Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRsp5 (29)


bombe razdejale večja področja, na    katerih    so zrasle umazane kolonije lesenih,
in bila so dolga, prazna obdobja, o    katerih    nisi mogel dokazati ničesar.
preprosto zato, ker so bila merila, po    katerih    se je ravnala, njena lastna merila.
zelo redkih preostalih dejavnosti, v    katerih    inventivni in spekulativni tip razuma
So stvari, tvoja lastna dejanja, po    katerih    si nikdar ne opomoreš.
Drugih znamenj, po    katerih    bi bilo moč razločevati nadarjenost
Ko pridejo v leta, v    katerih    začne duša dozorevati, je treba filozofiji
Tedaj je začel grajati mesta, v    katerih    se je zgodilo največ njegovih čudežev,
spustili skozi odprtino nosila, na    katerih    je hromi ležal.
stojte trdno in se držite izročil, o    katerih    vas je poučila bodisi naša beseda bodisi
Tako piše tudi v vseh pismih, v    katerih    govori o tem.
relativno razvitostjo že presega merila, po    katerih    bi bila lahko deležna pomoči Svetovne banke,
ukazano tudi potovati, po stezah, po    katerih    bi si drugi razbili dušo in telo.
med okni so bila ovenela jabolka, po    katerih    smo segli še preden je Jera ocvrla
ledeniki se segrevajo in stara drevesa, v    katerih    so nekoč brali maše, padajo pod sekirami
privoščili tudi spolna izživljanja, o    katerih    se toliko govori in po pričevanju očividcev
Majcena stanovanja, v    katerih    žive družine s po večini presenetljivo
črpal iz evidence, iz izkustev, v    katerih    so mi zadevne stvari ali stanja stvari
gibanje vsota vseh relativnih gibanj, v    katerih    je udeležen - vsota glede na absolutni
enakomerna gibanja ali mirovanja, pri    katerih    ne delujejo nobene sile, zgolj inercija
lastnih osi, med pospešena gibanja, pri    katerih    gravitacijska sila sicer ne spreminja
razlike med močjo gravitacijskih polj, v    katerih    sta opazovalec S in opazovanec S'.
rotacijskih oziroma gravitacijskih polj, v    katerih    teoretično šele nastanejo časovne zanke,
”multiverse“, kot se izrazi John Leslie), v    katerih    so nekateri parametri fiksni, drugi
zagotovila te rezervacije, ta sredstva - o    katerih    sem govoril in tudi nadzirala poslovanje
tokrat brez mene, ta ministrstva, o    katerih    sem govoril - po katerem so iz vzajemnega
uporabil, razporedil ta sredstva, o    katerih    govorite.
Kot na vseh področjih, na    katerih    deluje več akterjev vsak s svojimi
seveda le na določenih področjih, na    katerih    obstaja poseben interes.