Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRže6 (48)


nekakšne prestrašene očaranosti, s    katero    jih je opazoval iz kotička oči.
naperjena proti njemu, na lahkoto, s    katero    ga bo vsak partijski intelektualec
nevarnosti, da se spridijo pri umazaniji, s    katero    imajo opraviti.
v kateri živimo ter o strategiji, s    katero    jo bomo uničili.«
»S    katero    deželo je Oceanija v vojni?«
»Ali med veseljem in    katero    drugo krepostjo?«
Kajti domnevanje je sposobnost, s    katero    si ustvarjamo mnenja.«
Je to pametna trditev, s    katero    se lahko strinjaš?«
Herodiáde, žene svojega brata Filipa, s    katero    se je bil oženil.
S    kakršno    mero namreč merite, s takšno se vam
kakršnikoli stiski, in sicer s spodbudo, s    kakršno    nas same Bog spodbuja.
usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s    katero    nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi
nas pa je bila dana milost po meri, s    kakršno    nas je obdaroval Kristus.
S prav takšno toplino, s    kakršno    mati neguje svoje otroke, smo vam
ima za navadno tisto kri zaveze, s    katero    je bil posvečen, tisti, ki sramoti
državni zbor pa bo sprejel zakonodajo, s    katero    bo postopno sprostil slovenski trg
Manj podpore ima Romunija, s    katero    nas zadnje čase precej povezujejo.
teh ne bo izpolnila nobena rešitev, s    katero    bi morale soglašati vse pogajalske
saj smo pa tako potrebni Marije, s    katero    se napotimo k rešitvi Jelke in Danice,
očesom in nemara hrepeni po besedi, s    katero    bi te začarala.
ni mogel združiti s svojo Berto, s    katero    je hodil že dolga leta.
po tenki in krhki ledeni plošči, pod    katero    ni nikjer dna, nikjer nič stanovitnega,
Gre za domnevo, s    katero    se razlaga, kako je mogoče, da so rastlinski
je, da ji zapiše Ecalles, zemljo, s    katero    pa on ne more razpolagati, saj jo je
narod zaradi vse te simbolne navlake, s    katero    so se obdali, tako boji.
jih nudita svet in življenje, sila, s    katero    se v vsakem človeku lahko osvobode
zofe, žena je postregla s kolonjsko, s    katero    smo se namazali po vratu, za ušesi
dve palici in nanje pritrdil rjuho, s    katero    sem se sicer ponoči branil komarjev.
Drosha so prinesli črno oljnato barvo, s    katero    smo jo prebarvali in vsako jutro po
ptiči igrali z njimi... pa telovadba, med    katero    sem jih učil nogometa, košarke, med
Sovjetske zveze in istočasno do Indije, s    katero    se je od takrat zapetljal že v tri
so si privoščili na račun strežbe, s    katero    so se trudili črni fantiči, ki da sploh
pa je razpadala tudi mehanizacija, s    katero    so nekoč obdelovali nekaj manjših polj,
melanholični princesi - izobraženki, s    katero    se je več let dopisoval in ji posvetil
od mene, odnaša jo kakor usoda, nad    katero    nimam prav nobene moči.
osmislil renesančno človeškost, s    katero    se je začela odiseja novoveškega duha...
gravitacijskega zakona - ki pravi, da je sila, s    katero    se privlačita dve telesi v praznini
evidence oziroma sámorazvidnosti, s    katero    se mišljenju daje sam ego cogito,
hitrosti, ki je največja možna hitrost, s    katero    se lahko širijo vzročne ”verige“ in
tudi v ”relativizaciji“ Kristusa, s    katero    se Spinoza verjetno ne bi povsem strinjal:
znamenita Spinozova teza determinizma, nad    katero    se nekateri tako zgražajo - toda rajši
relativnostni teoriji največja možna hitrost, s    katero    se lahko prenašajo vzročne verige po
Novela, s    katero    se pravkar soočamo, prinaša in uvaja
polnopravna članica Evropske unije, s    katero    se tako radi primerjamo, vendar se
izid stote knjige zbirke Lirika, s    katero    se je zaključil eden najpomembnejših
pričakala skoraj nedostopna preskušnja, s    katero    so imeli motoristi še najmanj težav.
uspešno vodil Cibalio iz Vinkovcev, s    katero    se je uvrstil v polfinale pokala intertoto.
svojo piščalko je zapiskal melodijo, za    katero    so odšle vse podgane v reko in se utopile.