«
»In iz    svoje    glave pišete in ... in potem to ni bilo
je višek stvarstva, hkrati pa zaradi    svoje    popolnosti, ki se izraža tudi v tem,
poslavljal od svojih spominov in od    svoje    pokrajine...
in se obrnil, da bi se poslovil od    svoje    doline.
Da, in verjetno bi nadaljeval do    svoje    smrti, če ne bi ... če ne bi te hudičeve
No, kako pa naj se človek znebi    svoje    laži?
velik samo takrat, kadar se ne zaveda    svoje    veličine.
raste v neskončne višave, veliki gaber    svoje    vrste.
in jih spravilo med neštete plasti    svoje    sinjine.
zastrmel v staro trobento, ki je od    svoje    lastne sproščene sile trepetala v starčevih
svoje lastne bridkosti in bridki svet    svoje    domišljije.
in nehote pogledal po mrzlem jeklu    svoje    sekire.
Trdo je zaprl vrata    svoje    sobe, stopil k oknu in pogledal po
   Svoje    besede pa ni našel, a tudi če bi jo
zdrznil, ker se je nenadoma zavedel tudi    svoje    krivde.
se je in spustil v tolmun dolg curek    svoje    rjave sline, da se mi je kar zagabilo.
žalostjo, včasih celo z obupom čakam    svoje    pomladi, tiste pomladi, ki bi razgnala
nabrala okrog njega, kazal samo polovico    svoje    grde, zarjavele kose.
Stari mornar Andrej je sedel na pragu    svoje    koče in kadil.
ki je s palico v roki že stopal od    svoje    koče.
smrtjo je hotel popraviti napake in sadu    svoje    mladostne ljubezni je zapustil toliko
ter čez ponjave položil še odejo s    svoje    postelje.
Pécuchet je odprl dve steklenici    svoje    malage, ne toliko iz velikodušnosti
gospod Vaucorbeil posodil več knjig iz    svoje    knjižnice, pri tem pa trdil, da tako
Doktrina je bila zapeljiva zaradi    svoje    jasnosti.
Pécuchet je s    svoje    postelje videl vse to v nizu, včasih
prijatelja vračala domov, sta se veselila    svoje    neodvisnosti.
posameznik ne najde tolažbe v sreči vse    svoje    vrste.
in tako je več dni prežal na razcvet    svoje    vesti.
S    svoje    strani se je odpovedal slikanju.
zid in sprva sploh nista prepoznala    svoje    kmetije.
Čuvaj je bil žaljen pri opravljanju    svoje    dolžnosti.
hitreje dosegljiva, ne bom še prodal    svoje    duše.
za življenje ali kot kmetje, ki iz    svoje    zemlje hočejo potegniti čim več profita,
domače Evrope, ki me je dušila zaradi    svoje    urejenosti, preračunljivosti in nevrotične
osvajalcev in na steber udaril pečat    svoje    krvave roke.
... In butajoč mrmraš iz brezen    svoje    duše povest igre prabitnih kozmičnih
se preprosti ljudje ženijo znotraj    svoje    sorodstvene skupine, posestniki pa
pastelne, da se je tudi nebo omehčalo iz    svoje    modrine v nekaj še lepšega.
* * * Vseh 37 let    svoje    vladavine je šah Reza Pahlavi skušal
ker so pod šahom čutili ogroženost    svoje    kulturne identitete in nagonsko čutili,
Šel je proč od    svoje    cerkve in obljubljenih nebes in si
novi diktatorji, vsak se bo posluževal    svoje    ideologije, in ji v zameno polagal
tem, ko greš ven iz svojega okolja,    svoje    kulture, svojih ljudi, greš na nek
Suženj    svoje    svobode.
primeru iščejo le argumente za potrditev    svoje    kulturne superiornosti.
glasno oglasili z zahtevo po ustanovitvi    svoje    države Paštunistan.
prišli tudi starejši, vendar povsem iz    svoje    lupine niso stopili nikoli.
plemen Yusufzai in Afridis, ki so zaradi    svoje    postavnosti, možatosti, svetle kože
kraja prešteli) skoraj tretjina zunaj    svoje    domovine, kakšen milijon pa jih je
luksuzna tkanina je bila dobesedno vredna    svoje    teže v zlatu.
so evropske gospe tako izgubile del    svoje    šminkerije, so se seveda našli sposobni
železa ali obdelovali porcelana, tudi    svoje    pisave niso poznali, zato je njihova
Za privilegije    svoje    polavtonomne knežje vladavine so Hunze
spreminjati tipa dela in si s tem privoščiti    svoje    preobrazbe, za povrh pa se zahteva
se shizofrenik ne vidi in ne prizna    svoje    norosti.
Problem zna biti v drugačnem doživljanju    svoje    stvarnosti - recimo spominske stvarnosti.
le‐to najprej razlagal kot posledico    svoje    zastrupljenosti, blodnega duha in drugih
virov navaja, da Tibetanci niso poznali    svoje    pisave vse do leta 640 n. št., ko je
povezanost s svojo stvarnostjo, s temeljem    svoje    harmonije, s smislom in redom.
leto enkrat pa se tempelj zdrami iz    svoje    zakletosti.
ker s tem tempelj ne bi več izražal    svoje    enotnosti delov.
percepcija stvarnosti, in mi je zaradi    svoje    mistike tisočletnih izkušenj, ki jih
indijskega upora leta 1857 je zaradi    svoje    odmaknjenosti od vročekrvnega severa
Konflikt v odnosu do    svoje    družine, sem si skušal razlagati, je
simbolično stresli vsak svojo pest zemlje iz    svoje    domovine v veliko žaro.
Aurovillci nekaj časa pomagali s pomočjo    svoje    organizacije Aurovitra, ki so jo financirali
kar tam ponudil na razpolago prostore    svoje    rezidence in poleg tudi šoferja, kuharja
morejo več dovolj prepričljivo igrati    svoje    ljubeznivosti.
Tako dojemanje    svoje    identitete daje lepše doživljanje tega
Zaradi    svoje    izoliranosti v težko dostopnih gorah
egipčanskih, pridobivali baje z močjo    svoje    značajnosti.
tam sem bil ves presenečen deležen    svoje    prve ejakulacije.
izkoristili kot pretvezo za ojačanje    svoje    kontrole.
Singaraje so privlačne predvsem zaradi    svoje    zapuščenosti, miru in vedrine.
tempeljskih pročelij, predvsem zaradi    svoje    izredne podobnosti holivudskim konceptom.
truden in predolgo izoliran od ljudi    svoje    kulture, se ti utegne to mednarodno
samokontrolo kot način osvoboditve od    svoje    nepomirljivosti, nestrpnosti in drugih
Nihče me od te    svoje    prirodne pijanosti ni bil sposoben
je ona začela dajati meni nekaj iz    svoje    zakladnice.
Bolna od življenja v šotoru na farmi    svoje    prijateljice, je shujšala, bile so
Brez domovine so, brez    svoje    tradicionalne kulture, nove pa ne morejo
predelih, morda so ohranili nekaj več    svoje    tradicije.
razločnosti“, ki ju je sam postavil na čelo    svoje    metode!
Verjetno je bil Kartezij navzoč ob smrti    svoje    hčerke, kajti ohranil se je dokument,
pripoved še posebej pretresljiva zaradi    svoje    enkratnosti... in krutosti.
zapiske po naključju našel v predalu    svoje    pisalne mize...
”Z močjo    svoje    velike duhovne nadarjenosti je [Johannes]
Skoraj gotovo pa Sören    svoje    zaroke z Regino ni sklenil z namenom,
ampak se je Sören preprosto zmotil,    svoje    napake pa se je zavedel pozneje, še
literarnega različnika, ki naj ne bi zapustil    svoje    zaročenke iz strahu pred njo kot žensko,
vzvišeno, ”estetsko“ žalosten in iz    svoje    žalosti ustvarja glasbo.
dejansko ena oziroma enotna, vendar te    svoje    enosti še ni dojela v pojmu, in ker
vzdignila do pojma same sebe, namreč do    svoje    resnice v bistveni enosti, in da
tista, ki ni izgubila zaupanja v svobodo    svoje    subjektivnosti in s tem upanja v prihodnost,
Sprašujem se, ali je dejstvo, da ne vidiš    svoje    glave - tj., da v najboljšem primeru
dovolj prepričljiva, kajti tudi če    svoje    glave ne moremo videti, sebe še vedno
ali tisti kdo, ki se zaveda sebe,    svoje    identitete v teku časa, sam ali sama
način, kakor se je Sokrat spominjal    svoje    življenjske preteklosti ali kakor se
preteklosti ali kakor se jaz spominjam    svoje    lastne. (
gotovo je, kajti Harding izhaja iz    svoje    mistične izkušnje, ki jo naknadno poskuša
človek gleda svet skozi svoje oči in iz    svoje    glave.
točko v prostoru - vselej gledam iz    svoje    glave, ki jo nosim s seboj.
ravno v tem, da se filozof jasno zave    svoje    človeške minljivosti in jo preseže
Sicer pa, če se skušam spomniti    svoje    poroke: ko sem se takrat davno, v svojem
teče enakomerno, sam po sebi in iz    svoje    lastne narave, brez odnosa do česarkoli
sili, ki si prizadeva k oddaljevanju od    svoje    osi gibanja, in to gibanje je njen
vesolju namesto dveh zvezd vrti okrog    svoje    lastne osi ena sama zvezda, ki je
sploščene na polih, in sicer ravno zaradi    svoje    rotacije (saj so praviloma - razen
Newton zaradi zakonov    svoje    mehanike ne more privoliti v relacijsko
in planetov, ne da bi izgubil kanček    svoje    sile [...]
zato, da sistemi zvezd stalnic zaradi    svoje    gravitacije ne bi padli drug v drugega,
odnosu do komplementarne lastnosti    svoje    dvojnice v inkongruentnem paru, temveč
Enem, ki ga je bila zapustila zaradi    svoje    želje po mnoštvu, po stvarstvu, po
Je neodvisna tudi od    svoje    lastne, ”formalne“ vsebine?
platonski tradiciji, čeprav seveda v okviru    svoje    transcendentalne filozofije.
mimoidoče, ne da bi se vseskozi zavedali    svoje    hoje oziroma jo v zavesti povezovali
Bruno ni pozabil vzeti    svoje    sprehajalne palice, okrašene z izrezljanim
ladje S - naslednji poskus: na tla    svoje    ladje pritrdiš laser in ga usmeriš
Kaj torej vidite skozi okno    svoje    ladje S, gledajoč v mojo ladjo S',
sistemu S lahko spominja dogodkov iz    svoje    preteklosti, ki bodo za nekega drugega
miruje... potem vključiš pogonske motorje    svoje    ladjice in se napotiš z matične ladje
pokuka z glavo, roko in celo z ročajem    svoje    popotne palice skozi zadnjo ”nebesno
O vzroku, počelu in enem, v globini    svoje    nemisljivosti blizu Parmenidovemu ali
knjig, ki jih je Bruno pravkar vzel iz    svoje    knjižnice: predvsem je tu Spinozova
intellectualis, ki jo je ovekovečil v petem delu    svoje    slavne, postumno objavljene Etike
usmerja vse stvari preprosto po nujnosti    svoje    narave in po svoji popolnosti, saj
spreminjajo svojo obliko in lego, ne pa tudi    svoje    ukrivljenosti), lahko rečemo, da fasete
znova veselo objame, dokler ne použije    svoje    snovi, potem se kadi in bojuje in ugasne;
Mariji in si prek njenih ramen vsak s    svoje    strani ogledujeta sliko: tulipan je
Marija pokuka izza    svoje    slike.
Iz    svoje    torbe, v katero je prej pospravila
Kakor kolo, ki se vrti okrog    svoje    mirujoče osi...
spokojnost, ki na nič ne misli in se    svoje    nebiti veseli“ [prav tam].
Kako se lahko veseli    svoje    nebiti?
redkih, ”svetih“ trenutkih, vendarle zave    svoje    popolnosti.
”Večni nedvomno eksistira le zavoljo    svoje    svobodne volje; kot eksistirajoči se
predvsem v tem, da skuša v formulacijo    svoje    različice povezovalne teorije vključiti
spričo spoznanja, da človek zaradi    svoje    intelektualne nepopolnosti morda ne
zakaj (od kod?) je naše vesolje že od    svoje    prve sekunde tako ”dobro ubrano“ (angl.
mrgolijo civilizacije, zgubi precej    svoje    prepričljivosti:
parku dogajalo in da ne bo igral več te    svoje    funkcije upravljanja.
Mislim, da bi v trenutku    svoje    odločitve in ob kreiranju mnenj morali
»Slovenija izvaža 30 odstotkov    svoje    mlečne proizvodnje in toliko in toliko
okoli levega centra in je v iskanju    svoje    politične podobe - gre namreč za stranko,
je naselil v Londonu in tam ostal do    svoje    smrti leta 1727.
Vendar pa    svoje    predstave o precej izboljšani formi
Razmišlja, da bi sedanjima dvema členoma    svoje    tartufarske verige dodal nove po vsem
podpira izključno le koristi in slavo    svoje    rodne dežele.
tedanji ZR Jugoslaviji - in zaradi    svoje    politike do Kosova in na Kosovu izzvala
poslušati in da končno izstopim iz    svoje    altruistične narave.
Kako ne bi imela rada    svoje    družine in svojega naroda.
samoreferenčnem in vsak dan bolj virtualnem svetu    svoje    tako zelo pretekle slave in pomembnosti.
ukvarja predsednik države v okviru    svoje    »konvencije«, kar je kajpak samo prerazporejanje
Seko je govoril, da je bogatejši od    svoje    države, da pa je velikodušen.
Vendar nikoli ni bila gospodar    svoje    igre.
Štefka (Winnie) pregleduje predmete iz    svoje    torbe (glavnik, zobno krtačko in podobno),