Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRžd6 (2)


nagnjenja’ - delijo na dve vrsti, med    katerima    je samoljubje, ‘nagnjenost, ki je prav
V ta namen služita dve tetivi, med    katerima    je približno na sredi usnjeno ležišče