Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRPOsp3 (1)


vsakršen koli način smo se želeli izogniti    kakršnim koli    nadomestilom "ad hoc".