Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZRžd4 (1)


torej tidve vrsti prikazovanja, za    kateri    si me vprašal.«