Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRmd6 (1)


dva dela človekove dedne zasnove, med    katerima    v normalnih razmerah ni povezave, tako