Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRPOmp4 (3)


sonce zahajalo, so vsi, ki so imeli    kakršnekoli    bolnike, te pripeljali k njemu.
značilnosti, ali jima lahko pripišemo    kakršnekoli    pozitivno določljive ”predikate“?
od tega, da bi s tem zakonom urejali    kakršnekoli    privilegije za Ljubljano.