Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRPOse6 (1)


doživljanje realnosti in težko se obremeni s    čimerkoli   , kar zahteva večjo stopnjo prilagodljivosti