Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRme1 (532)


»   Kdor    obvladuje preteklost,« se je glasila
parola Partije, »obvladuje prihodnost:    kdor    obvladuje sedanjost, obvladuje preteklost.«
»Če se boš ogibala ljudi,    kakršen    sem jaz, boš morda ostala pri življenju
razrušen kraj v primerjavi s svetom,    kakršen    je bil pred letom 1914, in še hujši
najdlje od tega, da vidijo svet tak,    kakršen    je.
»   Kdor    obvladuje preteklost, obvladuje prihodnost;
obvladuje preteklost, obvladuje prihodnost;    kdor    obvladuje sedanjost, obvladuje preteklost,«
»   Kdor    obvladuje sedanjost, obvladuje preteklost,«
pomenijo; se pravi, da so preverili,    kolikšen    obseg izrazov so s svojim obstojem
   Kdor    ugotovi, da je v življenju zagrešil
   Kdor    pa si ni v svesti nobene krivde, živi
»Ko sva rekla:    kdor    se nam zdi dober, je naš prijatelj.«
nam zdi dober in to tudi dejansko je;    kdor    se tako samo zdi, ne da bi tudi bil,
»   Kdor    torej meni: vsakemu je treba dati to,
   Kdor    take stvari posamič zagreši in je pri
Kajti    kdor    se spotika ob nepravičnost, tega ne
   Kdor    opravlja v državi oblastno funkcijo,
nesreče, temveč zahteva plačilo; kajti    kdor    hoče svojo spretnost dobro uporabljati,
»   Kdor    pošteno (dobro) živi, je vsekakor srečen
   Kdor    se pri krivičnem dejanju da zasačiti,
nas oprostile kazni v onstranstvu;    kdor    ni pripravljen darovati, lahko pričakuje
v epu, pesmi in tragediji takšnega,    kakršen    je v resnici.«
»   Kdor    je nespameten ali blazen, ne more biti
In    kdor    ni sposoben za to, naj kot umetnik
»To verjame samo tisti,    kdor    ne ve, da Asklepij svojih naslednikov
»Ali nisi slišal Fokilidovega izreka:    kdor    nima skrbi za življenje, naj se posveča
Kajti    kdor    ima dobro dušo, je tudi dober.
   Kdor    telesno hira, naj umre, kdor je duševno
Kdor telesno hira, naj umre,    kdor    je duševno nepopravljivo sprijen, ga
»   Kdor    torej, dragi Glavkon, gradi vzgojo
»To tudi jaz opažam:    kdor    se zapiše samo gimnastiki, postane
gimnastiki, postane čezmerno divji,    kdor    se samo duhovno izobražuje, pa bolj
»   Kdor    torej gimnastiko najlepše združi z
prepričanje ali se dado prevarati;    kdor    ga ne pozabi in se ne da prevarati,
hkrati tudi slabši od samega sebe, in    kdor    je slabši, je tudi močnejši od samega
»   Kdor    ni sodno preganjan, je nedolžen, pravi
In pokazalo se je, da je norec,    kdor    ima za smešno nekaj drugega kakor to,
drugega kakor to, kar je slabo, nadalje,    kdor    pri poskusu, da bi budil smeh, smešnosti
temveč v nečem drugem, in nazadnje    kdor    v prizadevanju za lepim ne zasleduje
»   Kdor    se da živ ujeti sovražnikom, tega jim
»   Kdor    pa se odlikuje in uveljavi, tega naj
»   Kdor    se torej z odporom uči, zlasti v mladosti,
   Kdor    te spretnosti nima, pa jim velja za
’modri hodijo pred vrata bogatašev‘ ;    kdor    si je te besede izmislil, se je zmotil;
zmotil; pravilno se glasijo takole:    kdor    je bolan, najsi bo bogat ali reven,
   Kdor    vse to preudarno premisli, se skromno
smejo podleči ne veselju ne žalosti;    kdor    tega ne more, ga je treba izločiti;
tega ne more, ga je treba izločiti;    kdor    pa se pri tem pokaže čistega kakor
»   Kdor    se rad uči, ima dober spomin, hitro
vanjo mora upirati svoj pogled vsakdo,    kdor    hoče razumno ravnati v zasebnem in
   Kdor    je pameten, ve, da oči lahko dvakrat
»   Kdor    ima le malo izkušenj v geometriji,
   Kdor    je tvojega mnenja, temu se utegnejo
utegnejo tvoje besede zdeti čudovite;    Kdor    pa ni nikoli ničesar o tem slišal,
   Kdor    ne more pojmovno dojeti bistva stvari,
more pojmovno dojeti bistva stvari,    kdor    sebi in drugim ne more stvari dialektično
   Kdor    ideje dobrega ne more od vsega drugega
drugega ločiti in pojmovno omejiti,    kdor    se ne zna kakor v boju prebiti skozi
dokazovanju videz dražji od resnice,    kdor    torej o vsem tem nima jasnih pojmov,
»   Kdor    je starejši, se ne bo spuščal v takšne
   Kdor    potemtakem hoče ustanoviti državo,
poudarili pri ustanavljanju naše države:    kdor    ni od narave posebej oblagodarjen,
   Kdor    ne vidi, ne verjame, koliko svobodnejše
prosti in ponosni obrcajo vsakogar,    kdor    se jim ne umakne s poti.
»V tejle :    kdor    pokusi človeško drobovino, ki je primešana
»   Kdor    se da prijeti, pa mora, mislim, umreti.«
»Tudi    kdor    se opaja z vinom, ima tiransko naravo,
»   Kdor    vpraša, naj tudi odgovori - kakor v
to je človek, ki je buden prav tak,    kakršen    je po našem opisu v sanjah.«
»In    kdor    najdlje in najdosledneje vlada kot
»   Kdor    se nahrani in kdor se dokoplje do spoznanja,
»Kdor se nahrani in    kdor    se dokoplje do spoznanja, se s tem
postavo tako, da ga popolnoma zaobjame;    kdor    ne more videti v notranjščino, temveč
»   Kdor    potemtakem hvali pravičnost, govori
potemtakem hvali pravičnost, govori resnico,    kdor    pa hvali nepravičnost, laže.
   Kdor    opravlja kako delo, je prav tako v
bolečini nujno vpliva na lastna čustva;    kdor    dopušča, da se mu razvije sočutje do
   Kdor    je prvi na vrsti, naj si kot prvi izbere
   Kdor    jo je vzdignil, je vedel, kateri je
   Kdor    pride prvi, naj ne bo brezskrben, kdor
Kdor pride prvi, naj ne bo brezskrben,    kdor    pride zadnji, naj ne bo obupan!‘
   Kdor    se pri vsakem novem vstopu v življenje
   Kdor    bo torej kršil eno od teh, pa čeprav
   Kdor    pa jih bo spolnjeval in učil, bo velik
   Kdor    pa koga ubije, pride pred sodišče.
Jaz pa vam pravim: vsak,    kdor    se jezi na svojega brata, zasluži,
   Kdor    pa reče bratu ‘bedak’, zasluži, da
zasluži, da pride pred vrhovno sodišče; in    kdor    mu reče ‘brezverec’, zasluži, da pride
   Kdor    se loči od svoje žene, naj ji dá ločitveni
Jaz pa vam pravim:    kdor    se loči od svoje žene, razen če zveza
   Kdor    pa se z ločeno oženi, prešuštvuje.«
Kajti vsak,    kdor    prosi, prejme, in kdor išče, najde;
Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in    kdor    išče, najde; in kdor trka, se mu odpre.
prosi, prejme, in kdor išče, najde; in    kdor    trka, se mu odpre.
Gospod, Gospod,’ ampak    kdor    spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je
   Kdor    pa moje besede posluša in jih ne spolnjuje,
sovražili zaradi mojega imena; toda    kdor    bo vztrajal do konca, bo rešen.
   Kdor    bo pa mene zatajil pred ljudmi, ga
   Kdor    ima očeta ali mater rajši kakor mene,
   Kdor    ne sprejme svojega križa in ne hodi
   Kdor    najde svoje življenje, ga bo izgubil,
svoje življenje, ga bo izgubil, in    kdor    izgubi svoje življenje zaradi mene,
»   Kdor    vas sprejme, mene sprejme; in kdor
»Kdor vas sprejme, mene sprejme; in    kdor    mene sprejme, sprejme tistega, ki me
   Kdor    sprejme preroka, ker je prerok, bo
prerok, bo dobil plačilo preroka; in    kdor    sprejme pravičnega zato, ker je pravičen,
   Kdor    dá piti samó kozarec hladne vode enemu
   Kdor    ima ušesa, naj posluša.
   Kdor    ni z menoj, je zoper mene; in kdor
Kdor ni z menoj, je zoper mene; in    kdor    z menoj ne zbira, raztresa.
   Kdor    ima ušesa, naj posluša!«
   Kdor    ima, se mu bo dalo in bo imel obilo;
ima, se mu bo dalo in bo imel obilo;    kdor    pa nima, se mu bo vzelo še tisto, kar
   Kdor    ima ušesa, naj posluša.«
Spoštuj očeta in mater’ in ‘   Kdor    preklinja očeta ali mater, naj umrje!’
   Kdor    reče očetu ali materi:
Elija; spet drugi, da Jeremija ali    kateri    izmed prerokov.«
   Kdor    namreč hoče svoje življenje rešiti,
   Kdor    pa življenje izgubi zaradi mene, ga
   Kdor    se torej poniža, da bo kakor ta otrok,
največji v nebeškem kraljestvu, in    kdor    sprejme takega otroka v mojem imenu,
»   Kdor    pohujša enega od teh malih, ki vame
   Kdor    more razumeti, naj razume.«
Med vami pa naj ne bo tako, ampak    kdor    hoče postati velik med vami, naj bo
med vami, naj bo vaš strežnik; in    kdor    hoče biti prvi med vami, naj bo vaš
   Kdor    bo padel na ta kamen, se bo razbil;
   Kdor    se bo poviševal, bo ponižan; in kdor
Kdor se bo poviševal, bo ponižan; in    kdor    se bo poniževal, bo povišan.
   Kdor    torej priseže pri oltarju, priseže
   Kdor    priseže pri templju, priseže pri njem
   Kdor    pa priseže pri nebu, priseže pri božjem
   Kdor    pa bo vztrajal do konca, bo rešen.
ki jo je napovedal prerok Daniel -    kdor    bere, naj razume - takrat naj beže
   Kdor    bo na strehi, naj ne hodi dol, da bi
dol, da bi kaj vzel iz svoje hiše; in    kdor    bo na polju, naj se ne vrača domov
»   Kateri    je z menoj pomočil roko v skledo, ta
   Kdor    pa preklinja Svetega Duha, vekomaj
   Kdor    namreč spolni božjo voljo, ta je moj
»   Kdor    ima ušesa za poslušanje, naj posluša!«
   Kdor    namreč ima, se mu bo dalo in kdor nima,
Kdor namreč ima, se mu bo dalo in    kdor    nima, se mu bo vzelo še tisto, kar
Spoštuj očeta in mater’ in ‘   Kdor    preklinja očeta ali mater, naj ga zadene
   Kdor    namreč hoče svoje življenje rešiti,
svoje življenje rešiti, ga bo izgubil,    kdor    pa svoje življenje izgubi zaradi mene
   Kdor    pa se mene in mojih besed sramuje pred
med potjo so med seboj razpravljali,    kateri    izmed njih je največji.
»   Kdor    sprejme katerega izmed takih otrok
otrok v mojem imenu, mene sprejme;    kdor    pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč
   Kdor    ni proti nam, je z nami
   Kdor    ni proti nam, je z nami.
   Kdor    vam dá piti kozarec vode zato, ker
»   Kdor    pohujša enega teh malih, ki verujejo
»   Kdor    se loči od svoje žene in se oženi z
Resnično vam povem:    kdor    ne sprejme božjega kraljestva kakor
Med vami pa ne tako, ampak    kdor    hoče postati velik med vami naj bo
velik med vami naj bo vaš strežnik, in    kdor    hoče biti med vami prvi, naj bo vsem
Resnično vam povem:    kdor    reče tej gori: ‘
sovražili zaradi mojega imena, toda    kdor    bo vztrajal do konca, bo rešen.«
gnusobo opustošenja, kjer ne sme biti -    kdor    bere, naj razume - takrat naj prebivalci
   Kdor    je na strehi, naj ne hodi dol in ne
svojo hišo, da bi iz nje kaj vzel, in    kdor    je na polju, naj se ne vrača po plašč.
oblačila, tako da so žrebali, kaj bo    kateri    dobil.
   Kdor    bo veroval in bo krščen, bo zveličan,
veroval in bo krščen, bo zveličan,    kdor    pa ne bo veroval, bo obsojen.
»   Kdor    ima dve suknji, naj ju deli s tistim,
naj ju deli s tistim, ki je nima, in    kdor    ima živež, naj stori enako.«
po enem licu, nastavi še drugo, in    kdor    ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke
   Kdor    pa jih sliši in ne spolni, je podoben
»Ali si ti,    kateri    mora priti, ali naj čakamo drugega?«
Ali si ti,    kateri    mora priti, ali naj drugega čakamo?’«
»   Kdor    ima ušesa za poslušanje, naj posluša!«
   Kdor    ima, se mu bo dalo, in kdor nima, se
Kdor ima, se mu bo dalo, in    kdor    nima, se mu bo vzelo še to, kar misli,
   Kdor    namreč hoče svoje življenje rešiti,
svoje življenje rešiti, ga bo zgubil;    kdor    pa svoje življenje zgubi zaradi mene,
   Kdor    se sramuje mene ali mojih besed, se
»   Kdor    sprejme tega otroka v mojem imenu,
otroka v mojem imenu, mene sprejme, in    kdor    sprejme mene, sprejme tistega, ki me
   Kdor    je namreč med vami vsemi najmanjši,
   Kdor    ni proti vam je za vas
   Kdor    ni zoper vas, je za vas.«
   Kdor    vas posluša, mene posluša; kdor pa
Kdor vas posluša, mene posluša;    kdor    pa vas zavrača, mene zavrača.
   Kdor    pa zavrača mene, zavrača tistega, ki
Kajti vsak,    kdor    prosi, prejme; in kdor išče, najde;
Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in    kdor    išče, najde; in kdor trka, se mu odpre.
prosi, prejme; in kdor išče, najde; in    kdor    trka, se mu odpre.
   Kdor    ni z menoj, je zoper mene, in kdor
Kdor ni z menoj, je zoper mene, in    kdor    z menoj ne zbira, raztresa.«
   Kdor    pa me zataji pred ljudmi, bo zatajen
zoper Sina človekovega, bo odpuščeno;    kdor    pa preklinja Svetega Duha, mu ne bo
   Kdor    pa je ne spozna in stori kaj kaznivega,
ki so s teboj pri mizi; kajti vsak,    kdor    se povišuje, bo ponižan, in kdor se
vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in    kdor    se ponižuje, bo povišan.«
»Srečen,    kdor    bo obedoval v božjem kraljestvu!«
   Kdor    ne nosi svojega križa in ne hodi za
   Kdor    ima ušesa za poslušanje, naj posluša!«
   Kdor    je zanesljiv v najmanjši reči, bo zanesljiv
najmanjši reči, bo zanesljiv tudi v veliki,    kdor    pa je nepošten v najmanjši, bo nepošten
Vsak,    kdor    odslovi svojo ženo in se oženi z drugo,
in se oženi z drugo, prešuštvuje, in    kdor    se z ločeno oženi, prešuštvuje.«
   Kdor    bo tisti dan na strehi, svoje stvari
imel v hiši, naj ne hodi ponje, in    kdor    bo na polju, naj se ne vrača domov.
   Kdor    bo skušal rešiti svoje življenje, ga
rešiti svoje življenje, ga bo izgubil;    kdor    pa ga bo izgubil, ga bo rešil.
opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak,    kdor    se povišuje, bo ponižan, in kdor se
vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in    kdor    se ponižuje, bo povišan.«
   Kdor    ne sprejme božjega kraljestva kakor
Kdo je namreč večji:    kdor    sedi pri mizi ali kdor streže?
namreč večji: kdor sedi pri mizi ali    kdor    streže?
»Sedaj pa,« je nadaljeval, »   kdor    ima denarnico, naj jo vzame, prav tako
jo vzame, prav tako tudi torbo; in    kdor    nima denarja, naj proda svojo suknjo
edinorojenega Sina, da bi se nihče,    kdor    veruje vanj, ne pogubil, ampak bi imel
   Kdor    veruje vanj, ne bo sojen; kdor pa ne
Kdor veruje vanj, ne bo sojen;    kdor    pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje
   Kdor    namreč dela húdo, sovraži luč in ne
   Kdor    se ravna po resnici, pride k luči,
   Kdor    ima nevesto, je ženin.
»   Kdor    prihaja od zgoraj, je nad vsemi; kdor
»Kdor prihaja od zgoraj, je nad vsemi;    kdor    pa je z zemlje, je zemeljski in govori
   Kdor    prihaja z nebes, je nad vsemi, in pričuje
   Kdor    pa sprejme njegovo pričevanje, potrdi,
   Kdor    veruje v Sina, ima večno življenje;
veruje v Sina, ima večno življenje;    kdor    pa v Sina ne veruje, ne bo prišel v
   Kdor    pa bo pil vodo, ki mu jo bom dal jaz,
   Kdor    je po plivkanju vode prvi vstopil,
   Kdor    ne časti Sina, tudi ne časti Očeta,
   Kdor    posluša mojo besedo in veruje njemu,
   Kdor    pride k meni, gotovo ne bo lačen, in
pride k meni, gotovo ne bo lačen, in    kdor    veruje vame, ne bo nikoli žejen.
kar mi dá Oče, bo prišlo k meni; in    kdor    pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel,
mojega Očeta je namreč, da ima vsak,    kdor    vidi Sina in veruje vanj, večno življenje,
Vsak,    kdor    posluša Očeta in se mu dá poučiti,
Resnično resnično vam povem:    kdor    veruje, ima večno življenje.
   Kdor    jé moje meso in pije mojo kri, ima
   Kdor    jé moje meso in pije mojo kri, ostane
so jedli vaši očetje in so pomrli:    kdor    uživa ta kruh, bo živel vekomaj.«
   Kdor    govori sam od sebe, išče svojo čast,
govori sam od sebe, išče svojo čast,    kdor    pa išče čast tistega, ki ga je poslal,
   Kdor    vame veruje, ‘bodo iz njegovega
»   Kdor    izmed vas je brez greha, naj prvi vrže
   Kdor    hodi za menoj, ne bo taval v temi,
»Resnično resnično vam povem: vsak,    kdor    greši, je suženj greha.
   Kdor    je iz Boga, posluša božje besede.
Resnično resnično vam povem:    kdor    se drži moje besede, nikoli ne bo videl
   Kdor    se drži moje besede, nikoli ne bo okusil
   Kdor    pa Boga časti in spolnjuje njegovo
»Resnično resnično vam povem:    kdor    ne pride v ovčjo stajo skozi vrata,
   Kdor    pa pride skozi vrata, je pastir ovc.
   Kdor    stopi skozme, se bo rešil: hodil bo
»Jaz sem vstajenje in življenje:    kdor    veruje vame, bo živel, tudi če umrje;
   Kdor    ima rad svoje življenje, ga bo izgubil;
rad svoje življenje, ga bo izgubil;    kdor    pa svoje življenje na tem svetu zaničuje,
   Kdor    tava v temi, ne vé, kam gre.
»   Kdor    véruje vame, ne véruje vame, temveč
   Kdor    vidi mene, vidi tistega, ki me je poslal.
   Kdor    me zaničuje in ne sprejema mojih besed,
»   Kdor    se je skopal, mu ni treba drugega,
Resnično resnično vam povem:    kdor    sprejme tistega, ki ga pošljem, sprejme
tistega, ki ga pošljem, sprejme mene;    kdor    pa sprejme mene, sprejme tistega, ki
   Kdor    je videl mene, je videl Očeta.
Resnično resnično vam povem:    kdor    veruje vame, bo dela, ki jih opravljam,
   Kdor    ima moje zapovedi in jih spolnjuje,
zapovedi in jih spolnjuje, me ljubi;    kdor    pa me ljubi, ga bo ljubil moj Oče,
   Kdor    pa me ne ljubi, se ne drži mojih besed;
   Kdor    živi v meni in jaz v njem, rodi obilo
   Kdor    sovraži mene, sovraži tudi mojega Očeta.
metali; pride celo ura, ko bo vsak,    kdor    vas umori, mislil, da je opravil Bogu
   Kdor    je iz resnice, posluša moj glas.«
   Kdor    se dela kralja, se upira cesarju.«
In zgodilo se bo: vsak,    kdor    bo klical Gospodovo ime, bo rešen.’
In vsak,    kdor    ne bo poslušal tega preroka, bo iz
temveč mu je v vsakem narodu všeč,    kdor    se ga boji in pravično ravna.
Vsakdo,    kdor    veruje vanj, so mu v njegovem imenu
In vsak,    kdor    veruje, dobi v njem opravičenje od
   Kdor    dela, temu se plačilo ne daje kot dar,
   Kdor    pa ne opravlja del, ampak veruje v
Zakaj    kdor    je umrl, je osvobojen greha.
kamen spotike in skalo pohujšanja, toda    kdor    bo veroval vanj, ne bo osramočen.«
   Kdor    ima dar slúženja, naj ga uporablja
   Kdor    ima dar učenja, naj uči.
   Kdor    ima dar spodbujanja, naj spodbuja.
   Kdor    daje, naj daje širokosrčno.
   Kdor    je predstojnik, naj ga odlikuje vestnost.
   Kdor    se posveča dobrodelnosti, naj to dela
   Kdor    se torej upira oblasti, se upira redu,
razen če gre za bratovsko ljubezen;    kdor    namreč ljubi bližnjega, je izpolnil
   Kdor    jé, naj ne zaničuje tistega, ki ne
naj ne zaničuje tistega, ki ne jé;    kdor    pa ne jé, naj ne sodi tistega, ki jé,
   Kdor    upošteva dneve, naj jih upošteva za
Pa tudi    kdor    jé, jé za Gospoda, saj je zato hvaležen
Tudi    kdor    ne jé, se zdrži jedi za Gospoda in
   Kdor    namreč s tem služi Kristusu, je všeč
   Kdor    pa jé v dvomu, je obsojen, če jé, ker
»   Kdor    se ponaša, naj se ponaša v Gospodu.«
   Kdor    sadi in kdor zaliva, sta eno.
Kdor sadi in    kdor    zaliva, sta eno.
   Kdor    pa se z Gospodom druži, je z njim en
ki ga stori človek, je zunaj telesa;    kdor    pa nečistuje, greši proti lastnemu
   Kdor    je bil poklican obrezan, naj tega ne
   Kdor    je bil poklican neobrezan, naj se ne
   Kdor    ni oženjen, skrbi za to, kar je Gospodovo,
Gospodovo, kako bi ugajal Gospodu,    kdor    pa je oženjen, skrbi za to, kar je
   Kdor    pa je v svojem srcu trden in ga nič
   Kdor    torej omoži svoje dekle, stori prav,
torej omoži svoje dekle, stori prav,    kdor    pa jè ne omoži, stori še bolje.
   Kdor    torej misli, da stoji, naj pazi, da
   Kdor    bo torej nevredno jedel ta kruh in
tega kruha in pije iz keliha, kajti    kdor    jé in pije, jé in pije svojo obsodbo,
   Kdor    namreč govori z darom jezika, ne govori
   Kdor    pa prerokuje, govori ljudem in jih
   Kdor    govori z darom jezika, oblikuje sam
z darom jezika, oblikuje sam sebe,    kdor    pa prerokuje, gradi Cerkev.
   Kdor    torej govori z darom jezika, naj prosi,
   Kakršen    je bil zemeljski, taki so zemeljski,
bil zemeljski, taki so zemeljski, in    kakršen    je nebeški, taki so tudi nebeški.
   Kdor    ima namreč dobro voljo, je kljub pomanjkanju
»   Kdor    je veliko nabral, ni imel preveč, in
je veliko nabral, ni imel preveč, in    kdor    je malo, ni imel premalo.«
To pa rečem:    kdor    na redko seje, bo tudi pičlo žel, kdor
kdor na redko seje, bo tudi pičlo žel,    kdor    pa na gosto seje, bo tudi bogato žel.
   Kdor    se hvali, naj se hvali v Gospodu.
   Kdor    jo bo spolnjeval, bo živel od nje.
Preklet je vsak,    kdor    visi na lesu.
   Kdor    pa vas bega, bo nosil obsodbo, naj
   Kdor    prejema pouk v božji besedi, naj vse,
To se pravi:    kdor    seje v svoje meso, bo od mesa žel pogubo;
svoje meso, bo od mesa žel pogubo;    kdor    pa seje v duha, bo od duha žel večno
   Kdor    je kradel, naj ne krade več, ampak
   Kdor    ljubi svojo ženo, ljubi sebe.
vsem veseljem in imejte v časti ljudi,    kakršen    je on, saj se je v svojem delovanju
odpuščajte drug drugemu, če se ima    kateri    kaj pritožiti proti kateremu.
Zakaj    kdor    dela krivico, bo požel, kar je krivičnega
   Kdor    torej zametuje te zapovedi, ne zametuje
   Kdor    noče delati, naj tudi ne jé.
Če pa    kateri    ni poslušen temu, kar naročamo v pismu,
»Naj odstopi od krivice,    kdor    kliče Gospodovo ime.«
   Kdor    se bo teh rešil, bo postal posoda za
vendar rajši v imenu ljubezni prosim -    kakršen    sem pač, Pavel, starec, sedajle tudi
Bojmo se torej, da ne bi    kateri    izmed vas mislil, da je zakasnil, medtem
   Kdor    namreč stopi v kraj njegovega počitka,
»Ti si duhovnik na veke,    kakršen    je Melkízedek.«
Bog razglasil za vélikega duhovnika,    kakršen    je Melkízedek.
   Kdor    namreč uživa mleko, ni zmožen razumeti,
je postal véliki duhovnik na veke,    kakršen    je Melkízedek.
potrebno, da nastopi drug duhovnik,    kakršen    je Melkízedek, zakaj se ne bi imenoval
»Ti si duhovnik na veke,    kakršen    je Melkízedek.«
   Kdor    hoče priti k Bogu, mora namreč verovati,
   Kdor    pa se poglobi v popolno postavo svobode
   Kdor    namreč spolnjuje vso postavo, krši
   Kdor    svojega brata obrekuje ali sodi, obrekuje
   Kdor    torej zna delati dobro, pa ne dela,
resnice in ga kdo spreobrne, naj vé:    kdor    grešnika spreobrne od njegove zgrešene
   Kdor    se bo nanj zanesel, ne bo doživel sramote.«
Zakaj »   kdor    hoče ljubiti življenje in videti dobre
tudi vi oborožite z istim spoznanjem:    kdor    telesno trpi, je nehal grešiti, da
   Kdor    pa teh kreposti nima, je slep in kratkoviden.
   Kdor    pravi:
   Kdor    pravi, da živi v njem, je dolžan tudi
   Kdor    pravi, da živi v svetlobi, pa svojega
brata sovraži, še zdaj živi v temi;    kdor    pa svojega brata ljubi, živi v svetlobi
   Kdor    svojega brata sovraži, je v temi in
Svet in njegovo poželenje mineta;    kdor    pa spolnjuje, kar hoče Bog, živi v
Kdorkoli zanika Sina, tudi Očeta nima;    kdor    pa prizna sina, ima tudi Očeta.
pravičen, spoznajte, da je tudi vsak,    kdor    pravično živi, njegov otrok.
podobni, ker ga bomo gledali takšnega,    kakršen    je.
Vsak,    kdor    se zanaša nanj, se posvečuje, kakor
   Kdor    greši, dela tudi nepostavno, zakaj
   Kdor    živi v njem, ne greši; kdor pa greši,
Kdor živi v njem, ne greši;    kdor    pa greši, ga ni videl in ga ni spoznal.
Le    kdor    pravično živi, je pravičen, kakor je
   Kdor    pa grešno živi, je od hudiča, kajti
   Kdor    je rojen od Boga, ne živi grešno, saj
otroke hudiča pa prepoznate po tem:    kdor    ne ravna pravično in kdor ne ljubi
prepoznate po tem: kdor ne ravna pravično in    kdor    ne ljubi svojega brata, ni od Boga.
   Kdor    pa ne ljubi, živi v smrti.
   Kdor    sovraži svojega brata, je ubijalec.
   Kdor    se drži njegovih zapovedi, živi v Bogu
Mi pa smo od Boga in vsak,    kdor    pozna Boga, nas posluša.
   Kdor    pa ni od Boga, nas ne posluša.
je ljubezen od Boga in ker je vsak,    kdor    ljubi, od Boga in Boga pozna.
   Kdor    pa ne ljubi, Boga ne pozna, zakaj Bog
   Kdor    priznava, da je Jezus Božji Sin, živi
popolno zagotovilo za dan sodbe, kajti    kakršen    je on, takšni smo tudi mi že na tem
   Kdor    ne ljubi svojega brata, ki ga vidi,
   Kdor    veruje, da je Jezus res Kristus, je
Jezus res Kristus, je rojen od Boga;    kdor    pa ljubi očeta, ljubi tudi tistega,
   Kdor    veruje v Božjega Sina, nosi to pričevanje
   Kdor    pa Bogu ne veruje, ga ima za lažnivca,
   Kdor    ima Sina, ima življenje; kdor Božjega Sina
Kdor ima Sina, ima življenje;    kdor    Božjega Sina nima, nima življenja.
   Kdor    se oddalji in se ne drži Kristusovega
drži Kristusovega nauka, nima Boga;    kdor    pa se nauka drži, ima Očeta in Sina.
Že    kdor    ga pozdravi, sodeluje pri njegovih
   Kdor    dela dobro, je od Boga; kdor pa dela
Kdor dela dobro, je od Boga;    kdor    pa dela húdo, Boga ni videl.
Blagor mu,    kdor    bere, in tistim, ki poslušajo besede
   Kdor    ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori
   Kdor    ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori
   Kdor    zmaga, ga druga smrt gotovo ne bo prizadela.’«
   Kdor    ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori
tega ne pozna nihče, razen tistega,    kdor    ga prejme.’«
   Kdor    zmaga in vztraja do konca v mojih delih,
   Kdor    ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori
   Kdor    zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila.
   Kdor    ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori
   Kdor    zmaga, ga bom naredil za steber v svetišču
   Kdor    ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori
   Kdor    zmaga, mu bom dal, da séde z menoj
   Kdor    ima ušesa, naj prisluhne, kaj govori
   Kdor    ima ušesa, naj prisluhne!
   Kdor    je bister, naj izračuna število zveri:
Blažen in svet,    kdor    ima delež pri prvem vstajenju!
   Kdor    bo zmagal, bo to podedoval in jaz bom
nikdar stopilo nič nečistega, tudi ne,    kdor    počenja gnusobo in laž, ampak bodo
Blagor mu,    kdor    ohrani preroške besede, ki so v tej
   Kdor    dela krivico, naj jo dela naprej, kdor
Kdor dela krivico, naj jo dela naprej,    kdor    je umazan, naj se omadežuje naprej,
je umazan, naj se omadežuje naprej,    kdor    je pravičen, naj vrši pravico naprej,
pravičen, naj vrši pravico naprej, in    kdor    je svet, naj se posvečuje naprej.
In    kdor    posluša, naj reče:
In    kdor    je žejen, naj pride.
   Kdor    hoče, naj zastonj zajame vodo življenja.
znano, prav tako pa Klaus še ni povedal,    kateri    minister bo moral svoje mesto odstopiti
   Kdor    je prišel prvi, je prišel prvi.
in drugimi samomorilnimi pripomočki,    kakršen    je pač njegov družabni položaj, njegova
Denar je že nabral med ljudmi;    kdor    ni hotel dati sam od sebe, je dal s
Jaz nisem kriv, ali    kdor    jo je pognal, je storil prav."
toda ostal je slej ko prej takšen,    kakršen    je bil.
   Kdor    ne dela, naj tudi ne je!
rekla Berta in ga je ljubila takšnega,    kakršen    je bil.
»   Kdor    zna, zna,« je govorila.
   Kdor    ima denar in puško, ima tudi boga.
»   Kdor    ne dela, naj tudi ne jé.«
Drugače pa je še zmerom,    kakršen    je bil.
   Kdor    se pregreši bo kaznovan po h 46 ...«
svete vere, pač pa je umrl takšen,    kakršen    je bil v boju za svoje življenje: obut
Brezskrbno sta stopala fanta - in    kdor    še nikdar ni vlačil težkih čevljev
Vsak ima svojo zgodbo,    kdor    je mrtev in kdor se je pretolkel, da
ima svojo zgodbo, kdor je mrtev in    kdor    se je pretolkel, da je živ ostal ...«
In    kdor    se je spustil v tako tvegano borbo,
»Vsak,    kdor    lahko puško nosi!« ga z užitkom zbode
»   Kdor    ničesar ne ve, ničesar ne pove!« mirno
vsi držali skoraj brez oporekanja:    kdor    se je odpravil na daljše pivsko romanje,
bridkega, kaj smešnega ali kaj robatega,    kakršen    je bil pač pivec in njegovo trenutno
Toda    kdor    pije, rad trpi, zato največkrat prebije
Saj,    kdor    nič nima, se lahko zapiše h komunistom.
»   Kdor    ni v moji koži, v moji koži!« se je
»   Kakršen    je, takšen pa je!« je Polona razširila
   Kdor    norca tepe, tudi sam ni pameten!«
   Kdor    ima tako veliko rano, mora počivati
Vsakemu,    kdor    ga je le hotel poslušati, je nadrobno
je nesrečen, kakor je nesrečen vsak,    kdor    ne more uresničiti svojih sanj.
In    kdor    je imel bistre oči, je lahko videl
   Kdor    nikdar ne zagazi na krivo pot, nemara
pravim, ‘meni je prav, da sem takšen,    kakršen    sem.
preveč pametna za svoja leta, toda    kdor    je res pameten, noče vsega vedeti.
Tako je pač:    kdor    gre mlad od doma, odnese s sabo samo,
   Kdor    pa je ostal doma, se sramuje oprtnika
Toda vara se,    kdor    misli, da ta lastnost ne zahteva velike,
In prav tako se vara,    kdor    misli, da takšni ljudje niso deležni
In še v večji meri, zakaj    kdor    ne prizna obupa, mora premagati vse
»Župnik je takšen,    kakršen    je!
če so v njej živeli takšni ljudje,    kakršen    je bil kovač Tomaž!
In    kdor    jo iz jeze in sovraštva po nemarnem
   Kdor    ni skusil, ta ne ve! ...
več pisan in živ in prešerno glasen,    kakršen    je bil čez dan, ko je noro vrtel vriskajočo
je visok in vzravnan, prav takšen,    kakršen    je bil tisti zimski dan, zadnji dan
Toda spomin je ostal, in lep spomin,    kakršen    ostane po vseh velikih in čistih stvareh,
njej je bilo žal, da Tone ni dedec,    kakršen    je bil on, ki bi se zdaj zravnal in
Takšen,    kakršen    je bil v resnici in kakršnega ni poznala.
In hotela je biti takšna,    kakršen    je bil on.
usnja, a vendar ne iz tako tankega,    kakršen    je bil jermen na njegovem biču.
»Neumnosti govori,    kdor    trdi, da ruševine niso čiste!«
gledala v goreča drva in razpravljala,    kateri    način ogrevanja je najboljši.
»Saj veste, kako pravimo:    kdor    malo ve, kaže veri hrbet, kdor pa ve
pravimo: kdor malo ve, kaže veri hrbet,    kdor    pa ve veliko, se ji priklanja.«
uporablja samo za osebe moškega spola, je    kateri    ustrezen za osebe in reči.
»   Kdor    ima hišo...«
Žrebala sta, da bi videla,    kateri    naj kandidira.
   Kdor    se punta, je hudoben.
   Kdor    bi hkrati zajel vso razsežnost in vso
Po nevarnem klancu hodi,    kdor    hoče vsemu priti do dna.«
In    kdor    ni krščanski, ni pošten!«
   Kdor    lahko ubija, lahko tudi rešuje.
je treba hierarhično razporediti, in    kdor    bi hotel ohraniti svoj položaj, bi
prepustim naključju, oziroma vrstnemu redu,    kakršen    je pač v podzavesti.
in me tudi oblikovali, da sem tak,    kakršen    danes sem.
spolno svobodo, ki je najmočnejša sila -    kdor    obvlada to silo v ljudeh, jih lahko
je bodi srečen, sprejeti se takega,    kakršen    si, je vse kar dolgujemo bogu.
maske v družbi, v kateri ne smeš biti,    kakršen    si in te vseskozi preganja strah, da
   Kdor    se usodi ne pusti voditi, ga le ta
   Kdor    nima ljubezenskega odnosa s kozmosom,
Tisti, ki so zadovoljni s svetom,    kakršen    je, nimajo raison d'etre, je dejala
Ah, je odgovoril eden,    kdor    ima tu denar, mu ni treba niti s prstom
kmalu spoznajo, da to ni to in gredo,    kdor    ostane, je za Auroville, kakršen zdaj
gredo, kdor ostane, je za Auroville,    kakršen    zdaj pač je, tu se najdejo.
   Kdor    ima rad življenje, ima rad Indijo.
   Kdor    ima rad samega sebe, ne mara opija.
   Kdor    zaradi napake zdrsne v steni bo izkusil
premakne - otroka sprejme takšnega,    kakršen    je, nudi mu vso svojo ljubezen in to
ugotove, da ima veliko denarja, je pečen,    kdor    nima nič, pa maltretiran...
Pa saj ima vsak pravico biti,    kakršen    pač je, vsak ima svoj prav.
   Kdor    ti daje pijačo, ima določen vpliv nate,
imenujemo Vdanost <Devotion>. [...] in    kdor    je vdan, ima v svoji vdanosti ljubljeno
Zakaj nesrečen je,    kdor    ima, tako ali drugače, izven sebe ideal
To ti povem:    kdor    tuhta venomer, / je kot žival, ki v
opazil drugega, pozabil pa prvega:    kdor    želi svojo določenost v času in prostoru
   Kdor    je hodil v gimnazijo, tega nikoli ne
isto z menoj, kar je drugačno od mene,    kakršen    sem tu in zdaj.
knjižice zapisal, da bi ”moral vsakdo,    kdor    skuša spraviti Einsteina s Kantom,
Dandanes sicer nihče,    kdor    je hodil v šolo, ne dvomi več, da se
vesolja navajal tudi teološke argumente -    kateri    je pravzaprav glavni teološki argument
drugačen, kot je; ne more biti tak,    kakršen    ni; ne more moči drugega kot to, kar
   Kdor    razume, kaj je v metafiziki mišljeno
Ampak    kdor    ne ve, da ta funkcija izraža krog,
   Kdor    ljubi Boga, si ne more prizadevati,
   Kdor    ima ušesa, naj sliši...
stališča ”popolnega“ filozofskega sistema,    kakršen    je Spinozov, je vse bivajoče in ultima
Vendar,    kdor    zakon bere, lahko ugotovi, da so te
Lahko rečemo, da je zrel,    kdor    prizna, da za takšno gospodarsko druščino
   Kdor    pa igra, ne more biti vojak?
Zelo hitro se spreminja,    kdor    mu ne sledi, ne opazi, kako hitro se
najcenejšega, praviloma generičnega zdravila,    kdor    hoče dražje, originarno, mora razliko
vprašanje, ali imajo dobiček, temveč    kolikšen    je njihov dobiček v primerjavi z dobički
predvečer dejansko zgodovinskih dogodkov,    kakršen    bo vstop Slovenije v Evropsko unijo.
»   Kdor    je Müntzerja videl,« komentira Luther,
z geslom Cuius regio, eius religio,    Kdor    vlada, naj določa tudi vero.
   Kdor    se zapovedani veroizpovedi noče ukloniti,
Muamerji, pa ste skupaj z njimi tulili »   kdor    ne skače, ni Sloven'c« in se z njimi
   Kdor    se je v tem boju boril na pravi strani,
   Kdor    ni imel »domovnice«, mu je ostalo le