Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUse3 (2)


Kajti    samemu    bistvu časovnega doživljanja pritiče,
onstran pojmov ”negativne“ dialektike k    samemu    bivajočemu (das Seyende), je Schelling