Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUse2 (35)


»Ali se lahko domisliš enega    samega    ponižanja, ki bi se ti ne bilo zgodilo?«
obstaja dobro, ki ga ljubimo zaradi njega    samega    in zaradi posledic, ki jih prinaša?
in darila, ki jih prinašata; bistva    samega    teh dveh lastnosti z njegovo silo,
sprejem barve in se šele nato lotijo    samega    barvanja.
bili mnenja, da je treba v to zaradi    samega    razpravljanja privoliti, ker si je
okoli gredlja povezana površina enega    samega    vretenca; gredelj je potisnjen sredi
Prepoznala je Petrov glas in od    samega    veselja ni odprla vrat, ampak je stekla
Tistih tisoč drobcev, enega    samega    razbitega srca počasi raste v tisoč
Sproščen in vesel, da bi od    samega    veselja in mladosti zavriskal sredi
tja čez lisaste zverižene strehe do    samega    neba, na katerem se trgajo oblaki.
Na    samega    novega leta dan je nagle smrti umrl
naključju prinesla mimo in zdaj iz    samega    dolgočasja in brezdelja opazuje razburjeno
nekateri strupeno sovražijo, drugi pa iz    samega    maščevanja delijo z odprtimi rokami
zelenemu gozdu, ki se je kar zibal od    samega    ptičjega petja.
izbuljila svoje debele, solzave oči ter od    samega    začudenja in jeze ni takoj našla besede.
najmanj trikrat višje; segale so do    samega    neba, ki je bilo tudi neznansko visoko,
dviga se više in više, do vrha, do    samega    neba.
zapuščati občutek enakovrednosti, od    samega    zahvaljevanja sem se sam sebi začel
zanimivi poligoni za opazovanje sveta in    samega    sebe, možnost za opazovanje zakonov
iz njih sevala svetloba in toplota    samega    sonca.
resničnost ni odvisna od ničesar izven njega    samega    in je zato ne more omajati niti vsemogočni
duhovno‐na‐vpogled‐dobivanje bivajočega    samega   .“ [Husserl (2), 62]
zavesti, od refleksije, ki znotraj    samega    ”miselnega polja“ omogoča sámorazvidnost
fizikalno, ampak matematično - merilo    samega    trajanja.
katerim spoznavamo apriorne zakonitosti    samega    spoznanja, ki so obenem pogoji možnega
obstajajo apriorni zakoni narave, pa    samega    mišljenja, matematike in logike?
razlagi Pisma ostajamo čim bolj znotraj    samega    besedila ter ”ne sprejmemo ničesar
mišljenja danost i ideje duha i duha    samega   .
Toda gibanje nikoli ni zaradi    samega    sebe; vsako gibanje je samo zavoljo
tisti jaz večnega nezačetega božanstva    samega   , ki lahko o sebi reče: jaz sem alfa
alkimija: slednja namreč nikoli ni iskala    samega    zlata, ”temveč tako rekoč zlato zlata
obstaja že v imanenci, v nepojmljivosti    samega    življenja“ [131] in ravno ”nepojmljivost
kozmologije, ki določa pogoje možnosti    samega    vesolja, seveda za nas, ne po sebi.
Počasi pa je zatrjevanje    samega    sodstva, da drugače pač ne gre in da
»težkega problema« odvrača od bistva    samega   .