Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRsd5 (1)


Tako nas dve neizpodbitni dejanji, v    katerih    Bog ne more lagati, silno tolažita,