Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRžp3 (6)


tem samo mnenje; spoznanja o stvareh,    katerim    velja njihovo mnenje, pa nimajo.«
»Moj dragi, to so torej nevarnosti,    katerim    so izpostavljeni ljudje z najdragocenejšimi
mislijo na like, temveč na prapodobe,    katerim    so podobni; tako raziskujejo četverokotnik
posamezniki, ampak tudi njihove družine, h    katerim    se le‐ti zatečejo po pomoč.
To so tanke plastične ploščice,    katerim    se v repek vtakne košček kafre, ki
Mar ga išče v besedah in podobah,    katerim    sledijo njene oči v somraku?