Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRPOže5 (10)


Winston je opustil navado, da ob    katerikoli    uri pije gin.
Sodila je med ljudi, ki lahko zaspijo ob    katerikoli    uri in v kateremkoli položaju.
voljan in zmožen pregloboko misliti o    katerikoli    stvari.
dovoliti, da ti vznikne v zavest v    kakršnikoli    obliki, ki jo je moč imenovati.
dva izmed vas na zemlji združita v    katerikoli    prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki
moremo tudi mi tolažiti tiste, ki so v    kakršnikoli    stiski, in sicer s spodbudo, s kakršno
katerimi bodo lahko dvignili dividende v    katerikoli    banki, navedeni na hrbtni strani naloga.
prav tako lep kot tudi življenje v    katerikoli    obliki.
V    katerikoli    geometriji, evklidski ali neevklidski.
predstavljate to blazno gromozansko stavbo v    kakršnikoli    obliki ob Bohinjskem jezeru?