Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUmp6 (3)


»ki ga sili, da živi med    samimi    ničvredneži in pri vseh osovražen,
Imel sem občutek, da sem med    samimi    komandanti.
zdravi državljani pomagajo bolnim s    samimi    sabo?