Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRmp1 (25)


upravičena hvala, če vidimo človeka,    kakršni    sami ne bi hoteli biti - celo sram
izraelsko deželo, kajti pomrli so,    kateri    so mu stregli po življenju.«
Proč izpred mene,    kateri    delate krivico!’«
razume - takrat naj beže v hribe,    kateri    so v Judeji.
ki so v Judeji, bežijo v hribe, in    kateri    so v mestu, naj gredo ven.
   Kateri    so na polju, naj ne hodijo noter,
Jezus je namreč od začetka vedel,    kateri    ne verujejo in kdo ga bo izdal, zato
Tak naj se zaveda:    kakršni    smo v pismih z besedo, kadar smo odsotni,
kraljestva, ki ga je obljubil tistim,    kateri    ga ljubijo?
tvoji služabniki preroki, sveti in    kateri    se bojijo tvojega imena, mali in veliki,
ponudbo, da bi se danes dogovorili o tem,    kateri    vlaki naj bi v času stavke vozili,
Američani se še vedno niso povsem odločili,    kateri    izmed srednje in vzhodnoevropskih držav
bi bili na svetu samo takšni ljudje,    kakršni    smo bili mi ... samo takšni ljudje, nemara
raztrganimi, starinskimi sivimi oblaki,    kakršni    so na obledelih starih slikah.
nekoliko čudaški in samosvoj starec,    kakršni    so možje bistre glave in občutljivega
slavne, predvsem pa koristne ljudi,    kakršni    so Belzunce, Franklin, Jacquard.
vedno vnašali samo nemir, pustili take,    kakršni    so.
Takšne,    kakršni    so pač bili, so spravili na častilni
teorije, bi morali konkretno pokazati,    kateri    so apriorni elementi v relativističnem
neskončno podobo in da so nešteti svetovi,    kakršni    so drugi, kot njeni nešteti udi.
ljudje na njih seznanjeni z režimi,    kakršni    jim "pretijo" v aktu o zavarovanju
ljudje na njih seznanjeni z režimi,    kakršni    jim pretijo v aktu o zavarovanju tega
zaslutijo, zaznajo, kaj se skriva,    kateri    privatizacijski interesi.
na Hrvaškem ekstremistične skupine,    kakršni    so skinheadi, objavljale 'vodnike'
domačim imenskim oblikam celo v primerih,    kakršni    so Miklošič (nem. Miklosich), Adamič