Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRPOmp2 (2)


otroci poslušali katere koli pravljice    katerih koli    pisateljev in se v dušah navzemali
Toliko komunistov so namreč brez    kakršnih koli    večjih problemov pobili, prepričani,