Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRmp3 (18)


agenti Eastazije so morali biti tisti,    katerim    so trije mrtvi možje izdali svojo domovino.
vladavine oblast le iz soglasja tistih,    katerim    vladajo.
pritrditi, če pa pogleda od njih k ljudem,    katerim    so kreposti namenjene, utegne naleteti
jasno dojame, kakor dojema stvari, h    katerim    je zdaj obrnjena.«
»Ljudje,    katerim    odvzemajo premoženje, se morajo seveda
doumejo te besede vsi, temveč tisti,    katerim    je dano.
stvar, ampak bodo tam sedeli tisti,    katerim    je to pripravil moj Oče.«
Ukazal je, naj mu pokličejo služabnike,    katerim    je izročil denar, da bi zvedel, kaj
Če je imenoval bogove tiste,    katerim    je bila namenjena božja beseda - in
tvojega ljudstva in iz rok poganov, h    katerim    te pošiljam, da jim odpreš oči, da
mogočnim glasom je zavpil štirim angelom,    katerim    je bila dana oblast, da pustošijo zemljo
čudno, kako je zašel med te mlade ljudi,    katerim    bi bil lahko oče, toda polagoma se
socialiste in podobne škodljive elemente, h    katerim    so nekateri pribrojili tudi mene.
naseljenih Tibetancev in romarjev,    katerim    kraj pomeni center kulturne in narodnostne
filozofija zastavlja spoznavne cilje, h    katerim    napreduje z racionalnimi, splošno veljavnimi,
Anželovi... tisti, h    katerim    da bo šel, kot je rekel prej na vrtu?
da Spinoza z ”neskončnimi modusi“,    katerim    je ”najbližji vzrok“ Bog sam, dejansko
poljskim političnim krogom, ve se,    katerim   .