Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRPOse5 (4)


»Ali misliš, da se ti ljudje v    čemer koli    razločujejo po svoji zunanjščini od
govorila bi o sorodnikih, o vremenu ali o    čemerkoli   , toda meni ni bilo do razgovora.
da so jedca sposobni razkrinkati na    kateremkoli    stranišču.
država misli, da bi v glavnem mestu,    kateremkoli    pač bi bilo, moralo biti.