Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUmp5 (4)


pravičnost lahko potem trdno zasidramo v nas    samih   
čuvarjev in vladarjev, kakršne imamo v    samih    sebi ; šele potem postanejo svobodni.«
simbolizira tisto najslabše v njih    samih   .
V    samih    genih kapitala je nagon po neomejeni