Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVPže1 (2)


tenka, vsa drobna, vsa prosojna, kakor    svoja    lastna senca in senca svojega senčnega
industrijske družbe ostajajo vse bolj    svoja    kultura in celo samosvoja rasa.