Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUsp4 (2)


bi bilo le podoba pravega, ampak v    sama    nebesa, da zdaj za nas stoji pred božjim
[gravitacija] izvirati iz vzroka, ki prodira v    sama    središča Sonca in planetov, ne da bi