Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRsp6 (4)


Zvéri so bila dana usta, s    katerimi    je govorila objestnosti in bogokletstva.
(1783‐1862) je napisal vrsto del, s    katerimi    je pripomogel k temu, da je poljedelstvo
bitij, teh velikih živih bitij (med    katerimi    je eno naša zemlja, božanska mati,
To je spekter vprašanj, s    katerimi    se ukvarjamo.