Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUse1 (89)


Pisanje    samo    bo lahko.
   Samo    zakonolomstvo ni pomenilo mnogo, dokler
Seveda to    samo    po sebi ni bilo nobeno odkritje.
Toda dekle je bilo še vedno    samo   , ko si je Winston priskrbel pladenj
Še več, zdelo se ji je    samo    po sebi umevno, da vsakdo ali skoraj
Zdelo se ji je    samo    po sebi umevno, da mora on, »fant,«
človeku, to je lahko imelo vrednost    samo    po sebi.
menil in videti je bilo, da se mu zdi    samo    po sebi umevno, da Winston lahko govori
To pa ne pomeni, da je bodisi    samo    vojskovanje, bodisi prevladujoči odnos
objektivnega, zunanjega, kar obstaja    samo    po sebi.«
Nageljnove žbice in saharin, kar je bilo že    samo    po sebi dovolj priskutno, niso mogli
nadalje tudi spolno razmerje, ki je    samo    sebi namen.
»Če bi me vprašal, ali telo    samo    sebi zadostuje ali pa še nekaj potrebuje,
pač telo pomanjkljivo in ne zadošča    samo    sebi.
pravično, nepravično pa je to, kar si    samo    ustvarja korist in dobiček.«
zato hvali pri pravičnosti to, kar    samo    po sebi koristi tistemu, ki jo ima,
Znanje    samo    po sebi je znanje o tistem, kar se
»   Samo    po sebi umevno.«
svojo eksistenco, za svojo bit, čeprav    samo    dobro ni nič eksistentnega, vendar
kakem drugem predmetu, temveč sonce    samo    na njegovem prostoru in takšno, kakršno
posveča pozornosti tem stvarem, poteka    samo    po sebi težavno raziskovanje brez zadostne
rodilo in postavilo za tirana zato, da    sámo   , potem ko sin odraste, postane suženj
divjih živali, ki se lahko spreminja in    samo    iz sebe ustvarja vse te oblike.«
   Samo    vreteno pa se vrti v naročju Nujnosti.
ne pade v zemljo in ne umrje, ostane    sámo   ; če pa umrje, obrodi obilo sadu.
Spoznanje    sámo    napihuje, zida pa ljubezen.
Vladimirju se je zdel kakor    samo    nebo pred nevihto.
mislite, da navadno delovno ljudstvo pride    samo    do spoznanja?
Spočetka je    samo    nekoliko pobrenkaval, počasi pa jo
Bile so    samo    slabe sanje, hvala bogu!" je polglasno
Pa saj ni pravi Lah, ker je    samo    Furlan.
Vse je    samo    prelivanje in valovanje, živo, kakor
valovanje, živo, kakor je večno živo    samo    življenje.
   Samo    šepetanje! ...
Množica se je zganila kakor eno    samo    telo: fašist je izpod svojega črnega
razlila in se nato prelivala kakor    samo    čisto srebro.
Obšlo me je    samo    radostno, življenjsko razpoloženje.
Množica se je zganila kakor eno    samo    telo: fašist je izpod svojega črnega
žarela, kakor bi bilo za njimi zaprto    samo    zlato sonce.
Vse je    samo    življenje.
Vedel je    samo    to, da mora takoj na pot; in čutil
ki pa ni več njegovo oko, temveč je    samo    zrcalo, ki mu ga drži spomin.
»Ata, ali ga    samo    dela?« se je oglasil otrok.
To je spet    samo    naključje...
   Samo    naključje je bilo nenavadno.
»To je vendar zlato,    samo    zlato!«
da je iz dveh prostorov nastalo eno    samo    stanovanje.
spretno, da je bilo tisto v sredini eno    samo    mašilo.
razlikuje od dobrega, kajti dobro je    samo    po sebi neuničljivo.
»Zavidam ti, da delaš, kar hoče    samo    iz tebe, ampak imaš sina, žensko...
nekaj tako absurdnega, kot je življenje    samo   , nekaj veličastno blesavega.
si v vsem in vsakomur, da je vse eno    samo    telo in ena sama duša.
grem, čutil sem samo, da tako hoče    samo    v meni.
Potovanje iz sveta potrošnje je tudi    samo    postalo potrošnja.
razvito kot moderna zahodna disko glasba,    samo    šopanje in dopingiranje.
Šorlaspur je eno    samo    kamenje.
Koliko kamenja,    samo    ljubo kamenje, kamorkoli sem se obrnil,
kamenje, kamorkoli sem se obrnil, je bilo    samo    prekleto kamenje, drobno, veliko in
Bit, Bitje, izvor vsega, je sočutje    samo   , nekaj, kar bi se dalo morda od daleč
Indija je kot življenje    samo   .
Jaz nisem    samo    telo, zavest, občutki, moje delo, moji
ostaja mu čas, da lahko opazuje, kako    samo    pehanje za materialnimi dobrinami res
toda ona za sebe si še ni to bistvo    samo   , še ne enotnost obeh.“ [Hegel (1),
Načelo    sámo    ni problematično, vprašljivo pa je,
osnovi razmišljal drugače: zanj že    sámo    dejstvo, da se spominjam, predpostavlja
samoumevna, kot se je sprva zdelo, saj    sámo    abstraktno očišče še ne dokazuje, da
poslavljanje... pozneje spoznaš, da to    sámo    pride, če tuhtaš ali ne...
Niti ne, kajti simbolno je    sámo    svetopisemsko besedilo, dobesedno simbolen
negibno mesto, tudi če bi bilo le eno    samo   , ni mišljeno kot aristotelski prvi
”Obstaja eno    samo    resnično <real> krožno gibanje kateregakoli
oziroma odgovoriti na vprašanje, ali je    sámo    (tudi ”ničelno“) gravitacijsko polje
sekunde, minevajo minute... trajanje    sámo    pa nikoli ne mine.
materialnem nosilcu energije, kajti polje    sámo   , namreč spreminjajoče se četverje
mase - ali še bolje rečeno: polje    sámo    je energija/masa.
njem tvorila polje, ampak polje je    sámo    četverje prostora‐časa. ”
četverje prostora‐časa pojmovano kot    sámo    polje, ki ni brez vsake substancialnosti,
niti Sonce ni več v središču, kajti    sámo    neskončno ”božansko obličje“ - vsaj
Brunu ”Bog, vesoljni um in vesolje    sámo    prepleteno poenoteni“ [Mendoza, 144
Če bi bilo eno    samo    sonce in eno samo celo(vito) zrcalo,
Če bi bilo eno samo sonce in eno    samo    celo(vito) zrcalo, bi lahko motrili
človeške eksistence tisto v duši, kar je    sámo    večno“.
”Bog ni vzrok Vsega, temveč je Vse    sámo   .“ (h
”Nisem jaz tisti, ki vem, temveč je    sámo    Vse <das All>, ki v meni,
mirna in spokojna volja, bi se uničilo    samo   ; kajti vsako gibanje išče mir, mir
niti delujoče navzven niti ni nekaj    sámo    v sebi.
se obenem ”premaknilo tudi božanstvo    sámo   “ [Schelling (5), 125].
tudi ono trpno življenje: čim bolj se    sámo    v sebi razvija, tem bolj kliče k nevidnemu,
substrat, kak ”eter“, ampak sevanje    samo   , ki je izotropno glede na vse ”osnovne“
Vprašanje    samo    je, kako bi elektrika iz BiH sploh