Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZPUmp4 (16)


premoženja občanov podvrže in zasužnji nje    same   , pa nihče ne zasramuje ali zaničuje,
plačilu zanjo dnina, imenujemo nje    same    dninarje.
da bodo bolj skrbeli za državo in za    same    sebe; približno namreč razumem kaj
gledajo večno nespremenljive pojme    same    po sebi?
in drugih stvari v vodi, pozneje nje    same   .
preostaja, državo, njene občane in    same    sebe.
in sicer s spodbudo, s kakršno nas    same    Bog spodbuja.
med tiste nekatere, ki priporočajo    sami    sebe.
ljubezni pa ni treba, da vam pišemo: vas    same    je Bog poučil, da ljubite drug drugega.
armado si je ustvaril teh fakinov in    same    fante.
prebral šele 85 strani, sem srečal    same    revolucionarje; komuniste, anarhiste,
»   Same    črne in kuštrave hudiče nam bodo nagatili
Pred seboj vidim    same    probleme.
čisto nič proti - že tako dolgo imava    same    probleme in še tako dolgo jih bova
slutnje vodijo najdalj nazaj v nas    same   , njihove stenske slikarije so najstarejše
Takšne rešitve seveda posegajo v    same    temelje sodobne kozmologije, namreč