Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRse3 (24)


Winston je ugibal,    kateremu    stoletju pripada cerkev.
nikoli ne želi drugega kakor to, k    čemur    je naravnano njeno bistvo, namreč pijačo,
In to je, kar tak človek posnema,    čemur    hoče biti kar najbolj podoben.
vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje,    kateremu    bodo nasprotovali, da se razodenejo
propada, zakaj človek je suženj tega,    čemur    podleže.
temperature v razstavnih prostorih, k    čemur    je svoje prispevalo tudi hladnejše
tistega, česar si ni znala razložiti in    čemur    ni vedela imena.
svobodi, enakosti in proletariatu, h    kateremu    se je s ponosom prišteval, da se je
pomladni veter in iščem človeka, h    kateremu    bi se zatekel, kakor išče izgubljen
njenem glasu bo zvenelo nekaj takega,    čemur    se ni mogoče upirati, nekaj neznanega,
Njegova močna brada je bila preklana,    čemur    pri nas pravijo deveta lepota, nos
Tisto,    čemur    pravimo strela z jasnega, velja za
romanja utegnil vrniti z vero v srcu,    čemur    niti ni nasprotoval.
Tisto,    čemur    pri človeku pravimo sposobnost, je
Toda tisto,    čemur    pravimo bojevitost, je najtesneje povezano
”Društvu reflektirano žalostnih“ [152],    kateremu    pripada tudi pisec, ki prepričuje člane
reče, v ”dvodimenzionalnem prostoru“ -    čemur    sledi miselni preskok, natančneje,
torej s tistim poslednjim ciljem, h    kateremu    stremi vsaka duša, bodisi modrijanova,
Tisto,    čemur    je dano na prosto voljo eksistirati
resnici, v njej sami razodeva tisto,    čemur    pravimo ”nadnaravno“. ...
nedomišljenih rešitev in pristopa,    čemur    oporeka vse javno, strokovno in javno
kulturne, naravne in zgodovinske dediščine,    čemur    bi se morala podrediti smer razvoja
Samo to ni tisto,    čemur    bi lahko rekli.
okoliškimi prebivalci odlično sodelujejo, k    čemur    pripomorejo pogosta srečanja z vodstvom